Pethő Gergely

Pethő Gergely

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Nyelvészként a fő kutatási területem a lexikális szemantika volt, ezen belül főleg a poliszémia (doktori disszertációm témája), az esemény- és argumentumszerkezet közötti összefüggések és az eseménynominalizáció. 2000 és 2002 között DAAD doktori ösztöndíjas voltam Tübingenben, Arnim von Stechow igeidő és aspektus témájú kutatócsoportjában. 2005/6-ban posztdoktori kutatóként az Edinburgh-i Egyetemen dolgoztam egy évig Ronnie Cann és Daniel Wedgwood kutatási projektjében, amelynek témája a magyar bal periféria (különösen a fókusz és a kontrasztív topik) és az angol hasított és álhasított (cleft és pseudocleft) szerkezetek szemantikájának és pragmatikájának az összehasonlítása volt. Informatikusként a fő érdeklődési területeim a nyelv- és szövegtechnológia, ezen belül különösen egynyelvű és párhuzamos korpuszok készítése, kezelése. Foglalkoztam párhuzamos szövegek illesztésével, disztribúciós szemantikával, és az utóbbin belül különösen kétnyelvű szóbeágyazásokkal.

Elérhetőségek

Elérhetőségek

Pethő Gergely
Bemutatkozás

Részmunkaidős programozóként dolgozom 2020 nyara óta a Lexikai tudásreprezentáció kutatócsoportban. 1999-ben szereztem a Debreceni Egyetemen (KLTE) német szakos diplomát, ettől kezdve 2016-ig a Debreceni Egyetem Német Nyelvészeti Tanszékén dolgoztam rövidebb megszakításokkal tanársegédként vagy tudományos segédmunkatársként. 2006-tól 2012-ig fordítóként dolgoztam részmunkaidőben, elsősorban az Európai Bizottság különböző főigazgatóságai számára fordítottam hivatalos tájékoztató anyagokat. Szintén 2006 óta magyar és német nyelvész szakértőként dolgozom mint szabadúszó az Appen Butler Hill amerikai számítógépes nyelvészeti cégnek. 2010 óta számítógépes nyelvésszé és nyelvtechnológussá képeztem át magam. 2013-ban programtervező informatikus BSc végzettséget szereztem a Debreceni Egyetemen, majd 2020-ban mesterszakos diplomát mesterséges intelligencia specializációval.

Pethő Gergely
Publikációk

27 találat
27 találat
Pethő, Gergely, and Eszter Mózes. 2014. An n-gram-based language identification algorithm for variable-length and variable-language texts. ARGUMENTUM 10: 56–82.
Pethő, Gergely, and Éva Kardos. 2014. On the empirical foundations of the detransitivisation analysis of unaccusatives. ARGUMENTUM 10: 486–518.
Pethő Gergely, Csatár Péter, Tóth Enikő. 2005. A metaforák esztétikai értékelésének tényezői. In: Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány (MAKOG) XIII.: Kognitív tudomány, affektív tudomány. 57–58.
Pethő, Gergely. 2005. On intuitions about proper names. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 52, 2-3: 281–301.
Pethő, Gergely. 2004. A survey of current textbooks of lexicography. SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 14, 2: 171–194.
Kertész, András, and Gergely Pethő. 2001. Ferenc Kiefer wird 70. SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 11: 123–128.

Pethő Gergely
Oktatási tevékenység

1999-től 2016-ig a Debreceni Egyetemen elsősorban német szakos hallgatóknak oktattam német és általános nyelvészeti témájú tárgyakat (német fonológia, morfológia, lexikológia, generatív szintaxis, szemantika, lexikográfia, korpusznyelvészet, terminológia), illetve gyakorlati (alak- és mondattani nyelvtani gyakorlatok, fordítástechnika) és kulturális témájú kurzusokat (német nyelvű könnyűzene története, német társadalmi ismeretek). A DE informatikai karán számítógépes nyelvészeti bevezető és formális nyelvek és automaták, illetve matematikai logika témájú tárgyakat oktattam óraadóként. Négy szakdolgozat témavezetője és egy megvédett doktori disszertáció társtémavezetője voltam (Kardos Éva, 2014, Debreceni Egyetem; társtémavezető: John Beavers, UT Austin).

Pethő Gergely
Életrajz