Márku Anita

Márku Anita

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kutatási területem a két- és többnyelvűség, és főként a kárpátaljai magyar közösség kétnyelvűségének vizsgálata szociolingvisztikai nézőpontból. Főként a beszélt nyelvben megjelenő többnyelvűségi jelenségek (kódváltások, kölcsönzések) kommunikációs, pragmatikai funkciói érdekelnek, valamint azok a többnyelvű kreatív nyelvi gyakorlatok, amelyek az internetes kommunikációban jelentkeznek.

Elérhetőségek

Elérhetőségek

Márku Anita
Bemutatkozás

A Nyelvtudományi Kutatóközpontban a 2022 őszétől részmunkaidőben a Többnyelvűségi és
Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport tagja vagyok. A többnyelvűségi kutatásokba való
fokozatos bekapcsolódás mellett részt veszek a kutatócsoport tudományos és disszeminációs
rendezvényeinek megvalósításában.

Márku Anita
Publikációk

127 találat
127 találat
Márku Anita. 2019. Kárpátaljai magyarul a virtuális térben. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 2019: 1.
Márku Anita. 2018. Kárpátaljai magyarul a virtuális térben: többnyelvűség és multimodalitás (és a kisebbségi nyelvi közösség megmaradásának esélyei)
Márku Anita. 2018. Nyelvi kreativitás a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában
Márku, Anita. 2018. Kontaktusjelenségek a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában. (Явище міжмовного контактування в інтернет комунікації угорців Закарпаття)
Márku Anita. 2017. Nyelvi kreativitás és többnyelvűség a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában
Bartha Csilla, Márku Anita, Pachné Heltai Borbála. 2016. Többnyelvű nyelvhasználat identitásépítő gyakorlatai digitális diskurzusokban: 19. Élőnyelvi konferencia, Marosvásárhely, 2016. szeptember 6.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Heltai Borbála, Márku Anita, Holecz Margit, Huppert Anna, Ökrös Ferenc, Pásztor Diána, Varjasi Szabolcs, Vass Ferenc (szerk.). 2015. Jelnyelvek mint anyanyelvek: A kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Márku, Anita. 2013. Situational choice of codes among the Transcarpathian Hungarians. MINORITIES RESEARCH 14, 14: 83–96.
Márku Anita. 2011. A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 11, 1-2: 115–134.
Márku, Anita. 2011. Слов’янскі лексичні запозичення у мовленні угорців Закарпатської області. In: Полюга Л М (szerk.) Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. Uman: Vizavi. 52–54.
Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár Anita, Molnár D István. 2010. Ki, kivel, hol és miért? – A nyelvek használata a kárpátaljai magyar közösségben. Gyorsjelentés.
Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár Anita, Molnár D István. 2010. Ki, kivel, hol és miért?: A nyelvek használata a kárpátaljai magyar közösségben
Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.). 2009. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XX. században
Márku Anita. 2009. Nyelvválasztási stratégiák a kétnyelvű kárpátaljai fiatalok körében. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE 8, 2: 145–163.
Márku Anita. 2007. Kódválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében
Márku Anita. 2006. A kárpátaljai magyar oktatás helyzete (1989-1999). Elemzés a magyar nyelvű iskolarendszerről.: (Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999) Ungvár: PoliPrint, 2005.). KÁRPÁTALJA 6, 5: 6.
Márku Anita. 2003. A kommunikációs szempontok érvényesülése a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben alsó tagozaton
Csernicskó István, Márku Anita. 2000. A kárpátaljai magyar középiskolások és az -e kérdőszócska. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA 7, 2: 20–21.

Márku Anita
Előadások

Márku Anita
Életrajz