Krizsai Fruzsina

Krizsai Fruzsina

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: pragmatika, szemantika; a metaforaértés kognitív előfeltételei és fejlődési aspektusai

Elérhetőségek

Szobaszám

304

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6077

Elérhetőségek

Szobaszám

304

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6077

Krizsai Fruzsina
Bemutatkozás

2018-tól foglalkozom kísérletes pragmatikával, ekkor csatlakoztam a Babarczy Anna vezette Kísérleti Szemantikai Kutatócsoporthoz a BME-n. Érdeklődésem középpontjába a pragmatikai jelenségek elsajátítása került, különösen a hétköznapi metaforák megértése és ezek kognitív alapjai. Doktori disszertációmat 2021-ben védtem meg funkcionális kognitív pragmatikai témában, értekezésem témájához kapcsolódóan a népi és a tömegkultúra diskurzusainak pragmatikai jellemzői foglalkoztatnak.

Krizsai Fruzsina
Publikációk

42 találat
42 találat
Kocsis Zsuzsanna, Krizsai Fruzsina (szerk.). 2022. Gondolat-Jel
Krizsai Fruzsina. 2019. A gyógyulás receptje?. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 18, 5: 94–98.
Krizsai Fruzsina. 2017. Halotti búcsúztatók funkcionális nyelvészeti elemzése. ÖSVÉNYEK 2017, 1: 48–75.
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. „Hogy kenyér azt még mondják itt így?”: Kié a terep? Bevonódás, együttműködés, társadalmi felelősség avagy a "sztenderd" kritikai újraértelmezésének empirikus lehetőségei
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. Nyelvi bazár
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. Továbbvezető kérdések: Vér- és Borda

Krizsai Fruzsina
Oktatási tevékenység

oktatási tevékenység (ha van): Krizsai Fruzsina 2015-től kezdve megbízott előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Stilisztika, Szöveg- és stíluselemzés, Szociolingvisztika, Kommunikáció szóban és írásban, Nyelvészeti proszeminárium kurzusok) és az Eötvös Collegiumban (Kutatásmódszertan kurzus), 2019-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Bevezetés a kiadványszerkesztésbe kurzus).

Krizsai Fruzsina
Életrajz