Kalivoda Ágnes

Kalivoda Ágnes

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: korpuszvezérelt grammatikai kutatások (különös tekintettel a magyar igekötős szerkezetekre), korpuszépítés és -karbantartás, számítógépes lexikográfia.

Elérhetőségek

Szobaszám

306

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6095

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

306

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6095

Hivatkozások

Kalivoda Ágnes
Bemutatkozás

Számítógépes nyelvész vagyok, 2016 óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban (korábban MTA Nyelvtudományi Intézet). Elsősorban korpuszvezérelt grammatikai kutatásokkal foglalkozom, a szakterületem a magyar igekötős szerkezetek kvantitatív vizsgálata. Az erről szóló doktori disszertációmat 2021-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. Ezt a munkát viszem tovább a 2022-es OTKA posztdoktori kiválósági program keretében. A támogatott projektem címe: Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés (PD 142317). Emellett részt veszek különféle korpuszfejlesztési munkákban is (ómagyar, uráli nyelvek, moldvai magyar nyelvjárás). Rendszeres feladataim közé tartozik az automatikus morfológiai elemzés és a szófaji egyértelműsítés finomhangolása, valamint a különféle annotációs szintek összekapcsolása.

Kalivoda Ágnes
Publikációk

29 találat
29 találat
Kalivoda Ágnes. 2018. Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben. In: Scheibl György (szerk.) Lingdok 17.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 159–176.
Kalivoda Ágnes. 2018. Korpuszalapú vizsgálatok az igekötők körében. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 1 Paper: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2018-XL-1.pdf: 16.
Kalivoda Ágnes. 2016. A magyar igei komplexumok vizsgálata
Ágnes, Kalivoda. 2015. Collocation Extraction Using the Web as Corpus. JEDLIK LABORATORIES REPORTS 3, 5: 25–34.

Kalivoda Ágnes
Életrajz