Ittzés Nóra

Ittzés Nóra

PhD

lexikográfus főmunkatárs, főszerkesztő

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: egynyelvű lexikográfia, lexikológia

Elérhetőségek

Szobaszám

121

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6035

Elérhetőségek

Szobaszám

121

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6035

Ittzés Nóra
Publikációk

34 találat
34 találat
Ittzés N. 2012. Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban. MAGYAR NYELVŐR 136, 4: 390–394.
Ittzés N. 1990. „Én prófétáktól származom”: Biblikus hatások Füst Milán: A magyarokhoz című versének költői nyelvében. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA 12, 2: 10–14.

Ittzés Nóra
Letöltések

Ittzés Nóra 2017. Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre. Appendix egy disszertációhoz. In: Szécsényi Tibor–Németh T. Enikő (szerk.): Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. JATEPress, Szeged. ISBN 978-963-315-328-4 p. 81–93.

Ittzés Nóra: Az eltűnt szakmaiság nyomában. [Ismertetés.] Magyar Nyelvőr 143: 503–513.

Ittzés Nóra: Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában. Magyar Nyelvőr 143: 450–460.

Ittzés Nóra
Életrajz