Héja Enikő

Héja Enikő

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

kétnyelvű szótárak generálása; korpusz-vezérelt jelentésdetekció; benchmark adatbázisok létrehozása; szintaktikai elemzés/igei argumentumok realizációja. Több projektben is problémát okozott, hogy nem léteznek kontextushoz kötött, disztribúciós szemantikai adatbázisok a magyarra. Így érdeklődésem középpontjába a disztribúciós lexikális szemantika került. Kutatásaim felügyelet-nélküli tanítási algoritmusokon alapulnak, mivel ezek csökkentik az emberi intuíció szerepét. Kétnyelvű vonatkozásban azt vizsgáltam, hogy az NLP módszerek mennyiben támogatják a hagyományos lexikográfusi munkát. A kutatás eredményeként négy nyelvpárra szótárakat generáltam, amelyek közvetlenül is felhasználhatóak. A kutatás elméleti hozadékaként megmutattam, hogy a fordítási ekvivalencia modellezhető a matematikai feltételes valószínűség fogalmával, amelynek segítségével megfordítható szótárakat generálhatunk. Egynyelvű kutatásaim már mélytanulásos szóreprezentációkon alapulnak.

Elérhetőségek

Szobaszám

317

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6043

Elérhetőségek

Szobaszám

317

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6043

Héja Enikő
Bemutatkozás

Az ELTE-n szereztem filozófia és elméleti nyelvészeti szakos diplomát. Az Elméleti Nyelvészeti  Doktori Program hallgatójaként készítettem el PhD disszertációmat, melynek témája a kétnyelvű szótárak automatikus, korpusz-vezérelt generálása volt. 2003 óta dolgozom a Nyelvtechnológiai kutatócsoportban.

Héja Enikő
Publikációk

46 találat
46 találat
Váradi, T, and E Héja. 2011. Multilingual term extraction from parallel corpora - A methodology for the automatic extraction of verbal structures and their translation equivalents. MAGYAR TERMINOLÓGIA 4, 2: 226–237.
Gábor, K, and E Héja. 2007. Complements and adjuncts in machine translation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASQUE LINGUISTICS AND PHILOLOGY 41, 2: 59–70.
Gábor, K, and E Héja. 2007. Extracting information from participial structures. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASQUE LINGUISTICS AND PHILOLOGY 41, 2: 121–130.
Gábor, K, and E Héja. 2006. A rule-based analysis of complements and adjuncts. In: Radovan G (szerk.) Computer Treatment of Slavic and East European languages. Slovko 2005. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA). 37–49.
Héja E. 2002. Donald Gillies: Philosophical theories of probability. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 3: 2.

Héja Enikő
Letöltések

Tanulmányok

Héja Enikő, Takács Dávid. An Online Dictionary Browser for Automatically Generated Bilingual Dictionaries. In: Proceedings of EURALEX2012, p. 468-477. Oslo, Norway, August 7-11, 2012

Héja Enikő, Takács Dávid. Automatically Generated Customizable Online Dictionaries. In: Daelemans W. et al. (eds.) Proceedings of EACL2012, p. 51-57. The Association for Computer Linguistics, (2012) Avignon, France, April 23-27, 2012

Héja Enikő, Takács Dávid. Automatically Generated Online Dictionaries. In: Calzolari N. et al. (eds.) Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2012), European Language Resources Association (ELRA), Istanbul, Turkey, May, 23-25, 2012

Héja Enikő, Takács Dávid. Automatikusan előállított protoszótárak közzététele. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. p. 319-321.

Héja Enikő, Takács Dávid, Sass Bálint. Igei bővítménykeretek fordítási ekvivalenseinek kinyerése mélyen elemzett párhuzamos korpuszból. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. p. 47-59.

Héja Enikő, Sass Bálint. Többszavas kifejezések kezelése a párhuzamos korpuszokra épülő szótárkészítési módszertanban. In: MSZNY2010, VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2010., p. 80-90.

Héja E. The Role of Parallel Corpora in Bilingual Lexicography. In: Proceedings of the LREC2010 Conference, La Valletta, Malta, May 2010, pp. 2798-2805.

Héja Enikő, Kuti Judit, Sass Bálint. Jelentésegyértelműsítés – egyértelmű jelentésítés? In: Tanács A., Szauter D., Vincze V. (szerk.): MSZNY2009, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2009., p. 348-352. [prezentáció]

Gábor K., Héja E. Predikátumok és szabad határozók. In: Kálmán L. (szerk): A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, Tinta kiadó, Budapest, 2006.

Gábor K., Héja E. Vonzatok és szabad határozók szabályalapú kezelése. In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Nyomdája, Szeged, 2005., p. 245-256.

Gábor K., Héja E. A Rule-based Analysis of Complements and Adjuncts. In: Proceedings of the third international seminar on Computer Treatment of Slavic and East-European Languages (Slovko 2005), Bratislava, Slovakia, 2005., p. 37-50.

Gábor K., Héja E., Mészáros Á. Információkinyerés igeneves szerkezetekből. In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2004, II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2004., p. 54-62.

Gábor Kata, Héja Enikő, Mészáros Ágnes. Kötőszók korpusz-alapú vizsgálata. In Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2003, I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2003., p. 305-306.

Héja Enikő. Donald Gillies: Philosophical theories of probability (recenzió) In: Magyar Filozófiai Szemle 2002. 3.

Konferencia-előadások

Héja Enikő. XML-alapú komplex korpusz-lekérdezés. MANYE vitaülés, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. február 20.