Gyarmathy Dorottya

Gyarmathy Dorottya

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: társalgások fonetikai szempontú elemzése, a beszéd temporális jellemzői, megakadásjelenségek, néma szünetek a spontán beszédben, önmonitorozási folyamatok a spontán beszédben

Elérhetőségek

Szobaszám

403

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6089

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

403

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6089

Hivatkozások

Gyarmathy Dorottya
Publikációk

91 találat
91 találat
Gyarmathy, Dorottya, Valéria Krepsz, Anna Huszár, and Viktória Horváth. 2021. Dynamic changes of pausing in triadic conversations. In: Proceedings of the 10th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2021). 105–110.
Gyarmathy Dorottya. 2015. A szó, amivel minden megmagyarázható: izé. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 70, 6: 180–181.
Gyarmathy Dorottya, Neuberger Tilda, Gráczi Tekla Etelka. 2014. Lejegyzési útmutató a BEA Spontánbeszéd-adatbázis háromszintű annotálásához. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 14, 1-2: 35–44.
Beke A, Gyarmathy D. 2012. Az ismétlések automatikus osztályozása spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 20: 186–200.
Gyarmathy, D. 2012. Strategies of disfluency repairs in spontaneous speech. PHONETICIAN 103/104: 88–96.
Gyarmathy D, Neuberger T. 2011. A BEA-adatbázis alkalmazásfüggő lejegyzései. BESZÉDKUTATÁS 19: 109–120.
Gyarmathy D. 2011. A megakadások javításának stratégiái a spontán beszédben. PhD diss.
Beke A, Gyarmathy D. 2010. Zöngétlen résmássalhangzók akusztikai szerkezete. BESZÉDKUTATÁS 18: 57–76.
Gyarmathy D, Horváth V. 2010. A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 38, 2: 126–135.
Gyarmathy D. 2010. A spontán beszéd időzítési zavara: A perszeveráció. BESZÉDKUTATÁS 18: 139–159.
Horváth V, Gyarmathy D. 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik.”: GPS nélkül a mentális lexikonban. BESZÉDKUTATÁS 18: 171–183.
Horváth Viktória, Gyarmathy Dorottya. 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik” a mentális lexikon útvesztői. BESZÉDKUTATÁS Beszédkutatás 2010: 171–183.
Gyarmathy D. 2009. A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. BESZÉDKUTATÁS 17: 196–216.
Gyarmathy D. 2008. Fantomhangok a magyar spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 16: 67–76.
Gyarmathy D. 2008. Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. MAGYAR NYELVŐR 132, 1: 116–118.
Gyarmathy Dorottya. 2008. Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 8. évf. 1-2. sz. / 2008, 8. évf. 1-2. sz. / 2008: 135–145.
Gyarmathy Dorottya. 2007. Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre?

Gyarmathy Dorottya
Életrajz