Dömötör Adrienne

Dömötör Adrienne

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: magyar nyelvtörténet, ‒ ó- és középmagyar kori mondattani kérdések, grammatikalizációs jelenségek, leíró mondattan, nyelvemlékkutatás, adatbázisépítés, magyar mint idegennyelv<br />

Elérhetőségek

Szobaszám

307

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6054

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

307

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6054

Hivatkozások

Dömötör Adrienne
Bemutatkozás

Elsősorban magyar nyelvtörténettel foglalkozom. A Nyelvtudományi Kutatóközpont (2019-ig: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete) tudományos főmunkatársaként nyelvtörténeti témájú projekteket vezettem, illetve ilyenekben dolgozom. Vizsgálataim tárgya elsősorban az ómagyar és a középmagyar korszak nyelvállapota, nyelvi változásai, valamint a korai évszázadok nyelvemlékei. Intézeti munkáim sorában nyelvtörténeti adatbázis építésével és tudománynépszerűsítéssel is foglalkozom. Publikációim önálló kötetekként, könyvek fejezeteiként, valamint tanulmánygyűjteményekben és nyelvészeti folyóiratokban jelennek meg.

Dömötör Adrienne
Publikációk

103 találat
103 találat
Dömötör Adrienne. 2021. A magyar nyelvű drámairodalom legrégebbi darabja, a Három körösztyén leány. MAGYARÓRA: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BARÁTAINAK TANÁRAINAK LAPJA 3, 2: 187–190.
Dömötör Adrienne. 2020. Magyar drámák a régiségből – a kezdetek kezdete. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 6.
Dömötör Adrienne, Unger Anna. 2018. Orgona, de melyik?. Zeneakadémia Koncertmagazin x: 26–27.
Dömötör Adrienne. 2017. „And like a scurvy politician...”: Shakespeare szöveghelyének tizenkét magyar változata. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 4: 9.
Dömötör Adrienne. 2016. Levélszekrény – Dömötör Adrienne írja [egy újonnan megjelent könyv kapcsán]
Dömötör Adrienne. 2016. Nyelvművel - és a többi. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 1: 8.
Dömötör Adrienne. 2015. Háromféle Tartuffe. E-NYELV.HU MAGAZIN 2015, 4 Paper: http://e-nyelvmagazin.hu/2015/02/25/haromfele-tartuffe/: 14.
Dömötör Adrienne. 2015. Háromféle Tartuffe. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 4: 14.
Dömötör, Adrienne, Katalin Gugán, and Attila Novák. 2014. Historical Morphology and Annotation: possibilities, procedures, constraints. In: 16th Diachronic Generative Syntax Conference. Paper: http://www.nytud.hu/digs16/absz/domotor_etal_abstract.pdf.
Dömötör Adrienne. 2013. Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig: Nyelvtani elemzésekkel ellátott online szöveggyűjtemény. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 2013, 43: 1363–1365.
Dömötör Adrienne. 2013. Sic itur... -- Bakay Kornél tündöklése. BESZÉLŐ ONLINE 2013 Paper: http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/sic-itur-%E2%80%93-bakay-kornel-tundoklese.
Dömötör A. 2011. Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyarban, a középmagyarban és az újmagyar kor első felében. MAGYAR NYELV 107: 160–175.
Dömötör A. 2010. „Látjátok feleim…”: Időutazás a magyar írásbeliség múltjába. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 66, 2: 48–50.
Dömötör A. 2009. A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban. MAGYAR NYELV 105, 2: 166–174.
Dömötör A. 2009. A magyar nyelv helyzete, szerepe a magyarországi kultúrában az államalapítástól a nyelvújításig. Összefoglaló áttekintés. In: Szűcs Tibor, Nádor Orsolya (szerk.) Hungarológiai Évkönyv. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 141–145.
Dömötör A. 2009. Anyanyelvű könyvek a XVI. század Magyarországán. A reformáció terjesztése - könyvalapon. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 64, 51-52: 1635–1637.
Dömötör A. 2008. A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő. MAGYAR NYELV 104, 4: 427–442.
Dömötör A. 2008. Az úgy mond-tól az úgymondig. Egy diskurzusjelölő elem története az ómagyar kortól napjainkig. MAGYAR NYELVŐR 132, 1: 37–52.
Dömötör A. 2007. Nyelvrokonság-elméletek a mindennapokban. ÉDES ANYANYELVÜNK 29, 3: 1.
Dömötör Adrienne. 2004. Az egyiknek evidens, a másiknak nem. In: Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai évkönyv 5.. Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 80–85.
Dömötör A. 2003. Szinonim mondatszerkezetek és formai változatok. Vonatkozó mellékmondatos alárendelések és párhuzamaik hat korai bibliafordítás tükrében. MAGYAR NYELV 99: 448–466.
Dömötör, A. 2003. Structural synonymy and formal variants: relative clauses and their parallels in six Early Hungarian translations of the Bible. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50: 341–369.
Dömötör Adrienne. 2002. A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei. MAGYAR NYELV 98, 4: 450–461.
Dömötör A. 2001. Gyöngyösi-kódex -- az 1500-as évek elejéről: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Dömötör A. 2000. A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. MAGYAR NYELV 96, 2: 193–206.
Dömötör Adrienne. 1991. Nevek vallomása: Magyar Névtani Dolgozatok.. MAGYAR MÚZEUM 1991, 1-4: 287–289.
Dömötör Adrienne, Pólya Katalin, P. Balázs János. 1990. Szent Margit élete, 1510. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT).
Dömötör A. 1988. A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben 1.. MAGYAR NYELV 84, 3: 283–295.
Dömötör A. 1988. A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben 2.. MAGYAR NYELV 84, 4: 415–425.
Dömötör Adrienne. 1987. Petőfi szókészlete. NÉPSZAVA 115, 207: 6.
Dömötör Adrienne. 1987. Pszichológiai szakszókincsünkről. NÉPSZAVA 115, 182: 6.
Dömötör Adrienne. 1987. Újra úgymond. ÉDES ANYANYELVÜNK 9, 4: 6–6.
Dömötör A. 1986. A XVII. századi mondatalkotásról : Zrínyi Miklós különböző műfajainak mondatszerkesztési jellemzői. MAGYAR NYELVŐR 110, 4: 475–488.
Dömötör Adrienne. 1986. A függő idézetek a XVI. századi levelekben. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 1986, 29-30 Paper: 105: 99.
Dömötör Adrienne. 1985. Az idézés grammatikai módjai Heltai Gáspár nyelvében. MAGYAR NYELVŐR 109, 3: 337–348.
Dömötör Adrienne. 1983. A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző mondategységeinek kapcsolatáról. MAGYAR NYELVŐR 107, 4: 472–481.
Dömötör Adrienne. 1983. Szigetvár "bosnyák" lakóinak ragadványnevei. Budapest: ELTE BTK.
Boda Erzsébet, Dömötör Adrienne. 1980. Középpalóc nyelvjárási szövegek I.. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 24-25: 378–380.

Dömötör Adrienne
Életrajz