Ballagó Júlia

Ballagó Júlia

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: lexikográfia, pragmatika, stilisztika; internetes diskurzusok, műfaj, deixis, kontextualizáció, metapragmatikai tudatosság

Elérhetőségek

Szobaszám

117

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6099

Elérhetőségek

Szobaszám

117

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6099

Ballagó Júlia
Bemutatkozás

A Lexikológiai Intézet A magyar nyelv nagyszótára kutatócsoport munkálataiban 2017 óta veszek részt szócikkírással foglalkozó tudományos segédmunkatársként, emellett 2019-től állami ösztöndíjas doktori hallgató vagyok az ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskolájának Magyar nyelvészet doktori programján. Doktori disszertációs témám az internetes diskurzusok műfajiságának pragmatikai vizsgálata.

Ballagó Júlia
Publikációk

20 találat
20 találat

Ballagó Júlia
Oktatási tevékenység

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék: oktatás állami ösztöndíjas PhD hallgatóként (stilisztika, szöveg- és stíluselemzés, discourse analysis); ELTE Eötvös Collegium (bevezetés a nyelvészeti kutatásokba)