Bakró-Nagy Marianne

Bakró-Nagy Marianne

DSc

emeritusz kutatóprofesszor

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: Uralisztika, általános nnyelvtörténet, azon belül az uráli nyelvek története és tipológiai leírása, különös tekintettel az obi-ugor, főként a manysi nyelvre; fonotaktikai kutatások; a nyelvtörténet elméleti és módszertani kérdései; antropológiai nyelvészet, különös tekintettel a titkos és tabu nyelvekre.

Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Hivatkozások

Bakró-Nagy Marianne
Publikációk

149 találat
149 találat
Bakró-Nagy Marianne. 2021. A magyar nyelv finnugor és török összetevői történeti megvilágításban. MAGYAR TUDOMÁNY 182, Különszám: 108–118.
Bakró-Nagy Marianne. 2018. Nyelvtörténet és humángenetika. MAGYAR TUDOMÁNY 179, 1: 140–147.
Bakró-Nagy, Marianne, Zsuzsa Duray, Nikolett Mus, Beatrix Oszkó, Mária Sipos, Dávid Takács, and Zsuzsa Várnai. 2015. «Gold» mining: Exploitation of an etymological database: Uralonet. VESTNIK UGROVEDENIA / BULLETIN OF UGRIC STUDIES 20, 1: 119–126.
Bakró-Nagy Marianne. 2014. Obi-ugor nyelvek digitális adatbázisa
Bakró-Nagy, M. 2013. The Uralic Languages. REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D HISTOIRE 90: 1001–1028.
Bakró-Nagy, Marianne. 2012. 19th century fieldwork methodology in Southern Mansi and the reliability of data
Bakró-Nagy, Marianne. 2012. The Uralic Languages. REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D HISTOIRE 90: 1001–1028.
Bakró-Nagy, M. 2010. /f/ > /h/ aspiration in Nganasan. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 32-33: 35–46.
Bakró-Nagy, M. 2010. The data in historical linguistics: On utterances, sources, and reliability. SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 20, 2: 133–195.
Bakró-Nagy, Marianne. 2010. Data in historical linguistics: On utterances, sources, and reliability. In: Bakró-Nagy Marianne, Agyagási Klára, Balázs L. Gábor, Agyagási Klára Special issue of Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Münster: Nodus Publikationen. 133–195.
Bakró-Nagy, M. 2007. Conditional Constructions in Uralic and in Old Hungarian. In: Urali nyelvek konferenciája. 23–24.
Bakró-Nagy, M. 2007. Endangered Uralic Languages. In: Bartha Cs (szerk.) Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS). 18.
Bakró-Nagy M. 2006. Grammatikai kölcsönzés és grammatikalizáció. In: Sipos Mária (szerk.) Obi-ugorok a 21. században CD-ROM: 2005. október 6-7. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. CD-ROM.
Bakró-Nagy M. 2003. Az írástudók felelőssége. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 100: 46–63.
Bakró-Nagy, Marianne. 2003. Rule supported reanalysis: personal pronoun possessors in Old Hungarian. In: The 16th International Conference on Historical Linguistics. 126.
Bakró-Nagy M. 2002. A szótag szerkezete és történeti alakulása az obi-ugor alapnyelvben. PhD diss.
Bakró-Nagy, Marianne. 2002. Le responsabilitá dell’intellighenzia: Angela Marcantonio, The Uralic Language Family. Facts, myths and statistics. Publications of the Philological Society, 35. Blackwell Publishers, Oxford UK – Boston USA. 2002. xxiii+335.. STUDI FINNO-UGRICI: ANNALI DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI 4: 361–379.
Bakró-Nagy M. 2001. Egy szelkup hangváltozás margójára. In: Bakró-Nagy Marianne, Büky László, Maleczki Márta (szerk.) Mikola-emlékkönyv. In: Néprajz és nyelvtudomány. 41.sz. Nr. 1. Szeged: Szegedi Tudományegyetem (SZTE). 17–22.
Bakró-Nagy Marianne, Büky László, Maleczki Márta (szerk.). 2001. Mikola-emlékkönyv. In: Néprajz és nyelvtudomány. 41.sz. Nr. 1. Szeged: Szegedi Tudományegyetem (SZTE).
Bakró-Nagy Marianne. 2000. Abondolo, Daniel ed., The Uralic languages (Routledge Language Family Descriptions). London - New York, Routledge. 1998. xxiv+619 l.. MAGYAR NYELV 96, 1: 97–101.
Bakró-Nagy, M. 2000. Eine Phonotaktische Regel des finnisch-ugrischen Wortanfangs: Interpretation eines Lautwandeltyps. LINGUISTICA URALICA 36, 2: 71–90.
Bakró-Nagy M. 1999. Fonémakölcsönzés és jelöltségelmélet. MAGYAR NYELV 95, 4: 292–298.
M, Bakró-Nagy, Lahdelma T, and Maticsák S (eds.). 1999. Hungarologische Beiträge
Bakró-Nagy M. 1998. Hangváltozás - artikuláció - percepció. BESZÉDKUTATÁS 6: 231–240.
Bakró-Nagy, M. 1998. Meaning, concept and definition: Implications for proto-meaning reconstruction and etymological dictionaries. In: Kitching Juta Kõvamees, Joel Ashmore Nevis (szerk.) FUSAC '93 - '95 ACÉFO: Proceedings of the Ninth and Tenth Meeting of the Finno-Ugric Studies Association of Canada. Toronto: Finno-Ugric Studies Association of Canada (FUSAC). 1–12.
Bakró-Nagy, Marianne. 1998. Phonotaktische Regeln in der uralische Grundsprache. SPECIMINA SIBIRICA 1998: 9–15.
Bakró-Nagy M. 1996. Artikuláció-percepció (Miért oly ritkák a ji- és vu- szókezdetek a finnben és a magyarban?). HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 6: 5–14.
Bakró-Nagy Marianne. 1995. Finn és magyar #CV-szekvenciák kontrasztív vizsgálata. HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3: 7–24.
Bakró-Nagy Marianne. 1995. Hangtörténeti változások percepciós vonatkozása. BESZÉDKUTATÁS 1995: 6–11.
Bakró-Nagy, Marianne. 1993. Die Begriffsgruppen des Wortschatzes im PU\PFU. EURASIAN STUDIES YEARBOOK 11: 13–40.
Bakró-Nagy, Marianne. 1993. Phonotaktische Beschreibung der Morpheminitialen Konsonantenphoneme im Proto-Finnougrischen. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 16-17: 1–11.
Bakró-Nagy, Marianne. 1993. Typological Change and the Finno–Ugric Proto–Language. LINGUISTICA URALICA 29: 259–266.
Bakró-Nagy Marianne. 1991. Szótagszerkezetek a finnugor alapnyelvben. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 23: 17–25.
Bakró-Nagy Marianne. 1991. Vértes Edit 70 éves. MAGYAR NYELV 87: 120–123.
Bakró-Nagy, Marianne. 1991. Typological Change and the Uralic Proto-Language. In: Abstarcts to ICHL X. 11.
Rédei, Károly, Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi, László Honti, Éva Korenchí, Éva K Sal, and Edit Vértes. 1991. Uralisches Etymologisches Wörterbuch 1-2.. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Bakró-Nagy Marianne. 1990. Az uráli és finnugor alapnyelv mássalhangzóinak fonotaktikai leírása. PhD diss.
Bakró-Nagy Marianne. 1990. PU\PFU Dx *-rV. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 91: 9–14.
Bakró-Nagy, Marianne. 1990. kVrV-type proto-forms in PU/PFU. In: Fedjuneva G V (szerk.) Materialy VI meždunarodnogo kongressa finno-ugrovedov. Moszkva: Nauka. 244–247.
Bakró-Nagy, Marianne. 1990. PU/PFU ć/č: Phonotaktische Erläuterungen zu Affrikaten der Grundsprache. SPECIMINA SIBIRICA 3: 13–32.
Bakró-Nagy, Marianne. 1989. Problems of PU/PFU Phonotactics: Paralellisms between phonotactic rules of initial and intervocalic consonants. In: Veenker W (szerk.) Viertes Internationales Symposion "Uralische Phonologie": Thesen zu den Vorträgen und Referaten. Hamburg: Universität Hamburg. 14.
Bakró-Nagy Marianne. 1988. Egy kis fonotaxis: Elvi–módszertani meggondolások egy PU/PFU fonotaxis elé. In: Domokos Péter, Pusztay János (szerk.) Uralisztikai tanulmányok 2. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék. 79–83.
Bakró-Nagy Marianne. 1987. A paralelizmus szemantikájáról: Kognitív mechanizmusok a paralellizmusban. In: Szabolcsi Anna (szerk.) Műhelymunkák a nyelvészet és társadalom köréből, 3. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 3–17.
Bakró-Nagy Marianne. 1987. Fisiak, Jacek ed. Historical Semantics, Historical Word-Formation. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 89: 246–250.
Bakró-Nagy Marianne. 1986. A nyelv és az érték. Hozzászólás Molnár Ilona tanulmányához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 88: 295–298.
Bakró-Nagy, Marianne. 1986. On the Use of Phonotactics (kVrV-Type Proto–Forms in PU/PFU). URAL-ALTAISCHE JAHRBUCHER 6: 1–10.
Bakró-Nagy Marianne. 1985. Egy történeti-szemantikai elemzés vázlata. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 16: 33–63.
Bakró-Nagy Marianne. 1984. Hangulatfestés és jelentésváltozás. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86: 124–131.
Bakró-Nagy Marianne. 1981. Rekonstrukció és jelentésváltozás. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 83: 29–42.
Bakró-Nagy Marianne. 1981. Sinor Denis (ed.) Studies in Finno–Ugric Linguistics. In Honour of Alo Raun. IUUAS 131. Bloomington 1977. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 84: 440–448.
Bakró-Nagy, Marianne. 1981. A Historical Semantic Analysis of Ob–Ugric Verbs. In: Osmo Ikola (szerk.) CIFU 5: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Turku: University of Turku. 9–14.
Bakró-Nagy Marianne. 1980. Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről 2.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 81: 339–352.
Bakró-Nagy, M. 1979. Die Sprache des Bärenkultes im Obugrischen. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Bakró-Nagy Marianne. 1978. Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről 1.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 381–389.
Bakró-Nagy Marianne. 1978. Megjegyzések Pusztay János A homonímia kérdéséröl az uráli, a finnugor és az ugor alapnyelvben c. cikkéhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 117–119.
Bakró-Nagy, Marianne. 1978. Wolfgang Steinitz: Ostjakologische Arbeiten 1-2.. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 28: 170–172.
Bakró-Nagy Marianne. 1977. Wolfgang Veenker : Materialien zu einem onomasiologisch–semasiologischen Vergleichenden Wörterbuch der uralischen Sprachen. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 79: 432–436.
Bakró-Nagy, Marianne. 1977. Stephanides Éva: A Contrastive Study of the English and Hungarian Article. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 79: 368–369.
Bakró-Nagy, Marianne. 1975. A Morpho-Semantic Analysis of the Uralic-Finno-Ugric Proto-Language. In: Hausenberg Anu-Reet (szerk.) CIFU 3. Tallinn: Tallinn University. 257–265.
Bakró-Nagy, Marianne. 1975. Semantic Examination of Genetically Related Language Correspondences. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 77: 117–124.
Bakró-Nagy Marianne. 1973. Erdélyi István: Ostjakische Heldenlieder. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 75: 474–476.