Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Research area

Kutatócsoportunk a grammatikán belül elsősorban a szintaxis területén végez elméleti, kísérletes, és leíró nyelvészeti kutatásokat. Kutatásaink célja kettős: (1) egyes nyelvek, köztük kiemelten a magyar nyelv szintaktikai, vagy szintaktikailag kondicionált grammatikai jelenségeinek feltárása, elemzése és modellezése; és (2) az elemzett mintázatok tulajdonságainak minél átfogóbb magyarázata általános illetve összehasonlító nyelvészeti alapokon álló formális nyelvelméleti keretben. Utóbbival az emberi nyelvi rendszerek alapvető vonásainak jobb megértéséhez, azaz az általános nyelvelmélethez kívánunk hozzájárulni. Kutatásaink a szintaxison túl kiterjednek a szintaxis érintkezési felületeire más grammatikai és pragmatikai nyelvi komponensekkel. A csoportban végzett munka ezen belül elsősorban a szintaxis és morfológia, a szintaxis és az információszerkezet, a szintaxis és a szemantika, valamint a szintaxis és a prozódia határterületeire koncentrál. E részrendszerek komplex interakcióját és elsajátítási folyamatait kísérletes nyelvészeti módszerekkel is vizsgáljuk magyar anyanyelvű felnőttek és óvodáskorú gyermekek bevonásával.

Kutatócsoport-vezető:

Surányi Balázs, DSc
E-mail: suranyi.balazs@nytud.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6090

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Staff

Bartos Huba
főigazgató-helyettes, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

den Dikken Marcel
tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gulás Máté
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Hatvani Tibor
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Hegedűs Veronika
igazgató, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Huszár Anna Laura
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kenesei István
emeritusz kutatóprofesszor

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Pintér Lilla
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Surányi Balázs
kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Turi Gergő
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Research

A szintaxis és a kapcsolódó grammatikai részrendszerek együttműködésének vizsgálata kísérletes módszerekkel

E kutatási téma keretében a szintaxis és a szintaxissal kapcsolatban álló más grammatikai részrendszerek -- közelebbről a szemantika, az információszerkezet és a prozódia -- együttműködését vizsgáljuk kísérletes módszerekkel. Kifejezetten olyan mondatszintű nyelvi jelenségekre koncentrálunk, amelyek esetében több nyelvtani részrendszer áll aktív kölcsönhatásban, és az egyes részrendszerek szerepének megbízható tisztázása csak kísérletes módszerek felhasználásával lehetséges.

Magyar leíró grammatika

E kutatási téma keretében a mai magyar nyelv részletes és szisztematikus grammatikai leírásán dolgozunk. A munka fókuszában a szintaxis területe áll, ugyanakkor egyes alapvető morfológiai és a fonológiai jelenségek leírását is magába foglalja. A leírás a már jól feltérképezett részterületeken összegző, áttekintő, rendszerező igényű, a még nem kellő alapossággal feltárt részterületek és nyelvi változatok esetében pedig felfedező célzatú. [[eddig a lead]] Jelenleg két feladaton dolgozunk. (1) Átfo ...

Szintaxiselmélet

Ennek a kutatási iránynak a fókuszában az emberi nyelv szintaktikai rendszerének a működése áll, melynek jelenségeit generatív nyelvelméleti keretben elemezzük és modellezzük. A szintaxiselmélet eszközeit alkalmazzuk a szavak belső szerkezetének és e szerkezet hatásainak tanulmányozásában is.

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Events

2 results
2 results
2023. Jún. 29. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
2023. Jún. 29. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
International Conference on the Structure of Hungarian 16
2023. Jún. 29. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
Konferencia

International Conference on the Structure of Hungarian 16

The International Conference on the Structure of Hungarian is a meeting organized biannually for linguists working on or having an interest in any linguistically relevant synchronic or diachronic aspect of the Hungarian language, approached from theoretical and empirical perspectives.
2022. Nov. 10. - 2022. Nov. 11.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2022. Nov. 10. - 2022. Nov. 11.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Formal Diachronic Semantics 7
2022. Nov. 10. - 2022. Nov. 11.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Konferencia

Formal Diachronic Semantics 7

Formal Diachronic Semantics (FoDS) is a forum dedicated to the exploration of semantic change, carried out within the paradigm of formal semantics/pragmatics. FoDS7 will be hosted by the Hungarian Research Centre for Linguistics (Budapest, Hungary) on November 10-11 2022, in a hybrid format: we hope that most participants will be able to participate in-person, but it will also be possible to participate on-line.