2023. Okt. 10. - 2023. Okt. 11.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.) fszt-i előadóterem

LexiKonf 2023: I. Lexikológiai és lexikográfiai konferencia és a 2023. évi szótárnap

Az NYTK Lexikológiai Intézete és az MTA Szótári Munkabizottsága szervezésében

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézete 2023. október 10–11-én konferenciát szervez lexikológia és lexikográfia témakörében. A hagyományteremtő jelleggel megrendezendő konferencia célja egy olyan fórum létrehozása, amely lehetőséget teremt a hazai lexikológia és lexikográfia számos részterületének a találkozására, illetve alkalmat biztosít arra, hogy a különböző, sokszor markánsan eltérő típusú szótárakat létrehozó szakemberek között diskurzus induljon a tudományterületek elméleti és módszertani kérdéseinek megvitatására. A szűkebb szakmai közeg mellett a konferencia feltett szándéka a társtudományok bevonása ebbe a párbeszédbe olyan kérdéskörökben, mint a terminológia, a nyelvtechnológia, korpuszok, digitális adatbázisok szerepe a szótárírásban, illetve szótárak felhasználásának lehetőségei a nyelvtudomány különböző részterületein, valamint az oktatásban.

A rendezvényen képfelvételek készülnek, melyeket a szervezők a kutatóközpont internetes felületein közzétehetnek.

— az oldal fejlesztés alatt —