Vezetőség

A Kutatóközpont vezetése

Prószéky Gábor
főigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora
Bartos Huba
tudományos főigazgató-helyettes, PhD
Váradi Tamás
ügyvezető főigazgató-helyettes, PhD
Temesvári Judit
gazdasági vezető
Lipp Veronika
tudományos titkár, PhD

Intézetigazgatók

Cser András
a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet igazgatója, az MTA doktora
Hegedűs Veronika
az Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet igazgatója, PhD
Lipp Veronika
a Lexikológiai Intézet igazgatója, PhD
Váradi Tamás
a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet igazgatója, PhD

Az Igazgatótanács

A Kutatóközpont Igazgatótanácsa (IT) a főigazgató döntés-előkészítő és tanácsadó testülete, amely ülésein a kutatóközpontot érintő minden fontosabb kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet. A főigazgató az ülésen elhangzottak alapján dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Az IT jelenlegi tagjai:

 • Prószéky Gábor főigazgató, az IT elnöke
 • Bartos Huba tudományos főigazgató-helyettes
 • Cser András intézetigazgató
 • Hegedűs Veronika intézetigazgató
 • Kas Bence tudományos főmunkatárs  
 • Lipp Veronika tudományos titkár, intézetigazgató
 • Mády Katalin ÜT-elnök
 • Surányi Balázs tudományos tanácsadó  
 • Temesvári Judit gazdasági vezető  
 • Timár Dávid könyvtárvezető
 • Váradi Tamás ügyvezető főigazgató-helyettes, intézetigazgató

Kutatóközponti Tudományos Tanács

A Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA) a főigazgató tanácsadó szerve a kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben.

A KUTTA jelenlegi tagjai:

 • É. Kiss Katalin emeritusz kutatóprofesszor, a KUTTA elnöke
 • Bakró-Nagy Marianne emeritusz kutatóprofesszor
 • Bánréti Zoltán emeritusz kutatóprofesszor
 • Bartos Huba tudományos főigazgatóhelyettes
 • Bródy Mihály emeritusz kutatóprofesszor
 • Gósy Mária emeritusz kutatóprofesszor
 • Kenesei István emeritusz kutatóprofesszor
 • Lipp Veronika tudományos titkár
 • Prószéky Gábor főigazgató
 • Surányi Balázs tudományos tanácsadó
 • Váradi Tamás ügyvezető főigazgató-helyettes