Összetett szavak finnugor nyelvekben

Doktori értekezés


             -- Your missing Grandma must be connected
    to somehow to those creepy Pirate Ghosts!
-- They're not Pirate Ghosts, Jonathan!
   They're Ghost Pirates!
-- Huh?!
-- Pirate Ghost would suggest that a pirate
   died and became a ghost, but a Ghost
   Pirate is a ghost that later made a
   concious decision to be a pirate!


-- A hiányzó nagyinak kell,
   hogy valami köze legyen a kalózszellemekhez.
-- Nem kalózszellemek, Jonathan,
   hanem szellemkalózok.
-- He?
-- A kalózszellem azt sugallja, hogy ez egy
   halott kalóz szelleme, a szellemkalóz
   pedig egy szellem, aki tudatosan döntött
   úgy, hogy kalóz lesz.

      (South Park 3/12: Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery)

Erről az oldalról letölthető az Összetett szavak finnugor nyelvekben c. doktori értekezésem védésre beterjesztett változata.

A szöveg PDF formátumban olvasható. A megtekintéséhez szükséges ingyenes program több operációs rendszerhez is letölthető a www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, ill. a www.cs.wisc.edu/~ghost címről.

Vissza„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„[...] vannak más szerkezetek is, melyek sajátos jelentésűek, de nem tekintjük őket összetett szavaknak.” (29)„az összetett szavak között nagyon sok olyan van, amelynek sajátos a jelentése [...]; ha különböző szerkezeteket vizsgálunk meg, feltűnő lesz, hogy az összetett szavak között magas a sajátos jelentésűek aránya.” (31)„A szintaktikai kritérium azt jelenti, hogy az összetett szó szintaktikailag egy szóként viselkedik. [...] Az egyik vizsgálati szempont, ha megnézzük, hogy az összetételi tagok kaphatnak-e külön bővítményeket.” (38)„[...] az előtag lehet jóval bővebb szintaktikai szerkezet, akár egész mondat is.” (40)„Ha S az Y meghatározásának (specifizálásának) egyik módja, akkor a Z jelöltjeit azok az S-ek határozzák meg, melyek szemantikailag összeegyeztethetőek (kompatibilisek) az Y szemantikájával [...]” (61)„[...] a kopsterk esetében a kétféle jelentést az előtag poliszémiája ([...]) teszi lehetővé.” (62-63)„[...] a kopsterk esetében a kétféle jelentést az előtag poliszémiája ([...]) teszi lehetővé.” (62-63)„[...] a kopsterk esetében a kétféle jelentést az előtag poliszémiája ([...]) teszi lehetővé.” (62-63)„[...] a kopsterk esetében a kétféle jelentést az előtag poliszémiája ([...]) teszi lehetővé.” (62-63)„[...] a kopsterk esetében a kétféle jelentést az előtag poliszémiája ([...]) teszi lehetővé.” (62-63)„Semleges szövegkörnyezetben az az állítás, hogy Ezen a képen egy hajó van, hamisnak bizonyul, ha a képen egy űrhajó látható.” (63)„In [[..]X[...]Y]Z Z “IS A” Y” (63)„Az új összetett szavakat a deiktikusokhoz hasonlóan csak a szövegkörnyezetből lehet megérteni, [...] de ezekhez már az szükséges, hogy az elő- és az utótag között olyan szemantikai viszony legyen, melyet a beszélő és a hallgató egyaránt relevánsnak ítél [...]” (95-96)„[...] ha a befogadók azonosítják is a tagok között fennálló szemantikai kapcsolatot, az önmagában még kevés lesz az összetett szó jelentésének pontos meghatározásához [...]” (96)„Downing kísérleti alanyai az ismeretlen toe-web 'lábujj + háló' szerkezetnek az 'a web stretching between two toes' ('két lábujj között feszülő háló' jelentést tulajdonították [...]” (103)„[...] a magyarban vannak olyan összetett nomen agentisek, melyek utótagja önállóan nem fordulhat elő [...] Ezek általában lexikalizáltak, de szaporák (hogy pontosan milyen eszközt fognak jelölni, aligha megjósolható) [...]” (157)Vissza