Research grants

24 results
24 results
NKFIH Élvonal-129921
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Veszélyeztetett uráli nyelvek szintaxis-elméleti és magyar nyelvtörténeti tanulságai

ERC-2022-ADG 101098102
International tenderInstitutional tender

Digital Latin Dialectology (DiLaDi): Tracing Linguistic Variation in the Light of Ancient and Early Medieval Sources

NKFIH PD-146415
Domestic tenderInstitutional tender

Demystifying dative: A study on Uralic

NKFIH PD-147148
Domestic tenderInstitutional tender

Exploring clause structure through the lens of ellipsis

NKFIH FK-145985
Domestic tenderInstitutional tender

The ins and outs of mixed extended projections

NKFIH K-147452
Domestic tenderInstitutional tender

Hungarian Constructicon

NKFIH FK-138396
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata

NKFIH PD-142317
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés

NKFIH FK-143301
Domestic tenderInstitutional tender

Interactions of sentence processing and attention allocation in people with aphasia

NKFIH K-139271
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból

NKFIH FK-129235
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben

NKM2021-19
International tenderInstitutional tender

Major and Minor Uralic Languages: Intersections and Mutual Impulses

NKFIH FK-135186
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Regiszterfüggő változatok a középmagyarban

NKFIH K-135958
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése

NKFIH K-132460
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben

NKFIH K-135038
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

NKFIH FK-128814
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben

SA-53/2021
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A moldvai magyar nyelv

NKFIH K-128810
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései

NKFIH 125206
Domestic tenderInstitutional tender

Nominal Structures in Uralic Languages

NKFIH PD-134775
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel

NKFIH K-124477
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben

TMNYNP 3
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A magyar nyelv digitális fenntarthatóságának támogatása

TMNYNP 2
Hazai pályázatKonzorciális pályázat

A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában