László FEJES

László FEJES

PhD

senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

211

Phone

+36 (1) 3429372 / 6071

Contact

Room

211

Phone

+36 (1) 3429372 / 6071

László FEJES
Publications

130 results
130 results
Fejes László. 2019. A „finnugor elmélet folyton változik, de már megint nekik van igazuk. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-elmelet-folyton-valtozik-de-mar-megint-nekik-van-igazuk.
Fejes László. 2019. A megtermékenyítés meg a termékenyítés. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/a-megtermekenyites-meg-a-termekenyites.
Fejes László. 2019. Amíg létezünk. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/amig-letezunk.
Fejes László. 2019. Szelőtök? A tiétek!. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/szelotok-a-tietek.
Fejes László. 2018. 2-ő és 3-om?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/2-o-es-3-om.
Fejes László. 2018. Cserben hagy vagy cserbenhagy az akadémia?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/cserben-hagy-vagy-cserbenhagy-br-az-akademia.
Fejes László. 2018. Finnugor eredetű szavaink listája. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/finnugor-eredetu-szavaink-listaja.
Fejes László. 2018. Nyelv, genetika, karaktergyilkosság. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/-279.
Fejes László. 2018. Összetett szó-e a húsvét?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/osszetett-szo-e-a-husvet.
Fejes László. 2018. Szabad időnk van a szabadnapunkon?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/szabad-idonk-van-a-szabadnapunkon.
Fejes László. 2017. Természetes lelki váza. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU . Paper: https://www.nyest.hu/ renhirek/termeszetes-lelki-vaza: ..
Fejes László. 2016. Az ly fogságában. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/az-ly-fogsagaban: ..
Fejes László. 2016. Színvak volt-e Homérosz?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/szinvak-volt-e-homerosz.
Fejes László. 2015. Miért kupak a kupaktanács?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://m.nyest.hu/hirek/ miert-kupak-a-kupaktanacs: ..
Fejes László. 2014. Diéta és diéta. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/dieta-es-dieta: ..
Fejes László. 2014. Mi hiányzik a magyar nyelvstratégiából?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/mi-hianyzik-a-magyar-nyelvstrategiabol: ..
Fejes László. 2014. Mit adtak nekünk a szovjetek?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/mit-adtak-nekunk-a-szovjetek.
Fejes László. 2013. A szlávokról szól, de ne olvassuk!. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU: 1.
Fejes László. 2013. Bevezetés a nyelvrokonság kérdésébe: Miért kakukktojás a kakukk?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/bevezetes-a-nyelvrokonsag-kerdesebe.
Fejes László. 2013. Kell-e csehről szlovákra fordítani?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/kell-e-csehrol-szlovakra-forditani.
Fejes László. 2013. Kik is azok az azeriek?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: http:// www.nyest.hu/hirek/kik-is-azok-az-azeriek: ..
Fejes László. 2012. A magyar nyelv előtörténete – Pusztay János szerint.. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/a-magyar-nyelv-elotortenete-pusztay-janos-szerint: ..
Fejes László. 2012. Dunamenti nyelvtársaság. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/dunamenti-nyelvtarsasag.
Fejes László. 2012. Érvek és tények – Pusztay János feltételezései. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/renhirek/ervek-es-tenyek-pusztay-janos-feltetelezesei: ..
Fejes László. 2012. Macedónia és Makedónia. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU: 1.
László, Fejes. 2012. Fennougristika Ungaris ja mida üldsus sellest arvab. SOOME-UGRI SõLMED 2010-2011: 18–27.
Fejes László. 2011. Tévedések és tréfák – a szótárakban papíron és a neten. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://www.nyest.hu/hirek/tevedesek-es-trefak-a-szotarakban.
Fejes László. 2010. Családfák helyett. Nyelvek tündöklése és bukása.. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU: 1.
Fejes László. 2010. Igaza van-e az alkotmánybíróságnak?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU: 1.
Fejes László. 2010. Véget ért a szorgalmi időszak - de mióta is van?. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: https://m.nyest.hu/hirek/veget-ert-a-szorgalmi-idoszak-de-miota-is-van.
Fejes László. 2009. Beszámoló a 2009. évben az Eötvös Ösztöndíj támogatásával végzett hanti nyelvészeti kutatásokról. In: Oszkó Beatrix, Sipos Mária (szerk.) Tanulmányok a finnugrisztika és a nyelvtörténet köréből.. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 167–187.
Fejes László. 2008. Megjelent a Finnugor Világ 2008 decemberi száma. FINNUGOR VILÁG 12.25 Paper: http://renhirek.blogspot.com/2008/12/megjelent-finnugor-vilg-2008-decemberi.html.
Fejes László. 2007. A szótármány. Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 19, 2: 140–147.
Fejes László. 2007. Lehetett volna... Csepregi Márta - Masonen, Virpi (szerk.): Grammatika és kontextus, új szempontok az uráli nyelvek kutatásában: Csepregi Márta – Masonen, Virpi (szerk.): Grammatika és kontextus új szempontok az uráli nyelvek kutatásában.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 276–292.
Fejes, László, Erika Körtvély, Attila Novák, Zsuzsa Várnai, and Beáta Wagner-Nagy. 2007. Documentation of Endangered Uralic Languages. In: Bartha Cs (szerk.) Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS). 23.
Fejes László. 2006. Összetett szavak finnugor nyelvekben. PhD diss., ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Fejes László. 2006. Карпова, Л. Л.: Среднечепецкий диалект удмуртского языка. Образцы речи. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 103: 227–234.
Fejes László. 2005. A finnugor bibliafordításokkal van-e baj?. FINNUGOR VILÁG 10, 2: 16–19.
Fejes, László. 2005. Эпентетическое ы в глаголных формах коми языка. In: История, современное состояние, перспективы языков и культур финно-угорских народов: Материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведод (1-4 июля 2004 г., Сыктывкар). 215–218.
Fejes László. 2004. Finnugrisztika az interneten. FINNUGOR VILÁG 9, 1: 20–23.
Fejes László. 2004. Jukka Mäkisalo: Grammar and Experimental Evidence in Finnish Compounds. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 240–256.
Fejes, László. 2004. “Compound verbs” in Komi: Grammaticalisation without a grammatical morpheme?. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 51: 5–43.
Fejes, László. 2004. Jukka Mäkisalo: Grammar and Experimental Evidence in Finnish Compounds.. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 51: 205–214.
Fejes László. 2003. A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 100: 143–148.
Fejes László. 2003. Még egyszer finnugor rokonságtudatunkról. FINNUGOR VILÁG 8, 4: 25–29.
Fejes László. 2001. A varázsló halála. A Noidova smrt c. cseh nyelvű lapp népmesegyűjteményről. FINNUGOR VILÁG 3: 32.
Fejes László. 2001. Magyar grammatika. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 98: 264–289.
Fejes László. 2000. Ágyúval verébre. FINNUGOR VILÁG 5/4: 30–33.
Fejes László. 1999. Finnugor kalauz. FINNUGOR VILÁG 4, 2: 18–19.
Fejes László. 1999. Hilkka Annikki Lindroos: Finské postpozice: Karolinum, Praha, 1997 (Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Monographia CXX). 237 lap. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 96: 264–270.
Fejes László. 1999. Lembit VABA: Uurimusi läti-eesti keelesuhetest: (Kutatások a lett-észt nyelvi kapcsolatok területéről) Eesti Keele Instituut - Tamperéén Yliopisto, Tallinn - Tampere, 1997.547 o. és 22 térképvázlat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 96: 254–264.