Katalin É. KISS

Katalin É. KISS

member of the Hungarian Academy of Sciences

research professor, research group leader

Hungarian Research Centre for Linguistics

Field of interest, current research topics: Syntactic theory; diachronic syntax; the syntax of Hungarian; the syntax of Uralic languages. The evolution of finite subordination in Uralic. Information structure; the emergence of a structural focus position in Old Hungarian.

Contact

Room

103

Phone

+36 (1) 3429372 / 6032

Contact

Room

103

Phone

+36 (1) 3429372 / 6032

Katalin É. KISS
Publications

269 results
269 results
É Kiss Katalin. 2014. Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52: 43–56.
É Kiss K. 2011. A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 131–146.
É. Kiss K. 2009. A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom. MAGYAR NYELV 105, 1: 1–8.
É., Kiss Katalin. 2009. Deriving the Properties of Structural Focus. In: Edgar Onea (szerk.) Focus at the Syntax-Semantics Interface. Working Papers of the SFB 732. Stuttgart: University of Stuttgart. 19–35.
É. Kiss K. 2008. Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása: A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása.. MAGYAR NYELV 104, 2: 129–143.
É. Kiss K. 2007. A nyelvészet mint természettudomány. MAGYAR TUDOMÁNY 168, 2: 165–172.
É. Kiss K. 2007. Földi János, a nyelvész. MAGYAR NYELVŐR 131, 1: 17–28.
É. Kiss K. 2007. Papp Ferenc olvasókönyv. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 324–327.
É. Kiss Katalin. 2007. Kísérlet a konfigurációs és nem-konfigurációs magyar mondattani jelenségek közti ellentmondás feloldására. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 124–152.
É. Kiss K. 2006. Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg?. MAGYAR NYELV 102, 4: 442–459.
ÉKiss K. 2005. Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról. MAGYAR NYELV 101, 4: 420–435.
É. Kiss K. 2004. Eseményszerkezet és topik-predikátum tagolás a magyar mondatban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 160–172.
É, Kiss Katalin. 2003. Division of labor in the derivation and interpretation of focus constructions. GLOW NEWSLETTER 50: 44.
Gyuris, B, and Kiss Katalin É. 2003. Apparent scope inversion under the rise fall contour. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50, 3-4: 371–404.
É. Kiss K. 2002. Mi legyen a magyar nyelvészet Széchenyi-programja?. MAGYAR TUDOMÁNY 47, 2: 198–202.
ÉKiss K. 2001. Papp Ferenc, a magyar nyelvész. MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 3, 2: 118–120.
ÉKiss, K. 2001. Discourse-configurational languages. In: Haspelmath M, König E, Österreicher W, Raible W (szerk.) Language Typology and Language Universals. Berlin: De Gruyter Mouton. 142.
É Kiss Katalin. 1999. Mi tartozik a névutók osztályába?. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 37: 167–173.
É, Kiss Katalin. 1999. Erteschik-Shir: The dynamics of focus structure. LANGUAGE 75: 818–821.
É, Kiss Katalin. 1999. The English Cleft Construction: The Realization of an FP Projection. In: Mereu L (szerk.) Boundaries of Morphology and Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 195–216.
ÉKiss, K. 1999. The English cleft construction as a focus phrase. In: Mereu L (szerk.) Boundaries of Morphology and Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 217–230.
É Kiss Katalin. 1997. Brassai Sámuel és a generatív magyar mondatszerkezet. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 41: 119–129.
É, Kiss Katalin (ed.). 1997. Acta Linguistica Hungarica 44.3-4, 45.1-2
É Kiss Katalin. 1996. Van-e általános és magyar nyelvészet?. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 95: 25–44.
ÉKiss K. 1996. Többszörös fókusz a magyar mondatszerkezetben. In: Mikola T, Büky L, Juhász A, Maleczki M (szerk.) Néprajz és nyelvtudomány. Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE). 47–66.
É Kiss Katalin. 1995. Multiple topic, one focus?. GLOW NEWSLETTER 34: 73.
É, Kiss Katalin. 1995. Focus is a Non-uniform Phenomenon. In: Kohlhof I, Winkler S, Drubig H B (szerk.) Proceedings of the Göttingen Focus Workshop 17th: Arbeitspapiere des Sonderforschungsbereichs 340 Nr. 69. Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen. 175–196.
É Kiss Katalin. 1993. A magyar nyelv típusáról. MAGYAR NYELV 89: 163–173.
É Kiss Katalin. 1989. A generatív nyelvelmélet chomskyánus irányzata az 1980-as évek elsô felében. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 349–356.
É Kiss Katalin. 1989. Egy fônévi igeneves szerkezetrôl. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 153–169.
É Kiss Katalin. 1987. Az operátorok hatóköre és szórendje a magyar mondatban. TERTIUM NON DATUR: LOGIKAI-METODOLÓGIAI TANULMÁNYOK 4: 47–70.
É Kiss Katalin. 1987. Még egyszer a magyar mondat hangsúlyozásáról és intonációjáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 89: 1–52.
É, Kiss Katalin. 1987. N. Chomsky: Barriers. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 37: 215–217.
É, Kiss Katalin. 1987. R. Hogg and C.B. McCully: Metrical Phonology: A Coursebook. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 37, 228: 220.
É Kiss Katalin. 1986. A személyragos fônévi igeneves szerkezetrôl. MAGYAR NYELV 82: 393–408.
É Kiss Katalin. 1985. Az anaforikus névmások értelmezésérôl. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 16: 155–187.
É, Kiss Katalin. 1984. The Order and Scope of Operators in the Hungarian Sentence. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK 24: 82–12.
É Kiss Katalin. 1982. N. Chomsky: Lectures on Government and Binding. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 84: 288–293.
É Kiss Katalin. 1982. R. Vago: The Sound Pattern of Hungarian. MAGYAR NYELV 78: 232–240.
É, Kiss Katalin. 1982. Case Assignment in a Nonconfigurational Language with a Rich Morphological Case System - Hungarian. WIENER LINGUISTISCHE GAZETTE 27-28: 17–27.
É, Kiss Katalin. 1982. Subject-Object Symmetries in Hungarian
É Kiss Katalin. 1981. Brassai Sámuel mondatelmélete. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 13: 92–101.
É Kiss Katalin. 1981. Topik-fókusz nyelvek: Li és Thompson tipológiájának továbbfejlesztése. MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 17: 165–173.
É, Kiss Katalin. 1981. Binding in a Non-configurational Language. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 31: 187-–218.
É, Kiss Katalin. 1981. Move alpha and c-command in a Non-configurational Language. GLOW NEWSLETTER 6: 41–43.
É, Kiss Katalin. 1981. On the Japanese "Double Subject" Construction. LINGUISTIC REVIEW 1: 155–170.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic and Focus: the Marked Constituents of the Hungarian Sentence. In: Belletti A, Brandi L, Rizzi L (szerk.) Theory of Markedness in Generative Grammar: proceedings of the 1979 GLOW conference. Pisa: Scuola Normale Superiore. 347–362.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic and Focus: The Operators of the Hungarian Sentence. FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 16: 305–330.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic-Focus Languages: A Development of Li and Thompson's Typology. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 12: 12–22.
É Kiss Katalin. 1980. H. van Riemsdijk: A Case Study in Syntactic Markedness. J. Koster: Locality Principles in Syntax. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 82: 432–444.
É Kiss Katalin. 1979. A magyar szintaxis egy transzformációs generatív megközelítése. PhD diss.
É, Kiss Katalin. 1979. A Note on the Interpretive Theory of Pronominalization. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 12: 159–171.
É Kiss Katalin. 1978. A határozott fônévi csoport pronominalizációja a magyarban. MAGYAR NYELV 74: 445–452.
É Kiss Katalin. 1978. A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 261–286.
É Kiss Katalin. 1978. N. Chomsky: Reflections on Language. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 241–247.
É, Kiss Katalin. 1978. Shakespeare's Sonnets in Hungary. SHAKESPEARE TRANSLATION 5: 31–46.
É Kiss Katalin. 1977. Vita a bekezdés retorikájáról. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 23, 1: 150–151.
É, Kiss Katalin. 1977. On the Notions of Topic and Focus. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 9: 211–223.
É, Kiss Katalin. 1977. Topic and Focus in Hungarian Syntax. MONTREAL WORKING PAPERS IN LINGUISTICS 8: 1–42.
Heller, Mária, Kiss Katalin É, and Tamás Váradi. 1977. Experimental Simulation of a Document Storage and Retrieval System Based on Linguistic Clues. STATISTICAL METHODS IN LINGUISTICS -QUARTERLY JOURNAL OF CALCULUS 1977, 3: 5–41.
Papp, Ferenc, and Kiss Katalin É. 1976. Voprosi sotsialnoy lingvistiki v Vengrii. In: Krysina L P, Shmeleva D N (szerk.) Sotsialno-lingvisticheskie issledovania. Moscow: Nauka. 208–217.
É Kiss Katalin, Virágos Zsolt. 1975. Az angol gerund és participle tanításának nyelvészeti és módszertani vonatkozásairól. MODERN NYELVOKTATÁS 13: 42–72.
É, Kiss Katalin. 1975. Shakespeare's Sonnets in Hungary. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 9: 71–86.
É Kiss Katalin. 1974. Adalékok a Shakespeare-szonettek magyarországi történetéhez. STUDIA LITTERARIA 12: 119–134.
É Kiss Katalin. 1974. J.M. Lotman: Szöveg - modell - típus. MAGYAR NYELVŐR 98, 304: 291.
É Kiss Katalin. 1969. A -si képzô a Hortobágyon. MAGYAR NYELVŐR 93: 382–383.
É Kiss Katalin. 1969. Shakespeare 75. szonettjének magyar fordításai. MAGYAR NYELVŐR 93: 291–304.

Katalin É. KISS
CV