Katalin É. KISS

Katalin É. KISS

member of the Hungarian Academy of Sciences

research professor, research group leader

Hungarian Research Centre for Linguistics

Field of interest, current research topics: Syntactic theory; diachronic syntax; the syntax of Hungarian; the syntax of Uralic languages. The evolution of finite subordination in Uralic. Information structure; the emergence of a structural focus position in Old Hungarian.

Contact

Room

103

Phone

+36 (1) 3429372 / 6032

Contact

Room

103

Phone

+36 (1) 3429372 / 6032

Katalin É. KISS
Publications

272 results
272 results
É Kiss K. 2011. A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 131–146.
É. Kiss K. 2009. A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom. MAGYAR NYELV 105, 1: 1–8.
É., Kiss Katalin. 2009. Deriving the Properties of Structural Focus. In: Edgar Onea (szerk.) Focus at the Syntax-Semantics Interface. Working Papers of the SFB 732. Stuttgart: University of Stuttgart. 19–35.
É. Kiss K. 2008. Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása: A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása.. MAGYAR NYELV 104, 2: 129–143.
É. Kiss K. 2007. A nyelvészet mint természettudomány. MAGYAR TUDOMÁNY 168, 2: 165–172.
É. Kiss K. 2007. Földi János, a nyelvész. MAGYAR NYELVŐR 131, 1: 17–28.
É. Kiss K. 2007. Papp Ferenc olvasókönyv. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 324–327.
É. Kiss Katalin. 2007. Az ige utáni szabad szórend magyarázata.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 124–154.
É. Kiss Katalin. 2007. Kísérlet a konfigurációs és nem-konfigurációs magyar mondattani jelenségek közti ellentmondás feloldására. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 124–152.
É. Kiss K. 2006. Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg?. MAGYAR NYELV 102, 4: 442–459.
ÉKiss K. 2005. Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról. MAGYAR NYELV 101, 4: 420–435.
É. Kiss K. 2004. Eseményszerkezet és topik-predikátum tagolás a magyar mondatban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 160–172.
É, Kiss Katalin. 2003. Division of labor in the derivation and interpretation of focus constructions. GLOW NEWSLETTER 50: 44.
É. Kiss K. 2002. Mi legyen a magyar nyelvészet Széchenyi-programja?. MAGYAR TUDOMÁNY 47, 2: 198–202.
ÉKiss K. 2001. Papp Ferenc, a magyar nyelvész. MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 3, 2: 118–120.
ÉKiss, K. 2001. Discourse-configurational languages. In: Haspelmath M, König E, Österreicher W, Raible W (szerk.) Language Typology and Language Universals. Berlin: De Gruyter Mouton. 142.
É Kiss Katalin. 1999. Mi tartozik a névutók osztályába?. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 37: 167–173.
É, Kiss Katalin. 1999. Erteschik-Shir: The dynamics of focus structure. LANGUAGE 75: 818–821.
É, Kiss Katalin. 1999. The English Cleft Construction: The Realization of an FP Projection. In: Mereu L (szerk.) Boundaries of Morphology and Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 195–216.
ÉKiss, K. 1999. The English cleft construction as a focus phrase. In: Mereu L (szerk.) Boundaries of Morphology and Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 217–230.
É Kiss Katalin. 1997. Brassai Sámuel és a generatív magyar mondatszerkezet. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (CLUJ) 41: 119–129.
É, Kiss Katalin (ed.). 1997. Acta Linguistica Hungarica 44.3-4, 45.1-2
É Kiss Katalin. 1996. Van-e általános és magyar nyelvészet?. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 95: 25–44.
ÉKiss K. 1996. Többszörös fókusz a magyar mondatszerkezetben. In: Mikola T, Büky L, Juhász A, Maleczki M (szerk.) Néprajz és nyelvtudomány. Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE). 47–66.
É, Kiss Katalin. 1995. Focus is a Non-uniform Phenomenon. In: Kohlhof I, Winkler S, Drubig H B (szerk.) Proceedings of the Göttingen Focus Workshop 17th: Arbeitspapiere des Sonderforschungsbereichs 340 Nr. 69. Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen. 175–196.
É, Kiss Katalin. 1995. Multiple topic, one focus?. GLOW NEWSLETTER 34: 73.
É Kiss Katalin. 1993. A magyar nyelv típusáról. MAGYAR NYELV 89: 163–173.
É Kiss Katalin. 1989. A generatív nyelvelmélet chomskyánus irányzata az 1980-as évek elsô felében. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 349–356.
É Kiss Katalin. 1989. Egy fônévi igeneves szerkezetrôl. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 153–169.
É Kiss Katalin. 1987. Az operátorok hatóköre és szórendje a magyar mondatban. TERTIUM NON DATUR: LOGIKAI-METODOLÓGIAI TANULMÁNYOK 4: 47–70.
É Kiss Katalin. 1987. Még egyszer a magyar mondat hangsúlyozásáról és intonációjáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 89: 1–52.
É, Kiss Katalin. 1987. N. Chomsky: Barriers. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 37: 215–217.
É, Kiss Katalin. 1987. R. Hogg and C.B. McCully: Metrical Phonology: A Coursebook. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 37, 228: 220.
É Kiss Katalin. 1986. A személyragos fônévi igeneves szerkezetrôl. MAGYAR NYELV 82: 393–408.
É Kiss Katalin. 1985. Az anaforikus névmások értelmezésérôl. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 16: 155–187.
É, Kiss Katalin. 1984. The Order and Scope of Operators in the Hungarian Sentence. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK 24: 82–12.
É Kiss Katalin. 1982. N. Chomsky: Lectures on Government and Binding. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 84: 288–293.
É Kiss Katalin. 1982. R. Vago: The Sound Pattern of Hungarian. MAGYAR NYELV 78: 232–240.
É, Kiss Katalin. 1982. Case Assignment in a Nonconfigurational Language with a Rich Morphological Case System - Hungarian. WIENER LINGUISTISCHE GAZETTE 27-28: 17–27.
É, Kiss Katalin. 1982. Subject-Object Symmetries in Hungarian
É Kiss Katalin. 1981. Brassai Sámuel mondatelmélete. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 13: 92–101.
É Kiss Katalin. 1981. Topik-fókusz nyelvek: Li és Thompson tipológiájának továbbfejlesztése. MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 17: 165–173.
É, Kiss Katalin. 1981. Binding in a Non-configurational Language. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 31: 187-–218.
É, Kiss Katalin. 1981. Move alpha and c-command in a Non-configurational Language. GLOW NEWSLETTER 6: 41–43.
É, Kiss Katalin. 1981. On the Japanese "Double Subject" Construction. LINGUISTIC REVIEW 1: 155–170.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic and Focus: the Marked Constituents of the Hungarian Sentence. In: Belletti A, Brandi L, Rizzi L (szerk.) Theory of Markedness in Generative Grammar: proceedings of the 1979 GLOW conference. Pisa: Scuola Normale Superiore. 347–362.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic and Focus: The Operators of the Hungarian Sentence. FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 16: 305–330.
É, Kiss Katalin. 1981. Topic-Focus Languages: A Development of Li and Thompson's Typology. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 12: 12–22.
É Kiss Katalin. 1980. H. van Riemsdijk: A Case Study in Syntactic Markedness. J. Koster: Locality Principles in Syntax. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 82: 432–444.
É Kiss Katalin. 1979. A magyar szintaxis egy transzformációs generatív megközelítése. PhD diss.
É, Kiss Katalin. 1979. A Note on the Interpretive Theory of Pronominalization. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 12: 159–171.
É Kiss Katalin. 1978. A határozott fônévi csoport pronominalizációja a magyarban. MAGYAR NYELV 74: 445–452.
É Kiss Katalin. 1978. A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 261–286.
É Kiss Katalin. 1978. N. Chomsky: Reflections on Language. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 80: 241–247.
É, Kiss Katalin. 1978. Shakespeare's Sonnets in Hungary. SHAKESPEARE TRANSLATION 5: 31–46.
É Kiss Katalin. 1977. Vita a bekezdés retorikájáról. HELIKON 23, 1: 150–151.
É, Kiss Katalin. 1977. On the Notions of Topic and Focus. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 9: 211–223.
É, Kiss Katalin. 1977. Topic and Focus in Hungarian Syntax. MONTREAL WORKING PAPERS IN LINGUISTICS 8: 1–42.
Heller, Mária, Kiss Katalin É, and Tamás Váradi. 1977. Experimental Simulation of a Document Storage and Retrieval System Based on Linguistic Clues. STATISTICAL METHODS IN LINGUISTICS -QUARTERLY JOURNAL OF CALCULUS 1977, 3: 5–41.
Papp, Ferenc, and Kiss Katalin É. 1976. Voprosi sotsialnoy lingvistiki v Vengrii. In: Krysina L P, Shmeleva D N (szerk.) Sotsialno-lingvisticheskie issledovania. Moscow: Nauka. 208–217.
É Kiss Katalin, Virágos Zsolt. 1975. Az angol gerund és participle tanításának nyelvészeti és módszertani vonatkozásairól. MODERN NYELVOKTATÁS 13: 42–72.
É, Kiss Katalin. 1975. Shakespeare's Sonnets in Hungary. HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 9: 71–86.
É Kiss Katalin. 1974. Adalékok a Shakespeare-szonettek magyarországi történetéhez. STUDIA LITTERARIA 12: 119–134.
É Kiss Katalin. 1974. J.M. Lotman: Szöveg - modell - típus. MAGYAR NYELVŐR 98, 304: 291.
É Kiss Katalin. 1969. A -si képzô a Hortobágyon. MAGYAR NYELVŐR 93: 382–383.
É Kiss Katalin. 1969. Shakespeare 75. szonettjének magyar fordításai. MAGYAR NYELVŐR 93: 291–304.

Katalin É. KISS
Downloads

A szibériai kapcsolat – avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy eseténMagyar Nyelvjárások 41. (2003)

Gyuris Beátával: Apparent scope inversion under the rise fall contourActa Linguistica Hungarica 50: 371-404. (2003)

Parallel strategies of verbal complex formation in West-Germanic and Hungarian. In: É. Kiss K.és H. van Riemsdijk (szerk.): The Verbal Complex. A Study of Hungarian, German, and Dutch. John Benjamins, Amsterdam, 335-358. (2004)

Event types and discourse linking in HungarianLinguistics 43, 131-154. (2005)

The inverse agreement constraint in Hungarian – a relic of a Uralic–Siberian Sprachbund? In: Hans Broekhuis (szerk.) A Festschrift for Henk van Riemsdijk. John Benjamins, Amsterdam.(2005)

Focussing as predication. In: Valéria Molnar és Susanne Winkler (szerk.), The Architecture of Focus, Mouton de Gruyter, Berlin. (2006)

The function and the syntax of the verbal particle. In: É. Kiss K. (szerk.) Event structure and the Left Periphery. Studies in Natural Language and Linguistic Theory. Springer, Dordrecht. (2006)

From the grammaticalization of viewpoint aspect to the grammaticalization of situation aspect. In: É. Kiss K. (szerk.) Event structure and the Left Periphery. Studies in Natural Language and Linguistic Theory.Springer, Dordrecht. (2006)

Apparent or real? On the complementary distribution of identificational focus and the verbal particle. In: É. Kiss K. (szerk.) Event structure and the Left Periphery, 201-225. Studies in Natural Language and Linguistic Theory. Springer, Dordrecht. (2006)

Substitution or adjunction? Quantifiers and adverbials in the Hungarian sentence (2008) Lingua 1553

Syntactic, semantic and prosodic factors determining the position of adverbial adjuncts. 2009. In: É., Kiss (ed.) Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces. John Benjamins.

Deriving the properties of structural focus (2009) Proceedings of CIL 18)

Is free postverbal order in Hungarian a syntactic or a PF phenomenon? (2009) in: The Sound Pattern of Syntax, ed. by Nomi Erteschik-Shir and Lisa Rochman, Oxford University Press

Quantification in negative sentences (2009, to appear in Approaches to Hungarian 11)

Nekem el kell menni/el kell mennem/el kell, hogy menjek/el kell menjek/el kellek menni (2009, to appear in É. Kiss – Hegedűs: nyelvelmélet és dialektológia, PPKE)

The structure of the Hungarian VP revisited. In: Ch. Pinon (szerk.), Approaches to Hungarian 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt)

A nyelvészet mint természettudomány. Magyar Tudomány. (megjelenés alatt)

Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg? Az összefoglaló és a kirekesztő kifejezést tartalmazó mondatok szórendjének magyarázata. Magyar Nyelv (megjelenés alatt)

Az ige utáni szabad szórend magyarázata. Nyelvtudományi Közlemények (megjelenés alatt)

Free word order, (non-)configurationality, and phases (kézirat)

Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban. (kézirat)

Structural focus and exhaustivity 2008.

Scalar adverbs and focus

A Jókai-kódex tagadó szerkezetei

sem szinkrón és diakrón szerepéről

Valószínűleg, hogy román kontaktushatás

Agreement with coordinate phrases: morphosyntactic versus semantic identity

K. É.Kiss, Mátyás Gerőcs, Tamás Zétényi: The linguistic roots of multiplication

K. É.Kiss, Mátyás Gerőcs, Tamás Zétényi: The interaction of grammatical and visual information in preschoolers’ understanding of doubly quantified sentences, BCCCD2013

Ways of Licensing external possessors: preliminary version of Ways of licensing Hungarian external possessors. Acta Linguistica Hungarica Vol. 61 (2014) 1, 45-68.

Grammaticalized Backgrounding: preliminary version of Grammaticalized backgrounding. In: J. Brandtler, D. Hakansson, S. Huber, E. Klingvall: Discourse and Grammar. Lund University.

Katalin É. Kiss – Lilla Pintér: Identificational focus revisited. Paper presented at CL50 (the 50th anniversary meeting of the Chicago Linguistic Society) in May, 2014.

Katalin É. Kiss: From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X. Diachronica Volume 30, Issue 2, 2013, pp. 202 –231.

Katalin É. Kiss: Accusative or possessive? The suffix of pronominal objects in Ob-Ugric (2020)

Katalin É. KISS
CV