A Nyelvtudományi Kutatóközpont által alapított díjak és elismerések

Herman József Fiatal Kutatói Díj 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete tekintettel arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 35 éven aluli kutatói számára évenként meghirdeti a „Fiatal Kutatói Díjat”, de ehhez hasonló díj az MTA-n kívüli kutatók számára a nyelvtudományban nem létezik, valamint elismerve közös felelősségünket az újabb kutatói nemzedékek iránt, megalapította a Herman József Fiatal Kutatói Díjat, amelyet először 2011. évben ítéltek oda. A díjat olyan 35 évnél nem idősebb szakemberek kapják, akik nemzetközi jelentőségű tudományos és publikációs tevékenységet tudnak felmutatni és ezt adatolni tudják.

Szépe György publikációs díj

Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2014-ben alapította ezt a díjat azzal a céllal, hogy ily módon is ösztönözze kutatóit minőségi nemzetközi publikációs teljesítményre. A díj elnyerésének alapvető feltétele szakcikk megjelentetése valamely ERIH INT1 vagy INT2 besorolású folyóiratban (az Acta Linguistica Hungarica kivételével). Évente két díj kerül kiosztásra, a díjakhoz egyenként bruttó 100.000 Ft. jár. A díjat csak tudományos főmunkatárs vagy annál alacsonyabb besorolású kutató nyerheti el. Ha az adott évben kettőnél több, a kritériumnak megfelelő publikáció születik, az igazgatóság (szükség esetén az Intézeti Tanács bevonásával) rangsorolja ezeket; azonos színvonalú publikációk esetén minden esetben az alacsonyabb kutatói besorolású munkatárs élvez elsőbbséget.  

Főigazgatói Elismerés

Az intézet igazgatója 2018-ban „Igazgatói Elismerés” néven új díjat alapított, mellyel az intézet nem kutatói  tevékenységet végző dolgozói közül kívánja elismerni azok munkáját, akik feladatkörüket már hosszú ideje maximális odafigyeléssel, minden kolléga megelégedésére látják el, elősegítve ezzel az intézetben folyó tudományos munka sikerét, eredményességét.  A díjat évente egy kollégánk nyerheti el. Az elismeréshez pénzjutalom és oklevél jár, az elismeréshez adható pénzjutalom összege díjazottanként bruttó 80.000 Ft.

“Hajdú Péter” Vendégkutatói Ösztöndíj 

Utoljára kiadva: 2014.