2023. Nov. 14. 10:00 - 13:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem

Hogyan, kinek, miről adunk nyelvi tanácsot? Nyelvi közönségszolgálat a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpontban

Magyar Tudományos Akadémia

A HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a legközvetlenebbül nyelvalakító célokhoz és feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egysége a Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport, amelynek elsődleges feladata a nyelvi közönségszolgálati feladatok ellátása. A Kutatóközpont közönségszolgálata a nyelvi tanácsadás legrégebbi, több évtizedes hagyománnyal bíró szervezete, mivel a jogelőd intézménynek, az MTA Nyelvtudományi Intézetének megalapításától (1949) kezdve folyamatosan működik.

A Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport tevékenysége összetett, mivel kettős arculatának megfelelően egyrészt közcélú feladatként e-mailben és telefonon folyamatosan működteti a nyelvi közönségszolgálatot, másrészt a tudományosan megalapozott szolgáltató tevékenység mellett adatrendszerezési feladatokat, illetve ezeken az adatokon alapuló kutatási tevékenységet is végez.

A műhelykonferencián négy-öt előadás hangzik el, amelyek bemutatják a Nyelvtudományi Kutatóközpont közönségszolgálatának gyakorlati tevékenységét.

Contributors

Domonkosi Ágnes
tudományos főmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Jakab Dorottya
tudományos segédmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Kocsis Ágnes
tudományos segédmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Ludányi Zsófia
kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Eőry Vilma

Eőry Vilma

ny. tudományos főmunkatárs

MTA Nyelvtudományi Intézete (2008-ig)