2023. Nov. 20. 10:00
Társadalomtudományi Kutatóközpont, kiselőadó

A figyelmi allokáció kapcsolata a nyelvi feldolgozás és produkció folyamataival afáziás személyek esetében

Magyar Tudományos Akadémia

Az afázia idegrendszeri sérülésből származó nyelvi zavar. Bár az afáziával foglalkozó szakirodalom meglehetősen kiterjedt, és a modern kutatások kezdetei a 18. század második felére nyúlnak vissza, bizonyos alapvető kérdésekben a mai napig nincs konszenzus. Az egyik ilyen kérdés az afáziában tapasztalható jelenségek (pl. szótalálási nehézségek, nem megfelelő nyelvtani szerkezetek, redukált komplexitású szerkezetek) keletkezésére vonatkozik. Egyes elméletek szerint az afázia esetében maga a nyelvi tudás, tehát a nyelvi szabályok, szavak stb. reprezentációja sérül. Más elméletek szerint a nyelvi tudás viszonylag intakt, azonban az afáziás tünetek e tudás felhasználásnak a korlátozottsága révén állnak elő. E korlátozottság elsősorban a memória és figyelemi rendszerek nem megfelelő működésének tudható be.

Az előadásban bemutatott kutatásunkat a fenti elméleti szembenállás inspirálta. Kísérleteinket afáziás személyek bevonásával végezzük, és a figyelmi allokációt vizsgáljuk mondatok értése, illetve produkciója közben. A méréseket szemmozgáskövető berendezés segítségével végezzük.

Az előadásban bemutatunk néhány alapvető afáziával kapcsolatos jelenséget, röviden ismertetjük a szemmozgáskövetés módszerét, illetve a módszerben rejlő lehetőségeket, majd bemutatjuk a kutatásunk eddigi eredményeit.

A kutatás az NKFI-143301 projekt keretében zajlik.

Presenter

Káldi Tamás
tudományos munkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics