Elméleti nyelvészeti TDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kétévente rendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). Az elméleti nyelvészet tanszéken működő tudományos diákkör (TDK) bátorítja a hallgatókat, hogy vegyenek részt a kutatásnak és önképzésnek ebben a formájában.

A tudományos diákköri dolgozat elkészítését lehet a téma vagy a témavezető kiválasztásával is kezdeni, ez utóbbinak az elméleti nyelvészet tanszéken oktatók közül kell kikerülnie. A kiválasztott téma alapos körbejárása és önálló kutatás végzése után kell megírni a pályamunkát. Ez egy hosszabb folyamat, ezért a kényelmes, élvezetes munka érdekében érdemes időben nekiállni.

Mielőtt az országos fordulón bemutatná a pályázó a pályamunkát, sor kerül egy intézményi, belső, kötetlen bemutatóra. Az országos forduló minden páratlan év tavaszán szokott lenni, az intézményi bemutató ennek megfelelően minden páros év novembere körül.

A részvétel feltétele, hogy az intézményi bemutató idején a pályázó osztatlan, alap- vagy mesterképzésben vegyen részt. Pályamunkaként nem nyújtható be a tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladat, szemináriumi dolgozat, valamint osztatlan és mesterképzésen az intézményi bemutató idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozattal tartalmilag megegyező dolgozat. A dolgozat hossza minimum 40000, maximum 90000 leütés (beleértve a (láb)jegyzeteket, valamint a tartalom- és irodalomjegyzékeket, de nem beleértve az esetleges mellékleteket). Az elméleti nyelvészeti témával pályázók az OTDK humán tudományi szekciójában vesznek részt.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel az elméleti nyelvészeti TDK-t vezető oktatóhoz, Baló A. Mártonhoz lehet fordulni.

Az ELTE BTK – NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ hallgatóinak sikere a 36. OTDK-n (NYTK hír)