Zoltán BÁNRÉTI
Publications

128 results
128 results
Bánréti Zoltán. 2012. Szépe György tanulságos emlékezete. MAGYAR NYELV 108, 4: 497–502.
Bánréti, Zoltán, and Márta Szücs. 2012. Compounding and lexical recursion in aphasia and in Alzheimer's disease. In: NeuroPsycholinguistic Perspectives on Aphasia: International conference proceedings. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail, Centre de recherche Monde slave et interculturalité. 17–19.
Bánréti Zoltán, Mészáros Éva. 2010. Szintaktikai rekurzió helyett tudatelméleti beágyazás agrammatikus afáziában. In: XVIII. MAKOG Konferencia: Interfészek a megismeréstudományban 18. Magyar Kognitív Konferencia. 9–12.
Bánréti, Zoltán. 2010. Recursion in aphasia and mental model. In: Jonkers R, Burchert F (szerk.) The sience of aphasia XI: Neurocognitive Contributions to Biolinguistics. 26–29.
Bánréti Zoltán. 2009. Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra, a mentálisan reális nyelvtan kérdése. MAGYAR TUDOMÁNY 170, 9: 1064–1074.
Bánréti, Zoltán, and M Zsitvai. 2009. Syntactic Structural Recursion or 'Theory of Mind' type Embeddings in Aphasia. In: Academy of Aphasia 47th Annual Meeting, Boston. 219–221.
Bánréti, Zoltán. 2009. Recursion in aphasia. In: Marrero V (szerk.) Clinical Linguistics: Clinical Grammar. Proceedings of the 2nd International Conference. 89–93.
Bánréti, Zoltán. 2008. Restricted limitations between local and global economy in agrammatic aphasia. In: Horne M (szerk.) Brain Talk: Discourse with and in the Brain. Te impact of context on language processing. Program and Abstracts. Lund: Lund University. 28–31.
Bánréti Zoltán. 2007. A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Bánréti Zoltán. 2007. A nyelv és az agy. In: Szövegértés, szövegalkotás 12. évfolyam. Budapest: SuliNova Kht.. xx.
Bánréti Zoltán. 2007. Hogyan tanulunk nyelveket?. In: Szövegértés, szövegalkotás 12. évfolyam. Budapest: SuliNova Kht.. xx.
Bánréti Zoltán. 2006. A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben 1. MAGYAR NYELV 102, 1: 43–57.
Bánréti Zoltán. 2006. A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben 2. MAGYAR NYELV 102, 2: 169–176.
Bánréti Zoltán. 2005. Ellipszis az összetett szavak szerkezetében. MAGYAR NYELVŐR 129, 2: 209–217.
Bánréti Z. 2003. Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 100: 64–96.
Bánréti Zoltán. 2001. Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 98: 7–70.
Bánréti Zoltán. 2001. Ellipszis. In: Kálmán L (szerk.) Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 180–188.
Bánréti, Zoltán. 2001. Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 48, 1-3: 25–58.
Bánréti Zoltán (szerk.). 1999. Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest: Corvina Kiadó.
Bánréti Zoltán. 1999. Megjegyzések a neurolingvisztikáról. In: Bánréti Zoltán (szerk.) Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest: Corvina Kiadó. 1–63.
Bánréti Zoltán. 1999. Nyelvtan és kommunikáció tizenéveseknek. MODERN NYELVOKTATÁS 5, 1: 9–25.
Bánréti Zoltán. 1998. Kommunikálj! (a gimnáziumok számára). 2. bővített kiadás.. Budapest: Korona Nova Kiadó.
Bánréti, Zoltán. 1998. Sentence processing and aphasia. In: Caron B (szerk.) Actes du 16. Congres International des Linguistes, Oxford, 1997. Oxford: Elsevier Science. 332–343.
Bánréti Zoltán. 1997. Nyelvtan-Kommunikáció: Szövegtan, nyelvelmélet, generatív mondattan. Középiskolai tankönyv. Veszprém: Nodus kiadó.
Bánréti Zoltán. 1996. Nyelvtan és kommunikáció 1. (Transzformációs mondattan és szövegtan). Tankönyv az általános iskolák 5-6. osztálya számára. Veszprém: Nodus kiadó.
Bánréti Zoltán. 1996. Nyelvtan és kommunikáció 2. (Magyar generatív mondattan és nyelvelmélet). Tankönyv az általános iskolák 7-8. és a gimnáziumok 1. osztálya számára. Veszprém: Nodus kiadó.
Bánréti Zoltán. 1995. Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése?. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 6-7: 79–85.
Bánréti Zoltán. 1995. Sentence Parsing in Aphasia Paper: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Bánréti Zoltán. 1994. A lényeg : kiolvasható. Szövegértési és olvasási képességfejlesztő feladatok középiskolások számára. Budapest: Korona Kiadó.
Bánréti Zoltán. 1994. Modularitás a mondatfeldolgozásban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 94: 159.
Bánréti Zoltán. 1994. Mozgékony mondatszerkezetek - rendező szabályok. A magyar generatív mondattan alapjai középiskolások számára. Budapest: Korona Kiadó.
Bánréti, Zoltán. 1994. Modularity in sentence parsing : grammaticality judgements by Broca's aphasics.. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Bánréti Zoltán. 1993. Kommunikálj!. Budapest: Korona Kiadó.
Bánréti Zoltán. 1992. Nyelvtan - kommunikáció - irodalom tizenéveseknek. 1-2.. Veszprém: Országos Továbbképző, Taneszközfejlesztő és Értékesítő Vállalat (OTTÉV).
Bánréti Zoltán. 1992. Nyelvtan és kommunikáció I. Mondattan és szövegelmélet. Veszprém: Országos Továbbképző, Taneszközfejlesztő és Értékesítő Vállalat (OTTÉV).
Bánréti Zoltán. 1991. A mellérendelés a mai magyarban: Egyetemi tankönyv. Pécs: JPTE.
Papp Ágnes, Bánréti Zoltán. 1987. Tanítás és tanulás I–II. Tanításmódszertan. Budapest: Országos Pedagógiai Intézet (OPI).
Bánréti Zoltán. 1983. A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Bánréti, Zoltán. 1982. Conjunctions and Modality: A Special Conjunction Pair in Hungarian. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 1, 1-4: 103–139.
Bánréti Zoltán. 1981. Kamasz és anyanyelv. Budapest: Tankönyvkiadó.
Bánréti, Zoltán. 1981. The Topic of Texts and the Interpretation of Texts. In: Petőfi SJ (szerk.) Text versus Sentence 2. Hamburg: Helmut Buske Verlag. 41–57.
Bánréti Zoltán. 1979. A szöveg témája és interpretációja. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 81, 2: 323–345.
Bánréti Zoltán. 1979. Gyerek és anyanyelv. Budapest: Tankönyvkiadó.
Bánréti Zoltán. 1979. Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. MAGYAR NYELV 75: 406–415.
Kenesei I, Mártonfi F, Komlósy A, Radics K, Tóth P, Terts I, Füredi M, Bánréti Z. 1972. Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás. MAGYAR NYELVŐR 96: 442–451.