Péter SIPTÁR
Publications

236 results
236 results
Lengyel Klára, Nádasdy Ádám, Siptár Péter. 2014. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya részére A magyar helyesírás szabályai új kiadásának kéziratával kapcsolataban
Gósy, Mária, and Péter Siptár. 2013. Ungrounded phonology
Siptár Péter. 2013. Alakváltozatok, allomorfok, alternációk
Siptár, Péter, and Tekla Etelka Gráczi. 2013. Degemination?
Kenesei I, Siptár Péter (szerk.). 2012. Nyelvtechnológiai kutatások : Általános nyelvészeti tanulmányok XXIV
Siptár Péter. 2011. A fonológiai elméletek történetéből
Siptár Péter. 2011. Fonológiatörténet dióhéjban
Siptár Péter. 2011. Generatív fonológia a negyvenes években
Siptár Péter. 2010. Alakváltozatok, allomorfok, alternációk
Siptár Péter. 2010. Természetellenes korlátok
Siptár, Péter. 2009. Ad infinitivum
Siptár Péter. 2008. Chomsky, a fonológus?
Siptár Péter. 2008. Híd-típusú meglepetések
Kovács J, Siptár P. 2007. A-Z angol kiejtés
Kovács, János, and Péter Siptár. 2007. A–Z angol kiejtés: Tankönyv és gyakorlókönyv. Budapest: Corvina Kiadó.
Siptár, Péter. 2007. Morphology or phonology?: The case of Hungarian -ni
Siptár P. 2006. A fonéma tündöklése és.... MAGYAR NYELV 102, 4: 407–420.
Siptár Péter. 2006. A fonéma tündöklése és…
Siptár Péter. 2006. A fonémáról, félmúltban
Siptár Péter. 2006. Morfológia és fonológia határán
Siptár P. 2005. A magánhangzó-kapcsolatok fonológiájából. MAGYAR NYELV 101, 3: 282–304.
Siptár Péter. 2005. Horror vacui (avagy hogyan szabaduljunk meg a hiátusoktól)
Siptár, Péter. 2005. Hiatus resolution in Hungarian: An optimality theoretic account
Siptár, Péter. 2005. Horror vacui, or, how to get rid of hiatuses in an optimal way
Siptár, P. 2004. Acta Linguistica Hungarica 51
Siptár, P. 2004. Chapters from the Segmental Phonology of Hungarian. PhD diss.
Siptár, P. 2004. Varga László: Intonation and Stress. Evidence from Hungarian. PHONETICIAN 89, 1: 68–69.
Siptár P. 2003. Hiátus. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 85–97.
Siptár P. 2003. Megjegyzés Kassai Ilona cikkéhez. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 41–42.
Siptár, P. 2003. Hungarian yod. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50, 3-4: 457–473.
Siptár P. 2002. Optimális hiátustöltés. BESZÉDKUTATÁS 10: 70–82.
Siptár Péter. 2002. A magyar magánhangzó-harmónia egy újfajta leírása
Siptár, P, and SZ Szentgyörgyi. 2002. H as in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49: 427–456.
Siptár P. 2001. Egy jottányi fonológia. BESZÉDKUTATÁS 9: 1–16.
Siptár Péter. 2001. Aszimmetriák a magyar fonológiában. PhD diss.
Siptár, Péter. 2001. Hungarian nasals
Siptár, P. 2000. Degemination in Hungarian. EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 4: 107–115.
Siptár Péter. 1999. A magyar magánhangzók fonológiájából
Siptár, P, and M Törkenczy. 1999. Hungarian syllable structure: arguments for/against complex constituents. In: Van der Hulst H, Ritter N (szerk.) The syllable: views and facts. New York: De Gruyter Mouton. 249–284.
Nádasdy, Ádám, and Péter Siptár. 1998. Vowel length in present-day spoken Hungarian. EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 3: 149–172.
Siptár, Péter. 1998. Issues in Hungarian phonology
Siptár, Péter. 1998. Voicing assimilation and devoicing processes in Hungarian
Siptár Péter. 1997. A magyar magánhangzó-harmónia egy modellje
Siptár Péter. 1997. A magyar magánhangzók lexikális fonológiájából. BESZÉDKUTATÁS 5: 188–230.
Siptár Péter. 1997. Magyar hangtan (nyolc előadás)
Törkenczy, Miklós, and Péter Siptár. 1997. Hungarian syllable structure
Rebrus, Péter, Péter Siptár, Péter Szigetvári, and Miklós Törkenczy. 1996. Hungarian morphology does not meet GP
Siptár, P. 1996. A Janus-faced Hungarian consonant. EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS 2: 83–96.
Siptár, Péter. 1996. A Janus-faced Hungarian consonant
Siptár, Péter. 1996. On Hungarian vowel harmony
Siptár, Péter. 1996. Voicing assimilation in Hungarian
Törkenczy, Miklós, and Péter Siptár. 1996. Hungarian syllable structure
Siptár P. 1995. Fonológia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Siptár P. 1995. Visszanéző. BESZÉDKUTATÁS 3: 139–143.
Siptár, Péter. 1995. Magnus Olsson: Hungarian phonology and morphology.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 94: 234–241.
Gósy, M, and P Siptár. 1994. Guest editors' note. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 3–4.
Siptár P. 1994. A kerekségi harmóniáról. BESZÉDKUTATÁS 2: 1–23.
Siptár P. 1994. Megjegyzések a magyar magánhangzó-állományról. BESZÉDKUTATÁS 2: 81–93.
Siptár Péter. 1994. A magyar magánhangzórendszer fonológiai elemzéséről
Siptár, P. 1994. 'Palatalization rules in Hungarian'. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 5–32.
Siptár, P. 1994. The vowel inventory of Hungarian: its size and structure. In: Varga László (szerk.) The Even Yearbook 1994: A collection of papers by members of the Department of English Linguistics. Budapest: Department of English Linguistics, Eötvös Loránd University. 175–184.
Anderson John, Durand Jacques, Siptár Péter. 1993. Függőségi fonológia
Clements George N, Siptár Péter. 1993. A fonológiai jegyek geometriája
Clements George N., Keyser Samuel Jay, Siptár Péter. 1993. CV-fonológia
Kaisse Ellen M., Shaw Patricia, Siptár Péter. 1993. Lexikális fonológia
Siptár P. 1993. A lexikális fonológia elméletéről. BESZÉDKUTATÁS 1: 1–13.
Siptár Péter (szerk.). 1993. Modern fonológiai szöveggyőjtemény 2.. Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE).
Siptár Péter (szerk.). 1993. Modern fonológiai szöveggyűjtemény II.: Szemelvények a generatív fonológia irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó.
Siptár, P. 1993. Marginalia in Hungarian phonology. EURASIAN STUDIES YEARBOOK 65: 73–84.
Siptar P. 1992. A magyar mássalhangzók autoszegmentális megközelítése: ábrázolások és szabályok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 93: 49–78.
Siptár Péter. 1992. A lexikális fonológia elméletéről
Siptár, P. 1992. Monotonicity and deletion. In: Wolfgang U Dressler, Martin Prinzhorn, John R Rennison (szerk.) Phonologica 1992: Proceedings of the 7th International Phonology Meeting. Torino: Rosenberg and Sellier. 257–263.
Kovács, János, and Péter Siptár. 1991. Angolra hangolva: Könyv az angol kiejtésről. Budapest: Tankönyvkiadó.
Siptár Péter. 1991. A brit angol RP változatairól. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 23: 141–148.
Siptár, Péter. 1991. Gósy Mária: Beszédészlelés. URAL-ALTAISCHE JAHRBUCHER NEUE FOLGE 63: 209–213.
Siptár, Péter. 1991. Marginal vowels in Hungarian. In: Anon (szerk.) Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences. 214–217.
Siptár, Péter. 1990. Issues in Hungarian phonology
Siptár, Péter. 1990. Issues in Hungarian phonology. In: Natural Phonology: Workshop at the Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 113–116.
Siptár, Péter. 1990. Particle phonology and the Great Vowel Shift. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 22: 125–128.
Anderson Stephen R, Siptár Péter. 1989. Történeti változás és szabályrendezés a fonológiában
Chomsky Noam, Siptár Péter. 1989. A fonológiai komponens
Coates Richard, Siptár Péter. 1989. Miért nem olyan extrinszikus a magyar, mint Vago hiszi?
King Robert D., Siptár Péter. 1989. A nyelvi változás integrálása: Modern fonológiai szöveggyűjtemény I. Budapest: Tankönyvkiadó,
Kiparsky Paul, Siptár Péter. 1989. Mennyire elvont a fonológia?
Kisseberth Charles W., Siptár Péter. 1989. A fonológiai szabályok funkcionális egységéről
Koutsoudas Andreas et al., Siptár Péter. 1989. A fonológiai szabályok alkalmazása
Koutsoudas Andreas, Siptár Péter. 1989. A szabályrendezés kérdése: néhány közkeletű téveszme
Kovács, János, and Péter Siptár. 1989. Angolra hangolva: Könyv az angol kiejtésről. Budapest: Tankönyvkiadó.
Nádasdy, Ádám, and Péter Siptár. 1989. Issues in Hungarian phonology: Preliminary queries to a new project. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 39: 3–27.
Noske Roland et al., Siptár Péter. 1989. A szabályrendezés kérdése
Rubach Jerzy, Siptár Péter. 1989. Szegmentális szabályok az angolban és a ciklikus fonológia
Siptár Péter (szerk.). 1989. Modern fonológiai szöveggyűjtemény I.: Szemelvények a generatív fonológia irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó.
Siptár, Péter. 1989. How many affricates are there in Hungarian?
Siptár, Péter. 1989. How many affricates are there in Hungarian. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 21: 123–126.
Siptár, Péter. 1989. On fast speech. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 39: 215–224.
Vago Robert M, Siptár Péter. 1989. Az extrinszikus rendezés védelmében
Siptár, Péter. 1988. Cyclicity and palatalization. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 19: 5–13.
Siptár Péter. 1987. Nyelvészeti kisszótár. Pécs: JPTE.
Dalmi Gréte, Szabolcsi Anna, Siptár Péter (ford.), Antal László. 1986. Henk van Riemsdijk - Edwin Williams: Bevezetés a grammatika elméletébe
Kovács, János, and Péter Siptár. 1986. Angolra hangolva: Könyv az angol kiejtésről. Budapest: Tankönyvkiadó.
Messmer András, Siptár Péter. 1986. Az angolszász nyelvtudomány úttörői. Budapest: ELTE.
Siptár Péter (ford.). 1986. Messmer András: Whitney a nyelv eredetéről
Siptár Péter, Szabolcsi Anna, Dalmi Gréte. 1986. Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény 6.2: H. van Riemsdijk; E. Williams: Introduction to the theory of grammar. Budapest: Tankönyvkiadó.
Siptár Péter. 1986. Újabb fejlemények a fonológiaelméletben
Siptár Péter. 1986. Újabb fejlemények a fonológiaelméletben. In: Hajdú Péter (szerk.) Tanárképzés és tudomány. Budapest: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. 478–492.
Siptár, Péter (ford.). 1986. Predrag Stepanović: A taxonomic description of the dialects of Serbs and Croats in Hungary: The Štokavian dialect
Siptár Péter. 1985. Janet Dean Fodor: Semantics. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 16: 321–326.
Siptár, Péter. 1985. Palatalization in English and the Strict Cyclicity Principle
Siptár, Péter. 1985. Palatalization in English and the Strict Cyclicity Principle. In: Bognár József, Andrew C Rouse (szerk.) Proceedings of the Second Conference on Speech Orientated ELT. JPTE. 222–235.
Kovács, János, and Péter Siptár. 1984. Angolra hangolva. Budapest: Tankönyvkiadó.
Siptár Péter. 1984. John A. Goldsmith: Autosegmental phonology; George N. Clements: Vowel harmony in non-linear generative phonology: An autosegmental model.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86: 256–265.
Siptár Péter. 1984. Vita a magyar magánhangzó-harmóniáról. MAGYAR NYELV 80: 228–238.
Fülei-Szántó Endre, Siptár Péter. 1983. Indulatszó és szófajok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85: 67–71.
Siptár Péter. 1983. David Stampe: A dissertation on natural phonology. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85: 240–244.
Siptár, Péter. 1983. Robert M. Vago: The sound pattern of Hungarian. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 13: 52–59.
Siptár Péter (ford.), Havas Ferenc. 1982. Chomsky, Noam: A nyelv néhány általános vonása.
Siptár Péter (ford.), Havas Ferenc. 1982. Chomsky, Noam: Mélyszerkezet, felszíni szerkezet és szemantikai interpretáció.
Siptár Péter. 1982. Richard D. Janda: Upside-down phonology: Regenerative or degenerative?. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 84: 464–469.
Siptár Péter. 1982. Tótágas
Apreszjan Jurij D., Siptár Péter. 1981. A nyelvi jel és a szótári jelentés fogalma
Dahl Östen, Siptár Péter. 1981. Előfeltevések és propozíciók.
Dik Simon C., Siptár Péter. 1981. Funkcionális nyelvtan.
Fillmore Charles, Siptár Péter. 1981. Alanyok, beszélők, szerepek
Halliday M. A. K., Hasan Ruqaya, Siptár Péter. 1981. Kohézió
Kovács Ferenc, Siptár Péter (szerk.). 1981. A Chomsky utáni nyelvészet és kettős alkalmazása. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Nyelvi Intézet.
Martinet André, Siptár Péter. 1981. A beszéd és az írás
Siptár Péter (szerk.). 1981. Körkép. Szemelvények a hetvenes évek nyelvelméleti irodalmából.. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Nyelvi Intézet.
Siptár Péter. 1981. Gondolatok az angol helyesírásról
Siptár Péter. 1981. Montague-nyelvtan, generatív szemantika, interpretatív szemantika
Siptár Péter. 1981. Montague-nyelvtan, generatív szemantika, interpretatív szemantika. NYELVPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK 3: 74–99.
Siptár Péter. 1981. Nyelvészeti szakkifejezések tára. NYELVPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK 3: 365–420.
Siptár Péter. 1980. Megjegyzések az angol és magyar szókezdő mássalhangzócsoportokról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 82: 325–337.
Siptár Péter. 1980. Nyelvészeti kisszótár. Budapest: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Nyelvi Intézet.
Siptár Péter. 1979. Szóvégi mássalhangzó-kapcsolatok az angolban és a magyarban. NYELVPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK 2: 104–121.
Siptár Péter. 1978. „Lehetetlen” szókezdő mássalhangzócsoportok az angolban. NYELVPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK 1: 166–175.
Fillmore Charles, Rot Sándor, Siptár Péter. 1977. Az esetgrammatika
Rot Sándor, Siptár Péter (szerk.). 1977. Új törekvések az anglisztikában és az amerikanisztikában. Budapest: ELTE.
Siptár Péter. 1977. Geoffrey Leech: Semantics. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 79: 346–353.
Siptár Péter. 1977. Josef Vachek: Written language. General problems and problems of English. MAGYAR NYELV 73: 486–490.
Frank, Tibor, Péter Siptár, and Éva Mente. 1975. Belief: egy szó anatómiája. ELTE ANGOL TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÉVKÖNYVE 1974-75: 55–82.