Mária SIPOS

Mária SIPOS

PhD

research group leader, senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

220

Phone

+36 (1) 3429372 / 6014

Contact

Room

220

Phone

+36 (1) 3429372 / 6014

Mária SIPOS
Publications

119 results
119 results
Baksheeva, MG, MS Vyhrystjuk, JV Islamova, SV Onina, Mária Sipos, and Beatrix Oszkó. 2022. Prostranstvennye otnoshenija v russkom i ugorskih jazykah: semantika i sposoby vyrazhenija Ja. Hanti-Manszijszk: Sektor redakcionno-izdatel'skoj raboty JuGU.
Oszkó Beatrix, Sipos Mária. 2022. A magyar áll kvázikopula használatáról. In: Baksheeva MG, Vyhrystjuk MS, Islamova JV, Onina SV, Sipos Mária, Oszkó Beatrix Prostranstvennye otnoshenija v russkom i ugorskih jazykah: semantika i sposoby vyrazhenija Ja. Hanti-Manszijszk: Sektor redakcionno-izdatel'skoj raboty JuGU. 6–19.
Sipos Mária. 2022. Formula és típusjelenet a Reguly-hősénekekben. FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK 21.: 33–41.
Sipos Mária. 2022. Mit gondoljunk a családfaábráról?: Mit tudhatunk meg az alapnyelvek koráról?. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 9–10.
Oszkó Beatrix, Sipos Mária. 2020. Hun vagy finnugor?. FINNUGOR VILÁG 25, 3: 3–14.
Sipos Mária. 2020. A kölykét féltő réti öreg, a tarka nőstény kutya és a szárnyas fajta sok állat: A Reguly-hősénekek és a formulán alapuló epikus költészet. FINNUGOR VILÁG 25, 2: 12–19.
Sipos Mária. 2020. Egy kihalt nyelvjárás emlékei: Reguly Antal szigvai hanti gyűjtéseiről. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 75, 33: 1042–1044.
Sipos Mária. 2019. Formula és mondatszerkezet Reguly Antal hősénekeiben. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 26: 259–276.
Sipos Mária. 2019. Kerekasztal Hanti-Manszijszkban a nyelvi helyzetről és a nyelvi kontaktusokról. FINNUGOR VILÁG: 40–41.
Sipos Mária. 2018. „A padok előtt tanári asztal ül.” A hanti ’ül’ szóból létrejött kvázi-kopuláról. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 25: 149–166.
Sipos Mária. 2018. Emlékülés Schmidt Éva születésnapján. FINNUGOR VILÁG 3: 10–13.
Sipos, Mária. 2018. The nominalizer TAHI in four North Khanty dialects. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 42: 187–207.
Sipos Mária. 2017. Énekverseny, művészeti tábor, főzés, foltvarrás, divatbemutató és a többi: Finnugor kulturális programok Iszkaszentgyörgyön. FINNUGOR VILÁG 2017, 3: 48–50.
Sipos Mária. 2017. Máglyagyújtás, lépcsőfutás, krimivetélkedő. FINNUGOR VILÁG 2017, 2: 25–28.
Bakró-Nagy, Marianne, Zsuzsa Duray, Nikolett Mus, Beatrix Oszkó, Mária Sipos, Dávid Takács, and Zsuzsa Várnai. 2015. «Gold» mining: Exploitation of an etymological database: Uralonet. VESTNIK UGROVEDENIYA-BULLETIN OF UGRIC STUDIES 20, 1: 119–126.
Sipos Mária. 2015. Időhatározói alárendelő mondatok a mai szinjai hantiban. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 22: 203–222.
Sipos Mária. 2014. Északi fény rajzpályázat: Emlékezés Domokos Péterre. FINNUGOR VILÁG 2014, 4: 27–29.
Sipos, Mária. 2014. Purpose clauses in the texts of a bilingual speaker. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 38: 163–178.
Oszkó B, Sipos M. 2013. Uralonet: magyar szavak egy etimológiai adatbázisban. ÉDES ANYANYELVÜNK 35, 1: 14.
Sipos M. 2012. A kazimi hanti nyelvjárás változatairól. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 19: 181–192.
Sipos M. 2011. Két komi-permják költőnő irodalomról, nyelvről, jövőről. FINNUGOR VILÁG 16, 2: 11–17.
Oszkó B, Sipos M, Várnai Zs. 2010. Uralonet. In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) Közös jövőnk a nyelv. Nyelvtudomány és pedagógia: A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. 81–85.
Sipos M. 2010. Etimológiai adatbázis középiskolai nyelvtanórán?. In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) Közös jövőnk a nyelv. Nyelvtudomány és pedagógia: A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. 145–156.
Duray, ZS, M Sipos, K Sipőcz, ZS Várnai, and B Wagner-Nagy. 2007. The Current Sociolinguistic Situation of some Uralic Peoples. In: Bartha Cs (szerk.) Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS). 21.
Sipos M. 2007. A Zsirai-emlékszoba. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 48, 2: 33.
Sipos M. 2007. Normantas Paulius-Csepregi Márta: 14 testvér. FINNUGOR VILÁG 12, 2: 32–34.
Sipos M. 2006. A hanti újságírás nyelve. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 13: 103–117.
Sipos M. 2006. Beszélgetés a nyelvi helyzetről. In: Sipos Mária (szerk.) Obi-ugorok a 21. században CD-ROM: 2005. október 6-7. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. Paper: Beszélgetés.
Sipos M. 2006. Dokumentumfilm a hantikról. FINNUGOR VILÁG 11, 3: 10–11.
Sipos M. 2006. Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Sipos M. 2006. Nyelvrokonaink, a réntartó hantik. TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA 2006: 8–9.
Sipos Mária (szerk.). 2006. Obi-ugorok a 21. században CD-ROM: 2005. október 6-7. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Sipos M. 2005. Másodlagos egyezések az obi-ugor kori etimológiákban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 102: 35–63.
Sipos Mária (szerk.). 2005. Jelentések Szibériából. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet; MTA Néprajzi Kutatóintézet.
Sipos M. 2004. Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi. PhD diss.
Sipos Mária. 2004. Veszélyeztetett nyelvek – emberi jogok. FINNUGOR VILÁG 9, 3: 16–24.
Tove Skuttnab-Kangas, Sipos Mária. 2004. Veszélyeztetett nyelvek - emberi jogok. FINNUGOR VILÁG 9, 3: 16–24.
Sipos M. 2003. A medvefiú. Finnugor népek meséi. FINNUGOR VILÁG 8, 4: 45–46.
Sipos M. 2003. Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 100: 245–263.
Sipos M. 2002. Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 99: 7–57.
Sipos M. 2000. Ki az a Kävelevä Jussi?. FINNUGOR VILÁG 5, 4: 27–29.
Sipos M. 1998. Az ugorkori szókincs fogalomkörök szerinti csoportosítása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 96: 158–169.