Noémi Ligeti-Nagy

Noémi Ligeti-Nagy

PhD

tudományos munkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

neurális modellek kiértékelése; korpuszépítés; korpuszannotálás; korpuszalapú wsi. Elsősorban a neurális nyelvmodellek tesztelésére szolgáló adatbázisok tervezése, fejlesztése áll a kutatásaim fókuszában. Kiemelten foglalkozom a modellek kiértékelésének módszertanával, annak elméleti megalapozottságának vizsgálatával. Kutatásaim egyik legfontosabb terméke a HuLU, amely egy olyan, ú.n. benchmarkadatbázis-gyűjtemény, amellyel a nyelvmodellek magyarnyelv-tudása mérhető és összemérhető. A HuLU egy folyamatosan bővülő gyűjtemény, így rendszeresen újabb korpuszokkal egészítjük ki. Ezen kívül egyéb korpusztervezési, korpuszannotálási feladatokkal foglalkozom. A kutatócsoportban most készül a magyar nyelvű ParlaMint korpusz bővített, újraannotált, javított változata, illetve egy gold standard korpusz OCR-ező algoritmusok tesztelésére. Héja Enikővel egy gráfalapú megközelítéssel kísérletezünk, amellyel automatikusan nyerhetjük ki a szavak különböző jelentéseit, korpuszadatok alapján.

Contact

Room

318

Phone

+36 (1) 3429372 / 6118

Contact

Room

318

Phone

+36 (1) 3429372 / 6118

Noémi Ligeti-Nagy
About

Magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanári diplomáimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem, ahogy a számítógépes szakirányú digitális bölcsész mesterdiplomámat is. Doktori disszertációmat Prószéky Gábor témavezetésével a magyar főnévi csoportok számítógépes feldolgozásának lehetőségeiről, korpuszvezérelt elemzésének eredményeiről írtam. PhD fokozatomat 2021-ben szereztem. 2021 májusa óta vagyok a Nyelvtechnológiai Kutatócsoport munkatársa.

Noémi Ligeti-Nagy
Publications

22 results
22 results