László HORVÁTH

László HORVÁTH

PhD

research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

112

Phone

+36 (1) 3429372 / 6076

Contact

Room

112

Phone

+36 (1) 3429372 / 6076

László HORVÁTH
Publications

181 results
181 results
Horváth László. 2024. A löveg jelentéséről. ÉDES ANYANYELVÜNK 46, 1: 8–10.
Horváth László. 2024. A Nemzeti Sport szóhasználatáról. MAGYARÓRA: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BARÁTAINAK TANÁRAINAK LAPJA 6, 1: 22–29.
Horváth László. 2024. Egy régi sakk-könyv szókészletéből -- Grétsy László emlékére. ÉDES ANYANYELVÜNK 46, 2: 8–9.
Horváth László. 2024. Mint egy sakkfigura. ÉDES ANYANYELVÜNK 46, 2: 35–35.
Horváth László. 2023. A bolond és a bolsevik között. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 5: 29–30.
Horváth László. 2023. Grammatikai jelenségek Petőfi szépprózájából. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 2: 1–2.
Horváth László. 2023. Igenévvel kezdődik-e a Tragédia zárósora?. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 3: 12–14.
Horváth László. 2023. Leköröz. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 1: 23–24.
Horváth László. 2023. Petőfi szépprózájának szókészletéről. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 1: 1–2.
Horváth László. 2023. Tanmese, avagy helyesírási javaslat. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 2: 32–32.
Horváth László. 2023. Vessző nélküli megszólítások a Tragédia kéziratában. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 5: 5–6.
Horváth László. 2022. Átolt, átoltottak, átoltottság. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 3: 25–26.
Horváth László. 2022. Az olimpia nyelvhasználatából. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 1: 8–9.
Horváth László. 2022. Kardozni, kardozás, kardozós. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 12–13.
Horváth László. 2022. Lézerfutás, lövészsí, hotdog. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 5: 17–18.
Horváth László. 2022. Vizes világbajnokság és vizes központ. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 10–11.
Horváth László. 2021. A tévedett : tévedt kettősség történetéhez. MAGYAR NYELVŐR 145, 3: 357–363.
Horváth László. 2021. Fősodor. ÉDES ANYANYELVÜNK 43, 4: 14–14.
Horváth László. 2021. Melléknevek és igék nagybetűvel?. MAGYARÓRA: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BARÁTAINAK TANÁRAINAK LAPJA 3, 3: 310–316.
Horváth László. 2021. Nyelvhasználati furcsaságok ifjúsági regénysorozatokban. MAGYARÓRA: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BARÁTAINAK TANÁRAINAK LAPJA 3, 4: 516–520.
Horváth László. 2020. Beadja a válópert. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 4: 12.
Horváth László. 2020. Karakter. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 2: 6.
Horváth László. 2020. Megvásárol - tárgy nélkül. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 5: 18–18.
Horváth László. 2020. Szolidarít. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 14–14.
Horváth László. 2019. Alapból beszélt nyelvi, de már irodalmi is. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 2: 13–13.
Horváth László. 2019. Az érettségi előtt és után. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 3: 10–10.
Horváth László. 2019. Limerickcsokor. In: Balázs Géza, Minya Károly, Seres Lili Hanna (szerk.) Rímes nyelvi játék: Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Válogatás a 2019. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból.. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége; Inter Kht. 87–95.
Horváth László. 2019. Rangidős. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 5: 8–8.
Horváth László. 2018. Az azzal a szesszel életrajzához. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 2: 6–6.
Horváth László. 2018. Bagolyék és világosék. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 1: 8–8.
Horváth László. 2018. Menedékes. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 4: 8–8.
Horváth László. 2018. Szerelem izé. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 5: 12–12.
Horváth László. 2018. Szóhasználati meglepetések Jókaitól. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 3: 6–6.
Horváth László. 2017. A határozottságbeli egyeztetés ingadozása -- a nyelvtörténész szemével. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 2: 8–8.
Horváth László. 2017. Mitől függ a függő kérdés írásjele?. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 5: 11–11.
Horváth László. 2017. Újragombolva. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 4: 12–12.
Horváth László. 2017. Újratöltve -- másképpen. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 3: 18–18.
Horváth László. 2016. Alapból, még egyszer. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 5: 14–14.
Horváth László. 2016. Fejes gól vagy fejesgól?. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 2: 9–9.
Horváth László. 2016. Magyar-vándor, harántvándor, szökkenővándor. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 4: 6–6.
Horváth László. 2016. Önzőz(ik). ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 3: 6–6.
Horváth László. 2015. Alapból. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 4: 12–12.
Horváth László. 2015. Magától értetődik. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 3: 8–8.
Horváth László. 2015. Médiák. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 1: 6–6.
Horváth László. 2015. Mentén. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 5: 9–9.
Horváth L. 2013. Elődöntő és középdöntő. ÉDES ANYANYELVÜNK 35, 5: 18.
Horváth L. 2013. Imádságok kódexekből: Dömötör A–Haader L: „Halandó, ezeket megmondjad.” Magyar nyelvű imádságok a XV–XVI. századból. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 68: 568.
Horváth L. 2013. Intézetis. ÉDES ANYANYELVÜNK 35, 1: 3.
Horváth L. 2013. Lehet-e valakit győzködni?. ÉDES ANYANYELVÜNK 35, 3: 6.
Horváth L. 2013. Narancsos, juhtúrós és szórendes történet. ÉDES ANYANYELVÜNK 35, 2: 8.
Horváth L. 2012. Halászlé helyett hallé?. ÉDES ANYANYELVÜNK 34, 5: 8.
Horváth L. 2012. Hozzászólás a szurkol származtatásához. MAGYAR NYELV 108: 336–341.
Horváth L. 2012. Technikák, napirendek, szakirodalmak. ÉDES ANYANYELVÜNK 34, 2: 8.
Horváth L. 2012. Zalámboló lecsó. MAGYAR NYELV 108: 73–80.
Horváth L. 2011. Szirtok, szanszkritül és társaik. ÉDES ANYANYELVÜNK 33, 5: 15.
Horváth l. 2010. A sakk mint hadijáték az első magyar sakk-könyv nyelvhasználatában. In: Ronkovics J, Gőcze I (szerk.) Stratégiák és a sakk CD-ROM. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE). 7.
Horváth L. 2010. A sakknyelv és a sakkozás egy nagyszótári kötetben I–II.. MAGYAR SAKKVILÁG 8, 2-3: 31,15.
Horváth L. 2010. A szókészlet egyik kevéssé vizsgált részlege: a sakkjáték terminológiája a finnugor nyelvekben. FINNUGOR VILÁG 15, 3: 39–42.
Horváth L. 2010. Az első magyar sakk-könyv etimológiai statisztikája. MAGYAR NYELVŐR 134, 4: 421–436.
Horváth L. 2010. Az első magyar sakk-könyv szókészletének eredetbeli összetétele. MAGYAR SAKKVILÁG 8, 1: 22–23.
Horváth L. 2010. Hanti-Manszijszk. MAGYAR SAKKVILÁG 8, 1: 6.
Horváth L. 2009. Az első magyar sakk-könyv nyelvezetéről I.. MAGYAR SAKKVILÁG 7, 5: 15–15.
Horváth László. 2009. Az első magyar sakk-könyv nyelvezetéről II.. MAGYAR SAKKVILÁG 7, 6: 14–15.
Horváth László. 2009. Az első magyar sakk-könyv nyelvezetéről III.. MAGYAR SAKKVILÁG 7, 7: 17–17.
Horváth L. 2007. Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig. MAGYAR TUDOMÁNY 168, 8: 1100–1103.
Horváth L. 2004. A gyűjtőnév irányította egyeztetésről. MAGYAR NYELVŐR 128: 10–22.
Horváth L. 2004. A mennyiség irányította egyeztetésről. MAGYAR NYELVŐR 128: 128–141.
Horváth L. 2003. Hibák és furcsaságok a határozottságbeli egyeztetésben. MAGYAR NYELV 99: 25–33.
Horváth L. 2001. A volna: lenne kettősség kontrollvizsgálata. MAGYAR NYELVŐR 125, 2: 158–168.
Horváth L. 2001. Diakrón összevetéssel a volna : lenne kettősségről. MAGYAR NYELV 97, 3: 303–312.
Horváth, L. 2001. Onomatopöie im Etyimologischen Wörterbuch des Ungarischen (Prinzipien und Methoden). ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 48, 4: 389–427.
Horváth L. 2000. Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben I.. MAGYAR NYELV 96, 2: 170–181.
Horváth László. 2000. Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben II.. MAGYAR NYELV 96, 3: 316–332.
Horváth L. 1999. Igék és igenevek kötött és szabad határozóinak aránya korai középmagyar szövegekben. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (CLUJ) 43: 105–112.
Horváth L. 1999. Levente: átcsapás vagy kiegyenlítődés?. MAGYAR NYELV 95, 1: 60–63.
Horváth L. 1998. Egy "tininyelvi" szógyűjtemény hibáiról. MAGYAR NYELVŐR 122, 4: 418–426.
Horváth L. 1998. Illeszkedési vizsgálat szembesítéssel. MAGYAR NYELV 94, 3: 343–351.
Horváth László. 1998. Búcsú Büky Bélától. MAGYAR NYELVŐR 122, 3: 377–378.
Benkő L, Gerstner K, Horváth L. 1997. Wörterbuch des Ungarischen. Band III. Register. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Horváth L. 1997. Hangrendi illeszkedés: nyelvművelés és nyelvhasználat. MAGYAR NYELV 93, 4: 457–473.
Horváth L. 1996. Az EWUng. személynevei az ómagyar utáni korszakokból. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 18: 15–21.
Horváth L. 1996. Koktél kontaminációkból. MAGYAR NYELVŐR 120, 3: 335–343.
Horváth L. 1996. Új úton az etimológiai összefüggések feltárásában és jelzésében. ANNALES UNIVERSITATIS LITTERARUM ET ARTIUM MISKOLCIENSIS 6: 41–48.
Horváth L. 1996. Zseng, zsenge, zsendül. MAGYAR NYELV 92, 1: 82–85.
Horváth László. 1996. Viszket, viszolyog, viszkolódik. MAGYAR NYELV 92, 2: 195–196.
Horváth L. 1995. A 'szenderedik' és családja. MAGYAR NYELV 91: 352–354.
Horváth L. 1995. A nagy kezdőbetűs igék és rokonaik. MAGYAR NYELVŐR 119: 4–7.
Horváth L. 1995. Elszontyolodik. MAGYAR NYELV 91: 74–76.
Horváth L. 1995. Etimológia és utalórendszer. MAGYAR NYELV 91: 447–453.
Horváth L. 1994. Teng, tendül, tenyészik. MAGYAR NYELV 90: 465–468.
Horváth L. 1994. Újabb mazsolaszemek az egyeztetések köréből. MAGYAR NYELV 90: 302–307.
Horváth L. 1992. A határozói igenevek mondatbeli szerepeiről. In: Keszler B (szerk.) Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Budapest: Tankönyvkiadó. 33–81.
Horváth László. 1991. Mindig szabad bővítmény a határozói igenév?. MAGYAR NYELV 87, 1: 65–69.
Horváth, László. 1990. Géza Bárczi: A magyar igeragozás története [Die Geschichte der ungarischen Konjugation]. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 40: 482–484.
Horváth, László. 1990. Loránd Benkő: A történeti nyelvtudomány alapjai [Gründzüge der historischen Linguistik]. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 40: 484–489.
Horváth László. 1988. Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén. MAGYAR NYELV 84, 2: 235–237.
Horváth László. 1985. Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. MAGYAR NYELVŐR 109, 4: 495–499.
Horváth László. 1985. Határozói igeneveink mondatbeli funkcióinak történetéhez. MAGYAR NYELV 81, 3: 314–323.