Ágnes Langó-Tóth

Ágnes Langó-Tóth

tudományos segédmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

A pszicholingvisztika területén belül vizsgálom a rekurzív szerkezetek elsajátításának menetét. Eddig három szerkezetet vizsgáltunk; a komplex PP-ket, a vonatkozó mellékmondatokat és a rekurzív birtokosokat. Négyéves korosztálytól egészen kilencéves gyermekeket teszteltünk. Nemcsak a megértési folyamatokat, hanem a rekurzív szerkezetek produkcióját is mértük. Eddigi legfőbb eredményünk, hogy a gyermekek korábban értik és produkálják a rekurzív szerkezeteket, mint az ugyanolyan komplexitású, nem rekurzív szerkezeteket. Ez ellentmond a nemzetközi szakirodalom főbb eredményeivel.

Contact

Room

303

Phone

+36 (1) 3429372 / 6085

Contact

Room

303

Phone

+36 (1) 3429372 / 6085

Ágnes Langó-Tóth
About

2013-ban végeztem magyar szakon és elméleti nyelvészet szakirányon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2016-ban elvégeztem az elméleti nyelvészt MsC-t. Még ugyanebben az évben nyertem felvételt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájába. 2020-ban abszolváltam, jelenleg a doktori értelezésem beadása és elbírálása zajlik, melynek címe A magyar rekurzív szerkezetek elsajátítása. Ebben a témában végeztem generatív nyelvelméleten alapuló kísérleteket óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel.  

Ágnes Langó-Tóth
Publications

9 results
9 results
Langó-Tóth Ágnes. 2022. A magyar rekurzív szerkezetek elsajátítása. PhD diss., PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Langó-Tóth Ágnes. 2019. A rekurzió vizsgálata a gyermeknyelvben: Mi választja el az emberi nyelvet az állati kommunikációtól?. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 74, 15: 454–456.
Langó-Tóth Ágnes. 2018. A magyar rekurzív birtokos szerkezet elsajátítása a nemzetközi kutatások tükrében. In: Scheibl György (szerk.) Lingdok 17.: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 211–231.

Ágnes Langó-Tóth
CV