Valéria Krepsz

Valéria Krepsz

PhD

tudományos munkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Szakterület, kutatási témák: a beszédprodukció fejlődése az anyanyelv-elsajátítás során, a beszéd szegmentális szerkezetének akusztikai vizsgálata, longitudinális módszertan, a társalgási sajátosságok vizsgálata, akusztikai-fonetikai megközelítésből, a beszéd prozódiai sajátosságai, valamint a légzés között fennálló kapcsolat elemzése

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Valéria Krepsz
About

A doktori fokozatot az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti programjában szereztem meg, disszertációm témája az anyanyelv-elsajátítás vizsgálata volt 4-6 éves gyermekek a beszéd percepciós sajátosságaira, valamint a beszédprodukció akusztikai kapcsolatára fókuszálva. Korábban tudományos segédmunkatársként, később fiatal kutatói ösztöndíjjal, majd tudományos munkatársként és kutatóként vettem részt a Fonetikai Kutatócsoport munkájában. Számos pályázatban közreműködtem korábban, így részt vettem például a BEA beszélt nyelvi adatbázis, valamint a GABI gyermeknyelvi adatbázis létrehozásában, és a temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálatában gyermekek beszédében. Emellett kollégáimmal közösen, több OTKA-projekt keretében vizsgáltuk a beszélőn belüli és beszélők közötti variabilitás megvalósulását longitudinális módszertan segítségével, valamint a többszemélyes társalgások szerveződését számos kvalitatív és kvantitatív szempont szerint. Jelenleg a berlini Humboldt Egyetem vendégkutatójaként dolgozom AvH ösztöndíjasként.

Valéria Krepsz
Publications

82 results
82 results
Krepsz Valéria. 2023. A beszéd és a légzés együttjárása - szinkronicitás a tervezési és kivitelezési folyamatokban. ÉDES ANYANYELVÜNK 45, 2: 12–14.
Tekla, Etelka Gráczi, Markó Alexandra, Anna Huszár, and Krepsz Valéria. 2022. Medium-term longitudinal f0 changes in young and middle-aged adult speakers.
Gyarmathy, Dorottya, Valéria Krepsz, Anna Huszár, and Viktória Horváth. 2021. Dynamic changes of pausing in triadic conversations. In: Proceedings of the 10th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2021). 105–110.
Huszár, Anna, Valéria Krepsz, and Katalin Mády. 2021. The relationship between boundary markers and audible inhalation in Hungarian read speech. In: 1st International Conference on Tone and Intonation. 106–107.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Krepsz Valéria. 2013. Óvodáskorú koraszülött gyermekek beszédpercepciós teljesítménye. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 24, 6: 54–59.

Valéria Krepsz
Education

2014-2017 óraadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Valéria Krepsz
CV