Károly GERSTNER

Károly GERSTNER

PhD

senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

119

Phone

+36 (1) 3429372 / 6073

Contact

Room

119

Phone

+36 (1) 3429372 / 6073

Károly GERSTNER
Publications

119 results
119 results
Gerstner Károly. 2019. Nyelvészeti konferencia a vizsolyi bibliáról. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 3: 15–15.
Gerstner, Károly. 2015. [Rezension zu] Josef Schwing, Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn), Debrecen 2011, in: Onomastikblog [24.07.2015]
Gerstner K. 2012. Benkő Loránd, az etimológus és szótárszerkesztő. MAGYAR NYELV 108: 158–166.
Gerstner K. 2012. Etimológiai szótárak a Nyelvtudományi Intézetből. ÉDES ANYANYELVÜNK 34, 4: 12.
Gerstner K. 2012. Josef Schwing: Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 34: 257–260.
Gerstner K. 2012. Kiss Lajos, az etimológus. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 108: 394–402.
Gerstner K. 2011. A 3. Kiváló Magyar Szótár versenyről. MODERN NYELVOKTATÁS 17, 1: 95–96.
Gerstner Károly. 2011. A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 437–481.
Gerstner K. 2010. Benkő Loránd (1921–2011). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 293–298.
Gerstner K. 2010. Nyelvújítási gyökerek és európai kapcsolatok: A magyar nyelv nagyszótára. ÉDES ANYANYELVÜNK 32, 1: 3.
Gerstner K. 2009. A Kiváló Magyar Szótár versenyről. MODERN NYELVOKTATÁS 15, 1-2: 131–135.
Gerstner K. 2007. H. Varga Márta: A fosztó- és tagadóképző a magyarban. MAGYAR NYELV 103: 239–243.
Gerstner K. 2006. Végső búcsú Fehértói Katalintól. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 28, 3-4: 301–303.
Gerstner K. 2006. Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 103: 260–267.
Gerstner, K. 2005. Das Etymologische Wörterbuch des Ungarischen und die lexikologische Qualifizierung der Stichwörter. In: Czibere Mária, Kerékjártó Ágnes (szerk.) Bouquet Hongrois: Ünnepi kötet Jolanta Jastrzebska tiszteletére. Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit. 39–45.
Gerstner K, Szépe J, Szende T. 2004. Csuklik, hámlik, kotlik: Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséhez. MAGYAR NYELV 100, 3: 358–367.
Gerstner K. 2004. Köszöntőféle Hajdú Mihályhoz. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 26: 5–6.
Gerstner K. 2004. Mária D. Mátai: Kleine ungarische Sprachgeschichte. MAGYAR NYELV 100: 223–225.
Gerstner K. 2004. Új magyar tájszótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 217–224.
Gerstner K. 2004. Végső búcsú Kiss Lajostól. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 26: 227–229.
Gerstner K. 2003. Egy mutatóról két versben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 25: 266–273.
Gerstner K. 2003. Ördög Ferenc hetven éves. MAGYAR NYELV 99: 251–253.
Pusztai F, Gerstner K, Juhász J, Kemény G, Szőke I, Váradi T. 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gerstner K. 2002. Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 97. közgyűlésén. MAGYAR NYELV 98, 1: 112–114.
Gerstner K. 2001. Adalékok a családnevek és keresztnevek összefüggéséhez kisebbségi környezetben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 23: 30–37.
Gerstner K. 1999. Német tükörjelenségek a magyar szókészletben: akna, kering, őrnagy. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 21: 387–390.
BLőrinczy É, Gerstner K. 1998. Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára?. MAGYAR TUDOMÁNY 43, 3: 261–271.
Gerstner K. 1998. Svájc !. ÉDES ANYANYELVÜNK 20, 4: 17.
Gerstner, K. 1998. Wildner Dénes: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungars. Band I. Das Namenmaterial der Komitate im 20. Jahrhundert / A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. I. kötet. A vármegyék a 20. században. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 20: 139–142.
Benkő L, Gerstner K, Horváth L. 1997. Wörterbuch des Ungarischen. Band III. Register. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gerstner K. 1996. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. (Recenzió). MAGYAR NYELV 92, 1: 104–106.
Gerstner K. 1996. Német jövevényszók a TESz.-ben, illetve az EWUng.-ban. MAGYAR NYELV 92, 2: 158–163.
Gerstner K. 1995. Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 17: 58–62.
Gerstner K. 1993. Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 15: 125–127.
Gerstner K. 1992. Négy helynévmagyarázat. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 14: 51–53.