Kornélia Juhász

Kornélia Juhász

tudományos segédmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Kutatási témám a Fonetikai Kutatócsoporton belül a magyar szibilánsok akusztikai tulajdonságaival kapcsolatosak. A doktori disszertációmban elsősorban a kínai beszédhangok (szibilánsok, explozívák, magánhangzók és approximánsok) akusztikai fonetikai tulajdonságaival foglalkozom az idegennyelv-elsajátítás és akcentus kontextusában. Érintőlegesen a tónusok és az intonáció kapcsolatát is vizsgálom kínai és magyar nyelv viszonylatában.

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Kornélia Juhász
About

Jelenleg PhD hallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programján. A doktori témám a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek kiejtésének akusztikai vizsgálatát állítja középpontba. Az alap- és a mesterképzést szintén az ELTE BTK kínai szakirányú alapszakán, majd Sinológia mesterszakán folytattam, illetve ezután részt vettem egy egyéves rövid ciklusú kínai tanárképzésben is. Doktori tanulmányaimat 2019-ben kezdtem, Deme Andrea témavezetésével. 2021 ősze óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban Gráczi Tekla Etelka projektjében.

Kornélia Juhász
Publications

34 results
34 results
Deme, Andrea, and Kornélia Juhász. 2022. Transition or insertion? Acoustic analysis of the vocalic section of Mandarin xia in the production of Hungarian learners of Chinese. In: Book of Abstracts 4th International Symposium on Applied Phonetics (ISAPh 2022). 59–60.
Juhász, Kornélia, and Huba Bartos. 2022. The interplay of tone and intonation: f0 contours produced by Hungarian speakers of Mandarin. In: Book of Abstracts 4th International Symposium on Applied Phonetics (ISAPh 2022). 65–66.
Juhász, Kornélia, and Huba Bartos. 2021. Mandarin Chinese sentence intonation patterns in the production of Hungarian learners of Chinese. In: 1st International Conference on Tone and Intonation. 100–101.
Juhász Kornélia. 2020. Mandarin frikatívák produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében. In: XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia - absztraktkötet. 13–13.
Juhász Kornélia. 2019. Nyelvváltozatok értéke és hierarchiája Hongkongban – a hongkongi-kantoni, az angol és az „új” nyelvi szereplő, a mandarin. In: 15. Félúton konferencia (ELTE BTK Magyar Nyelvészet Doktori Program) - absztraktkötet. 16–16.

Kornélia Juhász
CV