Judit RAÁTZ

Judit RAÁTZ

PhD

senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Name studies, personal names, first names, socio-onomastics, the motivations of today's name-giving, the development of the name trend, the motives for changing names, today's Hungarian and foreign naming customs, their legal regulation. The methodology of mother tongue teaching, the ways of developing the comprehension and composition of texts, communication theory, the development of communication skills.

Contact

Room

008

Phone

+36 (1) 3429372 / 6093

Contact

Room

008

Phone

+36 (1) 3429372 / 6093

Judit RAÁTZ
About

I am the leader of the Names Working Group at the Centre for Linguistic Research. Since 2009, I have been involved in the Names Committee, which is responsible for providing an expert opinion on incoming name requests and assisting parents in naming their children. I have taught for 44 years, initially in public education, and then for 34 years as a lecturer at ELTE. I have taught linguistics and language pedagogy at undergraduate, master’s and PhD level.

Judit RAÁTZ
Publications

171 results
171 results
Raátz Judit. 2023. Bíró Ágnes (1951–2023). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 45: 233–234.
Haindrich Helga, Raátz Judit. 2022. Személynévkincsünk alakulása. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 12–13.
Raátz Judit. 2022. A nevekkel foglalkozó tudomány: a névtan. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 7–9.
Raátz Judit. 2022. Grétsy tanár úr 90 éves. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 1: 1–1.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 11-12. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 6. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 7. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 8. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 9-10. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Baditzné Pálvölgyi Kata, Bodnár Gábor, Feldné Knapp Ilona, Lach Zsuzsanna, Major Éva, Raátz Judit. 2019. VI. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia: Tanárok tanulása – gyakorlat és megújulás: Szakpedagógiai konferencia a bölcsész és művészetközvetítő tanárok, oktatók, hallgatók számára
Raátz Judit. 2019. 33. Beszélni nehéz körök anyanyelvi tábora, Balatonboglár. 2019. július 9. Keresztnévadási szokások és szabályok
Raátz Judit. 2019. A kommunikációs készség fejlesztése és az anyanyelvi nevelés.
Raátz Judit. 2019. Keresztnévadási szokások és szabályok
Raátz Judit. 2019. Külföldi nevek itthon, azaz az idegen nevek átírásának kérdései és típusai. In: Keszler Borbála (szerk.) A magyar nyelv a világban – oktatás, innováció, család. Európai hatások a magyar nyelvre. Budapest: Magyar Nyelvőr Alapítvány; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.. 124–131.
Antalné Szabó Ágnes, Gréczi-Zsoldos Enikő, Huszné Szemán Lilla, Lukácsné Lengyel Marina, Márkus Róbert Zsolt, Martonné Némethy Márta, Nagyné Herczeg Évaet al.. 2018. Tanmenet-, tematikusterv- és óraterv-illusztrációk évfolyamkénti bontásban. In: Sipos Zsoltné (szerk.) Felsős tanári kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához. Eger: EKE Líceum Kiadó. 21–117.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2016. Magyar nyelv és kommunikáció.: Tankönyv a 8. évfolyam számára. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Raátz Judit. 2016. Minek nevezzelek? A Nyelvtudományi Intézet műhelyeiből rovat. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 5: 16.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2014. Magyar nyelv és kommunikáció 5.. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2014. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára.. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció tankönyvcsalád
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció.. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2011. Magyar Nyelv és Kommunikáció. Tankönyv 7. évfolyam számára. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Raátz, J. 2011. Nick as self attributed name. NOUVELLE REVUE D ONOMASTIQUE 53: 183–209.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2010. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9-10. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Beszéd és írás: Magyar nyelvi és kommunikációs feladatlap az 5. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Magyar nyelv és kommunikáció: tankönyv az 11-12. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Magyar nyelv és kommunikáció: tankönyv az 7-8. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Beszéd és írás: Magyar nyelvi és kommunikációs munkafüzet az 5. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció a 9–10. évfolyam számára. Tanári kézikönyv.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 6. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 9. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet az 5. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9–10. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5–6. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Raátz Judit. 2004. A nem nyelvi jelek szerepe az előadásban. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak.. Budapest: Raabe Kiadó. 1–25.
Raátz Judit. 2004. Az anyaggyűjtés és az anyag elrendezése. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak.. Budapest: Raabe Kiadó. 1–26.
Raátz Judit. 2003. A beszédfajták. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–23.
Raátz Judit. 2003. Az anyaggyűjtés és az anyag elrendezése. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–26.
Raátz Judit. 2003. Kapcsolat a hallgatókkal. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–24.
Raátz Judit. 2001. Különleges keresztnevek az ezredfordulón. In: Kovátsné Németh Mária (szerk.) IV. Apáczai Napok 2000: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar tanulmánykötete. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. 321–328.
Raátz Judit. 2000. Kommunikáció: a kereskedelmi szakképzés számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt..
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 1999. A szófajok rendszere
Raátz Judit. 1999. A rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 40, 2: 35–36.
Raátz Judit. 1999. Anyanyelvi tantervek a NAT alapján. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 658–664.
Raátz Judit. 1999. Magyar nyelv és kommunikáció 6–18 éveseknek. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 705–709.
Raátz Judit. 1998. Erzsébet királyné természetszeretete a gödöllőiek emlékezetében. In: Krassay László (szerk.) Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park 100. évfordulóján. 103–107.
Raátz Judit. 1997. Dr. Lovász Gabriella – dr. Adamik Tamásné: Ablaknyitogató I., II. c. tankönyvének ismertetése. In: Hangay Zoltán (szerk.) Tankönyvismertetések és kritikák kisiskolások újabb magyar tankönyveiről. Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola (BTF). 102–108.
Raátz Judit. 1997. Dr. Lovász Gabriella: Ablaknyitogató I-II.. BUDAPESTI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 14: 102–108.
Raátz Judit, Fercsik Erzsébet. 1996. Névtani foglalkozások II.. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 36, 1: 34–39.
Raátz Judit. 1996. A beszédművelés néhány újonnan megjelent alsó tagozatos tankönyvben. CSENGŐSZÓ: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK 4, 5: 14–16.
Raátz Judit. 1996. Milyen az Idővándor?. CSENGŐSZÓ: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK 4, 1: 9–11.
Raátz Judit, Fercsik Erzsébet. 1995. Névtani foglalkozások I.. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35, 5: 41–47.
Raátz Judit. 1994. Az általános iskolai tanulók névtani ismeretei egy felmérés tükrében. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35: 14–18.
Raátz Judit. 1994. Magyar nyelvi és irodalmi tankönyvek az 1994/95. tanév tankönyvjegyzékén. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35, 1: 3–18.
Raátz Judit (szerk.). 1992. Irka. Gödöllő: ELTE.
Raátz Judit. 1992. Gyakorlati kézikönyv óvónők számára: (Gósy Mária: Óvónői beszédviselkedés). MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 33, 4: 28–28.
Raátz Judit. 1992. Lehet-e a siker bombasztikus?. ÉDES ANYANYELVÜNK 14, 1: 5–5.
Raátz Judit. 1981. Gödöllő földrajzi nevei. Budapest: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.