Contact

Room

005

Phone

+36 (1) 3429372 / 6124

Contact

Room

005

Phone

+36 (1) 3429372 / 6124

Ildikó SCHMIDT
Publications

58 results
58 results
Schmidt, Ildikó. 2022. Hungarian Language Learners’ Organisation of the Writing Direction and the Spatial Orientation. STUDI FINNO-UGRICI: ANNALI DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI 2022 Paper: Schmidt.
Schmidt Ildikó. 2019. Az írás és az olvasás tanítása eltérő vizuális kultúrában szocializálódott gyermekeknek: az írásirány és a szenzomotoros képességek fejlesztése. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2018, 1-2: 88–98.
Schmidt Ildikó. 2019. Magyar mint idegen nyelv tanítása menekülteknek, meghívott előadóként. ELTE, Budapest. 2019. október 22.
Schmidt Ildikó. 2019. Tanártovábbképzés. Menedék Egyesület, Budapest. 2019.12.03.
Schmidt, Ildikó. 2019. Literacy teaching for students socialised in different visual cultures
Schmidt Ildikó. 2018. Az alfabetizálás szerepe a magyar nyelvtudás kialakulásában
Schmidt Ildikó. 2018. Az iskolaérettség mérése többnyelvű gyermekek esetében
Schmidt Ildikó. 2017. Betűrend. MagyarOK: Alfabetizáló munkafüzet – tananyag bemutató
Schmidt Ildikó. 2017. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői: Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok
Schmidt Ildikó. 2017. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok
Schmidt, Ildikó. 2016. Using the Dual Model in Teaching Hungarian as a Second Language. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 20: 244–267.
Schmidt Ildikó. 2015. Az interkulturális bevezető kurzusok szerepe a társadalmi integráció elősegítésében. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 10: 213–218.
Schmidt Ildikó. 2014. A magyar közoktatásba belépő migráns tanulók komplex nyelvi szintfelmérése. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1: 22–33.
Schmidt Ildikó. 2013. Alfabetizálás a magyar mint idegen nyelvi órákon. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 14: 88–96.
Schmidt Ildikó. 2011. A Thomas Mann-Gymnasium - Deutsche Schule Budapest kéttannyelvű-e: "Kultúrák találkozása" és az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. MODERN NYELVOKTATÁS 2011, 4: 53–65.
Gúti Erika, Schmidt Ildikó. 2010. (Jog)szabályok és szabályozatlanság a felnőtt migráns nyelvoktatásban Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. 16. Élőnyelvi Konferencia. Beregszász. 2010. szeptember 15-18.
Schmidt Ildikó. 2010. A kettős modell használata a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2010, 1-2: 108–122.
Schmidt Ildikó. 2010. A kettős modell használata a MID tanításában. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1-2: 108–123.
Schmidt Ildikó. 2010. Illés K. - Medgyesi A. - Kováts A.: A migráns gyerekek oktatása. MODERN NYELVOKTATÁS 4: 85–86.
Schmidt, Ildikó. 2010. Kétnyelvű gyerekek írásbeli nyelvi nehézségeinek vizsgálata. NYELVÉSZETI DOKTORANDUSZ FÜZETEK 6: 38–44.
Belleau Baptiste, Károly Márton, Kispéter Hajnalka, Schmidt Ildikó, Szabó Veronika, Szépe J. 2009. Pszicholingvisztika egy életen át. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Schmidt Ildikó. 2009. PONß - Groß- és Kompaktwörterbuch Deutsch Als Fremdsprache. MAGYAR TERMINOLÓGIA 1: 123–149.
Schmidt Ildikó. 2008. A magyar mint idegen nyelv elsajátítása írás- és olvasászavar esetén. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1-2: 51–58.
Schmidt Ildikó. 2008. Az anyanyelvi nevelés módszereinek alkalmazása a kisiskoláskori MINY oktatásban: Bővített változat. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 9: 71–79.
Schmidt Ildikó. 2007. A magyar mint idegen nyelvi érettségi és a felkészítés jelenlegi lehetőségei. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 8: 83–95.