Viktória HORVÁTH

Viktória HORVÁTH

PhD

former research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Research areas: conversation analysis from phonetic aspects, temporal parameters of speech, disfluencies, spontaneous speech of children

Contact

Contact

Viktória HORVÁTH
Publications

129 results
129 results
Dér, Csilla, Anna Huszár, Valéria Krepsz, and Viktória Horváth. 2023. Phonetopragmatic analysis of the Hungarian discourse marker hát ‘well, so’ and its combinations: Discourse markers — Theories and methods. Párizs, Université Paris Cité, 2023. május 25. (előadás)
Dér, Csilla, Anna Huszár, Viktória Horváth, and Valéria Krepsz. 2023. Phonetic and pragmatic analysis of the discourse marker szerintem ‘I think, to my mind’ in spontaneous conversations: International Conference on Conversation Analysis (ICCA 2023), Brisbane (Meanjin), University of Queensland, 2023. július 1. (előadás)
Huszár Anna, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Dér Csilla. 2023. A légzés és a háttércsatorna-jelzések kapcsolatáról társalgásokban: MANYE XXIX., SOTE Szaknyelvi Intézet, Budapest, 2023. március 17. (előadás)
Krepsz, Valéria, Anna Huszár, Csilla Dér, and Viktória Horváth. 2023. The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations — pilot study: 43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics (AMGL43). Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 2023. május 6. (előadás)
Gyarmathy, Dorottya, Valéria Krepsz, Anna Huszár, and Viktória Horváth. 2021. Dynamic changes of pausing in triadic conversations. In: Proceedings of the 10th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2021). 105–110.
Bóna Judit, Bóna Judit, Gósy Mária, Horváth Viktória, Jordanidisz Ágnes, Vakula Tímea, Váradi Viola (szerk.). 2018. A gyermeki beszéd fejlődése (MOOC)
Horváth Viktória. 2018. Óvodás és kisiskolás gyermekek beszédéről. ÉDES ANYANYELVÜNK 40, 2 Paper: http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-2018-XL-2.pdf.
Beke, András, Mária Gósy, and Viktória Horváth. 2014. Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Proceedings of 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 219–223.
Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória, Markó Alexandra. 2011. Magánhangzó-realizációk az olvasásban és a spontán beszédben
Horváth, V. 2011. Function and realization of Hungarian disfluencies. PHONETICIAN 99-100: 77–83.
Gráczi TE, Horváth V. 2010. A magánhangzók realizációja spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 18: 5–16.
Gyarmathy D, Horváth V. 2010. A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 38, 2: 126–135.
Horváth V, Gyarmathy D. 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik.”: GPS nélkül a mentális lexikonban. BESZÉDKUTATÁS 18: 171–183.
Horváth V. 2010. Megakadásjelenségek hallássérült gyermekek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS 18: 211–221.
Horváth Viktória, Gyarmathy Dorottya. 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik” a mentális lexikon útvesztői. BESZÉDKUTATÁS Beszédkutatás 2010: 171–183.
Beke A, Horváth V. 2009. A nazális koartikuláció variabilitása a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 17: 28–45.
Horváth V. 2008. Nazális hatás a magánhangzóképzés függvényében. BESZÉDKUTATÁS 16: 22–31.
Horváth V, Menyhárt K. 2007. Artikulációs kölcsönhatások a hangkapcsolatokban. MAGYAR TUDOMÁNY 168, 2: 201–203.
Horváth V, Menyhárt K. 2007. Artikulációs kölcsönhatások a hangkapcsolatokban. MAGYAR TUDOMÁNY 2007/2: 201–203.
Horváth V. 2007. A Magyar Tudomány Ünnepe a Nyelvtudományi Intézetben. BESZÉDKUTATÁS 15: 208–210.
Horváth V. 2007. Vannak-e „női” és „férfi” megakadásjelenségek a spontán beszédben?. MAGYAR NYELVŐR 131, 3: 315–323.
Nikléczy P, Horváth V. 2007. Nyelvjárási hangarchívum az interneten. BESZÉDKUTATÁS 15: 173–178.
Gósy M, Horváth V. 2006. A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 6, 1-2: 25–42.
Gósy M, Horváth V. 2006. Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. MAGYAR NYELVŐR 130, 4: 470–481.
Horváth V. 2005. A magánhangzók nazalizációjáról. BESZÉDKUTATÁS 13: 51–62.
Horváth V. 2005. Beszámoló a Beszédkutatás 2005 konferenciáról. MODERN NYELVOKTATÁS 11, 4: 89–91.
Horváth V. 2005. Gósy Mária: Pszicholingvisztika. BESZÉDKUTATÁS 13: 180–181.
Horváth V. 2005. The tip of the tongue phenomenon with elderly. In: Koltay T, Lengyel Zs, Navracsics J Selected Papers of 8th Summer School of Psycholinguistics [VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem válogatott előadásai]. Veszprém: Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. CD-ROM.
Horváth V. 2004. Megakadásjelenségek a párbeszédekben. BESZÉDKUTATÁS 12: 187–199.

Viktória HORVÁTH
CV