Contact

Room

017

Phone

+36 (1) 3429372 / 6078

Contact

Room

017

Phone

+36 (1) 3429372 / 6078

Helga HATTYÁR
Publications

51 results
51 results
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. A siketség társadalmi konstrukciói, jelelői változatosság és oktatás Magyarországon. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont; Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. Névadás és névhasználat jelelő közösségekben – Multimodális onomasztikai kérdések nemzetközi kutatások tükrében
Hattyár Helga, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Diákkörös börze, a Két- és többnyelvűségi diákműhely bemutatkozása. ELTE BTK Tudományos hét. ELTE BTK, Budapest, 2022.09.26.
Hattyár Helga. 2022. Új kompetenciamérési módszerek siketiskolai diákok bevonásával
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2021. A pedagógiai gyakorlatok felmérésének lehetőségei és korlátai siketeket tanító gyógypedagógusok körében – Egy „megismételt” vizsgálat tanulságai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2021. Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása.
Bokor Julianna, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Siketiskolai mérőeszköz-csomag. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Mesére épülő e-learningfejlesztés
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Óvodai fejlesztő munka a cinkotai úti partnerintézményben
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2020. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása
Bokor Julianna, Hattyár Helga. 2018. Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó M Helga, Ökrös Ferenc. 2013. JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései
Bartha, Csilla, and Helga Hattyár (eds.). 2012. Multilingualism in Europe: Prospects and Practises in East-Central Europe. Budapest: L'Harmattan Kiadó; Magyar Tudományos Akadémia (MTA).
Bartha Cs, Hattyár H (szerk.). 2011. Siketség, kétnyelvűség, oktatás: Szemelvénygyűjtemény. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha Cs, Hattyár H. 2011. A magyarországi siket közösség és a magyarországi jelnyelv: Siketség, nyelvhasználat, identitás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Hattyár H. 2008. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata. PhD diss.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Kálmán Zsófia, Kósa Ádám, Kovács Zsuzsa, Lancz Edina, Litavetz Annaet al.. 2005. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés
Hattyár H, Kontra M. 2001. Számít(-e) a kérdőszó a kérdésben?. In: Papp György (szerk.) 11. Élőnyelvi Konferencia: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar. 185–196.
Hattyár H. 2001. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. (ismertetés). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 98: 335–343.
Hattyár H. 2001. Lampl Zsuzsanna: A saját útját járó gyermek. (ismertetés). MAGYAR NYELV 97, 1: 105–111.
Hattyár H. 2000. A siketoktatás elméleti és gyakorlati kérdései. EDUCATIO 9, 4: 776–790.