Helga Anna HAINDRICH

Helga Anna HAINDRICH

PhD

research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Nomenclature, anthroponomastics, first names, first-name history and socio-onomastics, diacritical and synchronic motivational studies.

Helga Anna HAINDRICH
About

I am a member of the Names Working Group at the Centre for Linguistic Research from 2021. As a member of the Surname Committee, I am involved in the preparation of expert opinions on incoming name requests. As part of the working group’s activities, I give educational presentations and provide information on names and naming to parents who contact us.

Helga Anna HAINDRICH
Publications

17 results
17 results
Haindrich Helga Anna. 2022. A magyar személynévtípusok. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 3: 14–15.
Haindrich Helga, Raátz Judit. 2022. Személynévkincsünk alakulása. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 12–13.
Haindrich Helga, Horváth Krisztina (szerk.). 2015. Félúton 9. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Haindrich Helga Anna. 2013. Helynévtörténeti tanulmányok 7. (2012). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 35: 295–297.
Haindrich Helga. 2013. Iskolázottság és névválasztás kapcsolata a csanálosi és csomaközi névadók körében. ERUDITIO - EDUCATIO 1: 107–121.
Haindrich Helga. 2013. Névtani kérdések a nyest.hu-n. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 35: 237–244.
Haindrich Helga Anna. 2012. Emilia Aldrin: Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar [Az elnevezés mint szociális aktus. Szülők keresztnévválasztása és annak megvitatása Göteborgban 2007–2009 között]. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 34: 240–242.
Haindrich Helga-Anna, Horváth Krisztina (szerk.). 2012. 8. Félúton konferencia.