Beáta Gyuris

Beáta Gyuris

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Kutatásaim fókuszában a természetes nyelvi jelentés formális eszközökkel való modellezésének kérdései állnak. Elsősorban a szemantika és a pragmatika határterületét érintő témákra fókuszálok: információs szerkezet, hatókör, pragmatikai jelölők, mondatfajták és beszédaktusok. Ezen kívül részt veszek mondattani, prozódiai, és pszicholingvisztikai kutatásokban is.

Beáta Gyuris
About

Debreceni matematika, angol és nyelvészet szakos egyetemi tanulmányok után az ELTÉ-n szereztem doktori fokozatot elméleti nyelvészetből (2003), Kálmán László témavezetésével.

1997 óta rendszeresen tanítok az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet/Kutatóközpont közös elméleti nyelvészeti képzésein.

Fő kutatási területem a formális jelentéstan, de rendszeresen közreműködöm mondattani, prozódiai és pszicholingvisztikai témájú projektekben is.

1997 óta a The Year’s Work in English Studies (OUP) c. narratív értékelő bibliográfia English Language c. fejezetében a szemantikáról szóló rész felelőse vagyok.

Az elmúlt évtizedekben hosszabb időszakokat töltöttem külföldi intézményekben is vendéghallgatóként (University of East Anglia, Norwich; University of Brighton; University of Massachusetts, Amherst), vendégkutatóként (Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin) és vendégprofesszorként (Universität Wien).

Beáta Gyuris
Publications

93 results
93 results
Gyuris, Beáta. 2021. Information Structure. In: Gutzmann Daniel, Matthewson Lisa, Meier Cécile, Rullmann Hotze, Zimmermann Thomas (szerk.) The Wiley Blackwell Companion to Semantics. Hoboken (NJ): Wiley. 1–48.
Gärtner, Hans-Martin, and Beáta Gyuris (eds.). 2020. Beste Kamali & Manfred Krifka: Focus and Contrastive Topic in Questions and Answers, with Particular Reference to Turkish. Theoretical Linguistics 46(1-2)
Gärtner, Hans-Martin, and Beáta Gyuris (eds.). 2012. Special issue on 'Pragmatic Markers in Hungarian'
Gyuris, B, and al. 13] [et. 2012. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 91: 1–177.
Mády, K, and B Gyuris. 2012. Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. In: Cole Jennifer, Schattuck-Hufnagel Stefanie (szerk.) Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology. 1–2.
Gyuris, B, V Haser, A Auer, B Botma, M Elenbaas, W Wurff, and al et. 2011. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 90: 1–154.
Gyuris, B, V Haser, A Auer, B Botma, M Elenbaas, and W Wurff. 2010. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 89: 1–168.
Gyuris, B. 2009. The interpretation of a contrast-marking particle. In: Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Collection of the Papers selected from the CIL 18. LSK. Seoul: Linguistic Society of Korea. CD-ROM.
Haser, V, A Auer, J van de Weijer, M Elenbaas, W van der Wurff, B Gyuris, J Colemanet al.. 2009. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 88, 1: 1–146.
Gyuris, B. 2008. Reconsidering the narrow scope reading of contrastive topic. In: Shaer B, Cook P, Frey W, Maienborn C (szerk.) Dislocated elements in Discourse. Syntactic, semantic, and pragmatic perspectives. London: Routledge. 284–311.
Keizer, E, M Albakry, De Weijer J Van, B Los, Der Wurff W Van, B Gyuris, J Colemanet al.. 2007. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 86, 1: 1–165.
Gyuris, B. 2006. English Language Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 85, 1: 41–51.
Gyuris, B. 2005. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 84, 1: 50–60.
Gyuris, B. 2004. A new approach to the scope of contrastive topics. In: Shaer B, Werner F, Maienborn C (szerk.) Dislocated Elements Workshop proceedings. Berlin: ZAS. 133–156.
Gyuris, B. 2004. Ingredients of a semantic theory of contrastive topics. In: Meier C, Weisgerber M (szerk.) 8th Annual Conference of the Gesellschaft für Semantik. Konstanz: Universität Konstanz. 123–136.
Gyuris, B. 2004. Two types of contrastive topics?. In: Steube A (szerk.) Information Structure. Berlin: De Gruyter Verlag. 75–96.
Gyuris, B, and Kiss Katalin É. 2003. Apparent scope inversion under the rise fall contour. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50, 3-4: 371–404.
Gyuris, B. 2003. The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian. PhD diss.
Gyuris, B. 2002. Contrastive topics in a possible-worlds semantics. In: Gábor Alberti, Kata Balogh, Paul Dekker (szerk.) Proceedings of the Seventh Symposium on Logic and Language.. 73–81.
Gyuris, Baáta. 2002. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 81: 58–69.
Gyuris B, Novák A. 2001. A topik és a kontrasztív topik. In: Kálmán L Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 24–53.
Gyuris, Beáta. 2001. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 80, 4: 57–64.
Gyuris, B. 2000. On the scopal properties of Hungarian quantifiers in constrastive topic. In: Kusumoto K, Villalta E (szerk.) UMOP 23 : Issues in semantics. Amherst (MA): Graduate Linguistics Student Association (GLSA). 43–58.
Gyuris, Beáta. 2000. English language - semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 78: 67–72.
Gyuris, Beáta. 2000. The Interpretation of Adverbial Quantifiers in Contrastive Topic in Hungarian. In: Hirotani Masako, Coetzee Andries, Hall Nancy, Kim Ji-Yung (szerk.) NELS 30. Amherst (MA): Graduate Linguistics Student Association (GLSA). 259–274.
Gyuris, B. 1999. A pragmatic account of the distribution of Hungarian quantifiers in contrastive topic. In: Trón V (szerk.) Graduate Students' Third Linguistics Symposium. Budapest, june 5, 1998. In: Working Papers in the Theory of Grammar 6. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 97–106.
Gyuris, B. 1998. Subordinate clauses are not always restrictors. In: Docsymp 2: Graduate Students' Second Linguistics Symposium, Budapest, June 6, 1997: selected papers. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 127–138.
Gyuris, Beáta. 1998. The Analysis of Hungarian Adverbial Quantifiers in a Generalized Quantifier Framework. In: Cooper Robin, Gamkrelidze Thomas (szerk.) Proceedings of the Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation: dedicated to the 80th year of the founding of the Tbilisi State University. Tbilisi: Tbilisi State University. 126–134.

Beáta Gyuris
CV