Tekla Etelka Gráczi

Tekla Etelka Gráczi

PhD

tudományos főmunkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Szakterület, kutatási témák: obstruensek, longitudinális beszédbeli változások, artikuláció

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Contact

Room

404

Phone

+36 (1) 3429372 / 6063

Tekla Etelka Gráczi
Publications

160 results
160 results
Markó Alexandra, Deme Andrea, Juhász Kornélia, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Gráczi Tekla Etelka. 2022. A mássalhangzókra ható prozódiai erősítés vizsgálata a magyarban – előtanulmány. BESZÉDTUDOMÁNY / SPEECH SCIENCE 3, 1: 36–74.
Miranda, Luma, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Kornélia Juhász, and Alexandra Markó. 2021. The Brazilian Portuguese lateral sounds produced by Hungarian learners of L2 Portuguese: An ultrasound tongue imaging study. In: APPROACHES TO PHONOLOGY AND PHONETICS (APAP): BOOK OF ABSTRACTS. APAP. 30–32.
Gráczi Tekla Etelka. 2020. A felnőttek beszédjellemzőinek változása az életkor függvényében. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 2: 16.
Markó, Alexandra, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, and Andrea Deme. 2020. Subsegmental differences between accented and unaccented vowels in Hungarian?. In: 12th International Seminar on Speech Production. Paper: https://issp2020.yale.edu/S09/mark%C3%B3_09_10_089_abstract.pdf.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Gyarmathy Dorottya, Neuberger Tilda, Gráczi Tekla Etelka. 2014. Lejegyzési útmutató a BEA Spontánbeszéd-adatbázis háromszintű annotálásához. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 14, 1-2: 35–44.
Gráczi TE. 2012. 17th Internatianal Congress of Phonetic Sciences. BESZÉDKUTATÁS 20: 315–315.
Gráczi, TE. 2012. 17th International Congress of Phonetic Sciences Hong Kong, China, 17–21 August 2011. PHONETICIAN 103/104: 97–98.
Bajnóczi K, Markó A, Gráczi TE. 2011. Diszfóniás betegek hangminőségének változása a kezdeti hangterápia során. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 57: 27–34.
Gráczi TE. 2011. Intervokális explozívák a zöngésségi oppozíció függvényében. BESZÉDKUTATÁS 19: 46–60.
Gráczi, TE. 2011. Voicing contrast of intervocalic plosives in Hungarian. In: Lee WS, Zee E (szerk.) Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences. City University of Hong Kong. 759–762.
Gráczi TE, Horváth V. 2010. A magánhangzók realizációja spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 18: 5–16.
Gráczi TE. 2010. A spiránsok zöngésségi oppozíciójának néhány jellemzője. BESZÉDKUTATÁS 18: 42–56.
Gráczi TE. 2009. Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében. BESZÉDKUTATÁS 17: 121–133.
Horváth, Viktória, and Tekla Etelka Gráczi. 2009. Beszédkutatás 2009 [Hungarian Speech Research 2009]
Gráczi TE. 2008. Alveoláris spiránsok akusztikai fonetikai vizsgálata. BESZÉDKUTATÁS 16: 33–52.
Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka. 2008. Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 8, 1-2: 147–158.
Gráczi Tekla Etelka. 2007. Az explozívák realizációja mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként. BESZÉDKUTATÁS 15: 35–47.
Gráczi Tekla Etelka. 2007. Gósy Mária - Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok: Könyvismertető. BESZÉDKUTATÁS 15: 216–218.
Markó A, Gráczi TE. 2007. Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 7, 1-2: 39–57.
Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Fent Zoltán. 2007. Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre. MAGYAR TUDOMÁNY 167, 3: 262–264.
Gráczi Tekla Etelka. 2006. Suttogott ejtésű magánhangzók észlelése. BESZÉDKUTATÁS 14: 86–101.
Gráczi Tekla Etelka. 2005. Suttogott mássalhangzók észlelése. BESZÉDKUTATÁS 13: 78–95.
Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka. 2005. A beszédészlelés fejlődésének vizsgálata. BESZÉDKUTATÁS 13: 112–123.
Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka. 2005. A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa. BESZÉDKUTATÁS 13: 178–180.
Markó, Alexandra, and Tekla Etelka Gráczi. 2005. The effect of the suprasegmental structure of the stimuli on the word activation processes
Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória. 2004. A fonetika a felsőoktatásban. MAGYAR NYELVŐR 128: 117–119.

Tekla Etelka Gráczi
CV