Csilla Ilona DÉR

Csilla Ilona DÉR

PhD

senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

307

Phone

+36 (1) 3429372 / 6054

Contact

Room

307

Phone

+36 (1) 3429372 / 6054

Csilla Ilona DÉR
Publications

143 results
143 results
Dér Csilla. 2023. "Hogy miért idézem mindezt?" A függetlenedett kérdő mellékmondatok diskurzusfunkcióiról a magyarban: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, SZEPRA2023, SZTE, Szeged, 2023. április 21. (előadás)
Dér Csilla. 2023. A diskurzusjelölők (és más extraklauzális elemek) szórendjének oktatása: PeLiKon III. oktatásnyelvészeti konferencia, A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberény, 2023. április 20. (előadás)
Dér Csilla. 2023. A feltételes függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos nyelvhasználói vélekedések: ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2023. május 16. (előadás)
Dér Csilla. 2023. Egymást vonzó ellentétek — ellentétes diskurzusjelölő-kombinációk középmagyar kori önéletírásokban: Regiszterfüggő változatok a középmagyarban: projekt- és korpuszbemutató. Nyelvtudományi kutatóközpont, Budapest, 2023. március 2. (konferenciaelőadás)
Dér Csilla. 2023. Indulatszóval kezdődő függetlenedett mellékmondatok a mai beszélt és írott beszélt magyar nyelvben: léteznek?: Beszédkutatás — Speech Research 2023, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. február 23. (előadás)
Dér, Csilla, Anna Huszár, Valéria Krepsz, and Viktória Horváth. 2023. Phonetopragmatic analysis of the Hungarian discourse marker hát ‘well, so’ and its combinations: Discourse markers — Theories and methods. Párizs, Université Paris Cité, 2023. május 25. (előadás)
Dér, Csilla, Anna Huszár, Viktória Horváth, and Valéria Krepsz. 2023. Phonetic and pragmatic analysis of the discourse marker szerintem ‘I think, to my mind’ in spontaneous conversations: International Conference on Conversation Analysis (ICCA 2023), Brisbane (Meanjin), University of Queensland, 2023. július 1. (előadás)
Dér, Csilla. 2023. The semantics and pragmatics of insubordinate conditional clauses in Hungarian: 18th International Pragmatics Conference (IPrA), Brüsszel, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2023. július 11. (előadás)
Huszár Anna, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Dér Csilla. 2023. A légzés és a háttércsatorna-jelzések kapcsolatáról társalgásokban: MANYE XXIX., SOTE Szaknyelvi Intézet, Budapest, 2023. március 17. (előadás)
Krepsz, Valéria, Anna Huszár, Csilla Dér, and Viktória Horváth. 2023. The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations — pilot study: 43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics (AMGL43). Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 2023. május 6. (előadás)
Dér Csilla Ilona, Huszár Anna. 2022. A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban
Dér Csilla Ilona. 2022. A függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos elméleti-módszertani problémák és nyelvhasználói attitűdök
Dér Csilla Ilona. 2022. A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és problémái
Dér Csilla Ilona. 2022. A nemek nyelvhasználata — mítoszok és tények a nyelvtudományban és a közgondolkodásban
Dér Csilla Ilona. 2022. Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban
Dér Csilla Ilona. 2022. Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban
Dér Csilla Ilona. 2022. Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation” c. könyv könyvbemutatója
Dér Csilla Ilona. 2022. Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl. Budapest, Loisir Kiadó, 2021.. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 22, 2: 146–150.
Dér, Csilla Ilona. 2022. Discourse variation analysis of the Hungarian discourse markers no~na ’now, so, well’ and their combinations with other markers and insubordinate clauses
Dér, Csilla Ilona. 2022. Independence with or without ellipsis? About the evolution of hogy ‘that’ insubordinate clauses in Hungarian
Dér, Csilla Ilona. 2022. Sz’al, nemtom ’So, I dunno’ – The formal and functional variation of the discourse marker NEM TUDOM in Hungarian
Dér Csilla Ilona. 2021. Diskurzusjelölő a periférián: A szerintem véleményjelölő beszélt nyelvbeli pozícióiról. MAGYAR NYELVŐR 145, 3: 312–330.
Dér Csilla Ilona. 2021. Kugler Nóra, Az összetett mondat. MAGYAR NYELV 117, 1: 96–101.
Dér Csilla Ilona. 2020. Recenzió: Furkó Bálint Péter:Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgató-könyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,2019,118 pp.. ORPHEUS NOSTER 12, 1: 114–117.
Dér Csilla. 2017. Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. PhD diss.
Dér Csilla. 2015. “De én nem ilyen vagyok!” – Gendernyelvészeti kurzusokról tanári szemmel. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 5, 1: 97–111.
Dér, Csilla Ilona. 2013. Grammaticalization: A specific type of semantic, categorical, and prosodic change. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 18: 160–179.
Dér Csilla Ilona. 2011. A hazai antifeminista könyvek nő- és feministaképéről. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 1, 1: 155–179.
Dér Csilla Ilona. 2011. Ismertetés. Keszler, Borbála – Lengyel, Klára 2008: Ungarische Grammatik. Aus dem Ungarischen übertragen von einer Übersetzergruppe unter der Leitung von Borbála Keszler und Attila Péteri. Hamburg: Helmut Buske Verlag. 270 p.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 387–393.
Dér Csilla Ilona. 2011. Szemle, ismertetések./Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) 2009: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest) – Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely) – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 542 p.. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 380–386.
Dér, Csilla Ilona. 2011. Review: Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2008. Sokszínű nyelvészet. “Női szóval – női szemmel”. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. /Multi-coloured linguistics. “By women’s words – with women’s eyes”. Gender studies in linguistics and literature/.Miskolc: A Miskolci Egyetem MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének Kiadványa III.. PHILOLOGIA FENNO-UGRICA 16-17: 163–170.
Dér Csilla Ilona. 2010. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó?: A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben.. BESZÉDKUTATÁS 2010: 159–170.
Dér Csilla Ilona. 2010. Narnia és a nyelvtan: Feladatok 8. osztályosoknak. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2010, 3-4: 179–181.
Dér, Csilla Ilona. 2010. Why and what to teach about grammaticalization?. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 15: 189–209.
Dér Csilla Ilona. 2009. Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?. In: Budapest Uráli Műhely 5.. 1–17.
Felvégi Emese, Dér Csilla Ilona, Kiss Helga. 2009. Harry Potter és a tantárgyközi olvasás rejtélye.. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2009, 10: 109–118.
Dér Csilla Ilona. 2005. Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 102: 247–264.
Dér CS. 2004. Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. In: Bartha M (szerk.) Nyelv - társadalom - nyelvhasználat. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF). 33–44.
Dér CS. 2004. Határok nélkül. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 182–194.
Dér Csilla Ilona. 2004. Recenzió: Tolcsvai Nagy Gábor: Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében. Budapest: Áron Kiadó; 2004. 165 oldal.. POLANYIANA 13, 1-2: 253–256.
Dér, CS. 2002. Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinungen des Sprachwandels. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49, 2: 149–178.
Dér CS. 2001. Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. MAGYAR NYELV 97, 1: 77–83.
Dér Csilla Ilona. 1999. Hová rendeljük?: Az értelmező grammatikai státusa