Csilla BARTHA

Csilla BARTHA

PhD

research group leader, research professor

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Room

015

Phone

+36 (1) 3429372 / 6069

Contact

Room

015

Phone

+36 (1) 3429372 / 6069

Csilla BARTHA
Publications

278 results
278 results
Bartha Csilla. 2023. Közös terek teremtése – Részvételiség és tanulás a NyelvEsély projektben. (A Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport részvételi kutatási gyakorlatai c. kiállításhoz) 22. Élőnyelvi Konferencia, Budapest, 2023. szeptember 6–8.
Bartha Csilla. 2023. Kutatói pozicionalitás, reflexivitás és a bevonódás megélt gyakorlatai részvételi kutatásainkban. Szerepek, identitások, tanulás – A kutató változásai a részvételi kutatásokban. Kerekasztal. Nyitó előadás. 22. Élőnyelvi Konferencia, Budapest, 2023. szeptember 6–8.
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. Névadás és névhasználat jelelő közösségekben – Multimodális onomasztikai kérdések nemzetközi kutatások tükrében: Alkalmazott Névkutatás 2022 szimpózium. Budapest, 2022.10.10.
Bartha Csilla, Lakatos György, Rézműves Melinda, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: Edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések kisebbségi közösségekkel. Kutatók Éjszakája 2022. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022.09.30.
Bartha Csilla, Mocsári Bernadett, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet diákműhelyeinek bemutatkozása. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Készülő szellemi termékek (TENyeK) és új feladatok az Erasmus+ projektben – Helyzetelemzés: Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Nemzetközi partnertalálkozóBudapest (online) 2022.03.31.
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Mese és közösség – A Romani digitális mesetár munkálatai: Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Nemzetközi partnertalálkozóBudapest (online) 2022.03.31.
Bartha Csilla. 2022. A magyar jelnyelv multimodális szótárai: Előadás (tudományos ismeretterjesztő) ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla. 2022. A romani-magyar szótárépítés szociolingvisztikai és lexikológiai kihívásai – Az Erasmus+ Romani Digitális Tudástér előrehaladási tapasztalatai: Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Nemzetközi partnertalálkozóBudapest (online) 2022.03.31.
Bartha Csilla. 2022. A szociolingvisztika szemléleti alapjai és az iskola: plenáris előadás
Bartha Csilla. 2022. Az alkalmazott szociolingvisztika kutatási és oktatási irányai az alkalmazott nyelvészet 21. századi értelmezései tükrében.: Alkalmazott nyelvészet mesterszak – Online bemutatkozó fórum. Budapest, ELTE BTK, 2022.01.28.
Bartha Csilla. 2022. Az Erasmus + Romani Digitális Tudástér projekt és a tanári bevonódás színterei: megnyitó előadás
Bartha Csilla. 2022. Cigány nyelvek, cigány közösségek és oktatás. Az alkalmazott nyelvészet fő kutatási irányai: Vendégelőadás: ELTE BTK 2022.05.12.
Bartha Csilla. 2022. Magyar jelnyelvi szótári fejlesztések: Részvételi lexikográfiai kihívások és eredmények: Magyar nyelvészeti kutatások a társadalom szolgálatában 3. Budapest (online) 2022.11.08.
Bartha Csilla. 2022. Nyelvi sokszínűség mint forrás, lehetőség és tudatosság az iskolában -- A tanári reflexivitás és a tanulói repertoár megközelítésének néhány eszköze 22 p. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont; Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport.
Bartha Csilla. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: (nyitó előadás) Kutatók Éjszakája 2022. Budapest, Nyelvtudományi Kutatóközpont. 2022.09.30.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet járványhelyzetben: Poszt-COVID-generációs kihívások és megoldási utak felé. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” (online rendezvény). Budapest, NYTK, 2021.11.11.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2021. A pedagógiai gyakorlatok felmérésének lehetőségei és korlátai siketeket tanító gyógypedagógusok körében – Egy „megismételt” vizsgálat tanulságai
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2021. Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása.
Bartha Csilla, Tima Péter. 2021. Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma, Komárno (online), 2021.11.12.
Bartha Csilla. 2021. A JelEsély és NyelvEsély projektek jelnyelvi fejlesztései. ELTE Kampusznyitó fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. Budapest, ELTE, 2021.09.08–09.
Bartha Csilla. 2021. A kulturálisan és nyelvileg reflexív, fenntartható tanulás-tanítás alapkészségeinek és eszközeinek fejlesztése a NyelvEsély projektum hálózatában. IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Marcelová, Szlovákia, International Research Institute, Komárno (online), 2021.01.17–19.
Bartha Csilla. 2021. A magyar jelnyelv multimodális szótárai: Részvételi lexikográfiai munkálatok kihívásai és főbb eredményei. A lexikográfia elmélete és gyakorlata – Magyarországi nemzetiségi körkép (online rendezvény), Budapest, NYTK, 2021.05.19.
Bartha Csilla. 2021. Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései. Romani Digitális Tudástér. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma. Komárno (online) 2021.11.12.
Bartha Csilla. 2021. Esélyteremtés: jelnyelvi hozzáférés, jelnyelvi tudatosság és a kétnyelvű siketoktatás lehetőségei. – A NyelvEsély projekt legfőbb eredményei. NyelvEsély projekt jelnyelvi záró konferenciája
Bartha Csilla. 2021. Fenntartható nyelvi és kulturális sokszínűség, esélyteremtés és a közösségi részvételi kutatások távlatai: NyelvEsély eredmények, Erasmus+ célkitűzések. Lina Biztos Kezdet Gyerekház megnyitó ünnepsége – NyelvEsély zárórendezvény, Hodász, 2021.08.25.
Bartha Csilla. 2021. Határok, összefonódások és kihívások a multimodális többnyelvűség 21. századi megközelítéseiben: Vizuális tanulók és jelelő közösségek a periférián. 21. Élőnyelvi Konferencia. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. Beregszász (online). 2021.11.04–05.
Bartha Csilla. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet az esélyteremtés gyakorlataiban: Episztemológiai „többszólamúság” és a kölcsönös bevonódás határai a magyarországi siketkutatásokban. Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciasorozat (Socially responsible linguistics – Applied Linguistics Conference) Budapest (online), 2021.11.18–19.
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Mesére épülő e-learningfejlesztés: kutatási jelentés
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Óvodai fejlesztő munka a cinkotai úti partnerintézményben: kutatási jelentés
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2020. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása: Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23.
Bartha Csilla, Holecz Margit, Tóth Etelka. 2020. Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában: Beszédkutatás konferencia – Speech Research conference, Budapest, Nyelvtudományi Intézet (online rendezvény). 2020.12.14–15.
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2020. A multimodális korpuszok és elemzések lehetőségei a „mondat” kutatásában: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete, Budapest, ELTE (online rendezvény) 2020.11.19–20.
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2020. A multimodális korpuszok és elemzések lehetőségei a „mondat” kutatásában. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. Online, 2020. november 19–20.: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. 2020-11-19 [Online konferencia, Magyarország]
Bartha Csilla, Tarr Zoltán. 2020. Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idején című kerekasztalhoz felkért hozzászóló: A járvány okozta veszélyhely-et hatása a humán(tudományi) kutatásokra. Budapest, MTA/ ELTE (online rendezvény). 2020.10.22.
Bartha Csilla. 2020. A kulturálisan és nyelvileg reflexív, fenntartható tanulás-tanítás alapkészségeinek és eszközeinek fejlesztése a NyelvEsély projektum hálózatában: IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Marcelová, Szlovákia, International Research Institute, Komárno (online rendezvény). 2021.01.17-19.
Bartha Csilla. 2020. Nyelvi diverzitás – vészhelyzetben: Kutatói kihívások és gyakorlati válaszok a NyelvEsély kutatóhálózatban: A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra. Budapest, MTA/ ELTE (online rendezvény). 2020.10.22.
Bartha Csilla. 2020. Szociokulturális változatosság, multimodalitás és kölcsönös bevonódás siket és cigány közösségekben – A reflexív, fenntartható tanulás kutatási támogatásának változatai a NyelvEsély hálózatában: Magyar nyelvészeti kutatások a társadalom szolgálatában, Budapest, ELTE (online rendezvény). 2020.11.10.
Bartha Csilla, Pachné Heltai Borbála. 2019. Beszámoló az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának ülésén. Budapest. 2019.10.18. A Többnyelvűségi Kutatóközpont bemutatása
Bartha Csilla. 2019. Esélyovi - NyelvEsély szakmai nap és tapasztalatcsere pedagógusokkal, Hodász. 2019.05.23. Nyelvi és kulturális változatosság, kétnyelvűség, hozzáférés és tanulás a cigány gyermekek esélyei - lehetőségek és változás
Bartha Csilla. 2019. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság – Kritikai nyelv(észet)i tájkép.: Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben konferencia, Budapest 2019.04.03-05
Bartha Csilla. 2019. Nyelvi és kulturális változatosság, kétnyelvűség, hozzáférés és tanulás a cigány gyermekek esélyei - lehetőségek és változás: Esélyovi - NyelvEsély szakmai nap és tapasztalatcsere pedagógusokkal, Hodász. 2019.05.23.
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2019. Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices. Prága, 2019.12.14–15. Multimodal languaging, sociocultural diversity, competing epistemologies and education of the Deaf in Hungary.
Bartha, Csilla. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. Partnership in Culturally Sustainable Knowledge Construction in Romani Communities: Mobilizing Local Knowledge and Cultural Practice – Introduction and Discussion / Partnerség a kulturálisan fenntartható tudásszerzésért roma közösségekben: Helyi tudás és kulturális gyakorlatok mobilizálása
Bartha, Csilla. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. Socio-Cultural Diversity, Multimodal Semiotic Repertoires, and Challenges of Engaged, Reflexive (Socio)Linguistics Learning and Research With/Involving the Deaf Community / Szociokuturális változatosság, multimodális repertoár és a bevonódó, reflexív szociolingvisztika kihívásai – Mit tanulunk a magyar jelnyelvi és siket közösségi kutatásokkal(-ból)?
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2018. Diversity, criticality and evidence-based approaches to bi-/multimodal languaging within the Deaf community in Hungary: CIALT-2: The 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory. Berlin, 2018. október 25–27.
Bartha Csilla, Pachné Heltai Borbál, Romanek Péter Zalán, Lakatos Péter, Tima Péter, Szarvas Gabriella. 2018. NyelvEsély panel MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport bemutatkozása: PELIKON 2018 - A nyelv perspektívája az oktatásban, Eger. 2018.11.15.
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2018. A jelnyelvi lexikalitás hálózatos újraértelmezése: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 7. A magyar nyelv hálózatos leírása, ELTE, Budapest. 2018.11.22-23.
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2018. Csomópontokon és határokon keresztül a siketoktatásban: PELIKON 2018 - A nyelv perspektívája az oktatásban, Eger. 2018.11.15.
Bartha Csilla. 2018. Köszöntő és megnyitó előadás: Nyelvcsere, változó diverzitás, fenntartható kétnyelvűség műhelykonferencia, Budapest 2018.12.11.
Bartha Csilla. 2018. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: 20. Élőnyelvi Konferencia, Budapest. 2018.08.31.
Bartha Csilla. 2018. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban: „Félidőben” – Eredmények és perspektívák Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási program Bölcsészeti és társadalomtudományi munkacsoportjának konferenciája és szakmai vitája, Szeged. 2018.10.17.
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2018. Diversity, criticality and evidence-based approaches to bi /multimodal languaging within the Deaf community in Hungary Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory 2.: Poszter-prezentáció: Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory 2. B(CIALT-2), Berlin. 2018.10.26.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2018. Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?: 8th Visual Learning Conference, Budapest. 2018.04.28.
Bartha, Csilla. 2018. Multimodal semiotic repertoires, signing communities and the era of biocultural diversity: Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2), plenáris előadás. Budapest. 2018.09.06-08.
Bartha Csilla, Holecz Margit, Romanek Péter Zalán. 2017. Jelnyelv az oktatásban – lehetőségek és korlátok: V. Vályi András Anyanyelv-Pedagógiai Konferencia. Budapest, 2017.12.05.
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2017. Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán, Holecz Margit, Nagyné Kiss Anna. 2017. Beszámoló a jelnyelv természetes voltáról, fontosságáról, nyelvpolitikai helyzetéről
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2017. A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén: „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencia. Románia, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23.
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2017. Multimodalitás, hitelesség, résztvevői szerepek a siketoktatásban: Tények, lehetőségek, távlatok
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya, Holecz Margit. 2017. Az MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport projektje: Előadás. A MANYE XXVI. Kongresszusa, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya. 2017. Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban: Előadás. Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23.
Bartha Csilla. 2017. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe: Plenáris előadás a „Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség” c. műhelykonferencián. Románia, Csíkszereda. 2017. szept. 22-23.
Bartha Csilla. 2017. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához
Bartha Csilla. 2017. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban – Az esélyteremtő (siket) oktatás kihívásai: Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program előadói konferenciája és szakmai vitája - Az első év eredményei és perspektívái, Bölcsészeti és Társadalomtudományi Munkacsoport, Budapest. 2017.10.10.
Bartha Csilla. 2017. Tulajdonjog és felhasználói részvétel – Kutatási lehetőségek és távlatok: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Diversity and multicompetence from a bimodal-bilingual perspective: International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13.
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Multiplicity of Deaf communities: Where new speakerness/signerness is the prorotype of language user. 11th International Symposium on Bilingualism – Bilingualism, Multilingualism and the New Speaker (ISB11). Limerick, 2017. június 11-15.
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Ownership and user participation: Possibilities and perspectives of research. 16th International Conference on Minority Languages. Jyväskylä és Närpes, 2017. augusztus 28-30.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2017. Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project: 3rd International Conference of the World Federation of the Deaf (WFD), Budapest. 2017.11.08-10.
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Péter Zalán Romanek. 2017. Re-Thinking Multimodality and Variation: The Hungarian Sign Language Corpus Project. 25th Annual Meeting of the International Association of Chinese Linguistics (IACL 25) Budapest, 2017. június 25-27.
Holecz Margit, Bartha Csilla. 2017. Csoda vagy hiú remény? – A cochleáris implantáció metaanalízise: MANYE XXVI. Kongresszus. Pécs, 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Holecz, Margit, Csilla Bartha, and Ferenc Ökrös. 2017. (Missing) Chances of bimodal bilingualism? - Linguistic factors of personal and labor market success of the Deaf in Hungary: International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME17). Braga, 2017. május 11-13.
Pachné, Heltai Borbála, and Csilla Bartha. 2017. Minority Language Acquisition in Urban Context: New Speakers, Heterogeneous Linguistic Resources and Ideologies in an Urban Language Nest in Finland: 11th International Symposium on Bilingualism, University of Limerick, 2017.06.11–15.
Romanek, Péter Zalán, Csilla Bartha, Ágnes Hámori, and Margit Holecz. 2017. Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary: 25. International Annual Meeting of Chinese Linguistics, Budapest. 2017. június 27-28.
Bartha Csilla, Bokor Julianna. 2016. Vizuális nyelvi hozzáférés, kognitív fejlődés és tanulási sikeresség: A hallássérült gyermekek magyarországi oktatásának kritikai újragondolása: Előadás. Elhangzott XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17–19.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2016. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje: ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24.
Bartha Csilla, Holecz Margit, Varjasi Szabolcs. 2016. Változatosság és nyelvhasználati mintázatok a magyarországi siket közösségben: A Magyar Jelnyelvi Korpusz kutatási és oktatási kihívásai: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Budapest. 2016. november 24–25.
Bartha Csilla, Márku Anita, Pachné Heltai Borbála. 2016. Többnyelvű nyelvhasználat identitásépítő gyakorlatai digitális diskurzusokban: 19. Élőnyelvi konferencia, Marosvásárhely, 2016. szeptember 6.
Bartha Csilla. 2016. Nyelvi szocializáció, nyelvhasználat és kétnyelvűség a magyarországi siket közösségben: 19. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely. 2016. szeptember 7-9.
Bartha, Csilla, Ferenc Ökrös, Péter Romanek, and Zoltán Tarr. 2016. The SIGNificant Chance: Presentation of the SIGNificant Chance project for Swedish delegation. Budapest 2016. június 2.
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. Legitimizing the unspoken, landscaping the unwritten: Ownership, user participation and SIGNnificant chance for Hungarian Sign Language: Sociolinguistic Symposium 21 Murcia, Spanyolország 2016. június 15-18.
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. Multimodal communication – Lessons learnt from the first Hungarian Sign Language Corpus study: Fenno-Ugric Computational Linguistics and related language resources Helsinki, Finnország 2016. szeptember 23.
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. The SIGNificant Chance Project: Sociolinguistic challenges of the building of the first Hungarian Sign Language corpus: ICS1 First International Conference on Sociolinguistics Budapest 2016. szeptember 1-3.
Pachné, Heltai Borbála, and Csilla Bartha. 2016. Globalization from the bottom up” and increasing educational export: The Sámi language nests: CoDesigns: Envisioning Multi-sited Language Education Policies, University of Jyväskylä, 2016.06.20–22.
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Heltai Borbála, Márku Anita, Holecz Margit, Huppert Anna, Ökrös Ferenc, Pásztor Diána, Varjasi Szabolcs, Vass Ferenc (szerk.). 2015. Jelnyelvek mint anyanyelvek: A kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha, Csilla, Ágnes Hámori, Borbála Heltai, Anna Huppert, and Szabolcs Varjasi. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian Team: 3rd LEARNme Workshop Barcelona 2015. április 8–9.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Mutual Engagement and the SIGNificant Chance Project: Everyday Multilingualism, Sustainable Linguistic Diversity and MultiN-Engagement Budapest 2015. szeptember 18–19.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Standardizing Diversity, Community Engagement, SIGNificant Chance and Implementation of the Hungarian Sign Language Act: Sign Languages – Mother Tongues: Access to (self-) expression, insight and opportunities Budapest 2015. február 20.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Ways and Practices of Engagement and Mutual Learning within the SIGNificant Chance Project (presentation): Mercator Network Partner Meeting and Workshop Budapest 2015. szeptember 17.
Bartha, Csilla, and Szabolcs Varjasi. 2015. Evaluation of the Budapest LEARNMe Conference: Mercator Evaluation Meetings Barcelona 2015. október 22–23.
Bartha, Csilla. 2015. Changing Multilingual Realities , Endangered Linguistic Diversity: Participation and MultiN-Engagement: Everyday Multilingualism, Sustainable Linguistic Diversity and MultiN-Engagement Budapest 2015. szeptember 18–19.
Bartha, Csilla. 2015. Multilingual Practices, Engagement, Learning – Conceptual Framework of the Budapest LEARNMe Conference: Expert Seminar of the 3rd LEARNme Workshop Barcelona 2015. április 7.
Bartha, Csilla. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian: Sign Language Research and Education, International Educational Workshop Budapest 2015.02.19.
Bartha, Csilla. 2015. Sign Languages as Endangered Mother Tongues – Opening Presentation: Sign Languages – Mother Tongues: Access to (self-) expression, insight and opportunities. Budapest 2015. február 20.
Bartha, Csilla. 2015. Toward a bottom-up, engaged and practice-based language policy (Contribution): LEARNMe Round Table -- White Paper Open Discussion Budapest 2015. szeptember 18.
Bartha Csilla, Visy Zsolt (szerk.). 2014. A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében. Budapest: L'Harmattan Kiadó.
Bartha, Csilla, Anna Huppert, Péter Romanek, Tamás Vincze, Éva Valéria Vincze-Németh, and Julianna Bokor. 2014. Education and the Hungarian Deaf Community Hungary: Bilingualism and Sign Language Education: Sweden and Hungary International Round Table Manillaskolan, Stockholm Stockholm 2014.05.13.
Bartha, Csilla. 2014. Potentials of the Hungarian Sign Language Act and Barriers to Its Implementation: SIGNificant Chance
Bartha, Csilla. 2014. SIGNificant Chance: International Workshop on the Role of Sign Languages in Research and Education: Finland and Hungary, University of Jyväskylä Jyväskylä 2014. 06.19.
Bartha, Csilla. 2014. Standardizing Diversity -- Community Engagement,: Language Planning — Theory and Practice in Dialogue. University of Oslo Egyetem, Center for Excellence, Multilingualism across The Lifespan (International Workshop on Language Standardisation,). Oslo 2014.10.13-14.
Bartha, Csilla. 2014. Superdiversity, Monolingual Ideologies and Multilingual Practices of Linguistic Others: Controversies of Sociolinguistic Research and Policy in Contemporary Hungary: MERCATOR LEARNMe workshop 2, Stockholm University Stockholm 2014.05.8-9.
Hámori, Ágnes, and Csilla Bartha. 2014. Style, sociolinguistics, social minds: Socio-cultural factors in style Budapest 2014.02.5–6.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó M Helga, Ökrös Ferenc. 2013. JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései
Bartha Cs. 2012. A magyar nyelv és a „leszakadó rétegek”: Vitaindító
Bartha Cs. 2012. Néhány szociolingvisztikai szempont a magyar nyelvet használó/tanuló célcsoportok meghatározásához
Bartha, Csilla, and Helga Hattyár (eds.). 2012. Multilingualism in Europe: Prospects and Practises in East-Central Europe. Budapest: L'Harmattan Kiadó; Magyar Tudományos Akadémia (MTA).
Bartha, Csilla, and Network 2012 Mercator. 2012. Mercator Network of Language Diversity Centres Final Report – Public Part
Bartha Cs, Hattyár H (szerk.). 2011. Siketség, kétnyelvűség, oktatás: Szemelvénygyűjtemény. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha Cs, Hattyár H. 2011. A magyarországi siket közösség és a magyarországi jelnyelv: Siketség, nyelvhasználat, identitás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha Cs. 2010. Szociolingvisztikai adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Antalné Szabó Ágnes, Fercsik Erzsébet (szerk.) A sokszínű anyanyelv tanítása. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT); Tinta Könyvkiadó. Paper: 11.
Bartha, Cs. 2010. Language policy and the Hungarian model of minority education. In: Vesna M, Novak L, Davorin SD (szerk.) Slovene Language in Contact – Modern Directions of Multilingual and Minority Education. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre of Koper. Paper: 11.
Borbély, A, and Cs Bartha. 2010. Advantages of longitudinal method in the study of language shift. In: Sociolinguistics Symposium 18: Negotiating transnational space and multilingual encounters. 192–193.
Bartha, CS. 2008. Myth and reality of linguistic others. The situation of linguistic minorities in Hungary. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 14: 101–122.
Bartha Cs (szerk.). 2007. Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS).
Bartha CS. 2007. Kétnyelvűség a Muravidéken. MURATÁJ (LENDAVA) 2007, 1-2: 79–113.
Bartha Csilla. 2006. Kétnyelvűség a Muravidéken: A magyar nyelv megőrzésének lehetőségei és korlátai egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében. MURATÁJ (LENDAVA) 2006, 1-2: 79–113.
Bartha, CS. 2005. Patterns of language shift in Romani-speaking communities in Hungary. In: Data, methods and local interpretations. 5th International Symposium on Bilingualism. Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra. 171.
Bartha CS, Hattyár H, Kálmán ZS, Kósa Á, Kovács ZS, Lancz E, Litavetz Aet al.. 2004. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.
Bartha Csilla. 2003. A magyar jelnyelv és a siketek – Hozzászólások. In: Szabó M Helga (szerk.) A jelnyelv helyzete az oktatásban, a kutatásban és a mindennapi életben: A hasonló című műhelybeszélgetés szerkesztett anyaga. Budapest: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 1.
Bartha Csilla. 2003. Egységes vizsgálati szempontrendszer: A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kutatói számára
Bartha CS. 2002. Magyar nyelv - magyar közösségek - kétnyelvűség. EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK 2002, 32: 7–29.
Bartha, Csilla, and Anna Borbély. 1998. Hungarians speaking about Hungarian: Ongoing Folklinguistic research based on the Survey of Spoken Hungarian
Bartha Csilla. 1995. Néhány szó az illetékességről - Jegyzetek egy vita margójára. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1995, 2: 75–81.
Bartha, Csilla, and Anna Borbély. 1995. The Influence of Age and Gender on Code-switching among Romanians in Hungary. In: Gorter D (szerk.) Summer School Code-switching and Language Contact. Leeuwarden: Fryske Akademy. 284–289.
Bartha Csilla. 1993. Nyelvcsere, nyelvvesztés, emigráns kétnyelvűség: Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. PhD diss.
Bartha Csilla. 1993. Nyelvhasználat és generációk összefüggése a detroiti magyarban. HUNGAROLÓGIA : TUDOMÁNYOS OKTATÁSMÓDSZERTANI ÉS TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK -, 3: 40–51.
Bartha Csilla. 1991. Nyelvhasználat – emigráns kétnyelvűség: Szociolingvisztikai vizsgálatok a detroiti magyar közösségben. PhD diss.