Julianna Bokor

Julianna Bokor

PhD

technikai munkatárs

Hungarian Research Centre for Linguistics

Vizsgálatom középpontjában a speciális intézményekben tanuló siket gyermekek oktatásának kérdései, problematikái kaptak helyet, s azon belül is a bimodális környezetben élő tanulók jelnyelvi és magyar nyelvi kompetenciáinak feltérképezése, valamint a kétnyelvű siketoktatás egyéni és társadalmi vetülete áll.

Julianna Bokor
About

2009-ben kerültem először kapcsolatba az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontban (akkor még az MTA Nyelvtudományi Intézetben) folyó kutatásokkal. Az Élőnyelvi Osztály külső munkatársaként a Budapesti Szociolingvisztikai Interjúk (BUSZI-3, -4) tesztfeladatainak kódolásában vettem részt. A diplomáim megszerzését követően 2013. november és 2017. március között a Többnyelvűségi Kutatóközpontban folyó siket közösségre fókuszáló Jelesély és Nyelvesély országos szintű, empirikus alapú szociolingvisztikai vizsgálatokban közreműködtem, melyek során lehetőséget kaptam a doktori kutatásom kibontakoztatására is. 2022. január óta a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport (TENyeK) külső munkatársaként veszek részt a Romani Digitális Tudástér (DigiDrom) című Erasmus+ projekt megvalósításában. 

Julianna Bokor
Publications

31 results
31 results
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2021. A pedagógiai gyakorlatok felmérésének lehetőségei és korlátai siketeket tanító gyógypedagógusok körében – Egy „megismételt” vizsgálat tanulságai
Bokor, Julianna. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. Assessing language performance of Deaf children in bimodal bilingualism / Siket gyermekek nyelvi teljesítményének mérése bimodális kétnyelvűségben
Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2019. Siket gyermekek írásbeli szövegalkotásának jellemzői
Bokor Julianna, Hattyár Helga. 2018. Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata
Bokor Julianna. 2018. Két módszer között… Szurdopedagógusok a kétnyelvű siketoktatásról és annak bevezetéséről
Bokor Julianna. 2018. Két módszer között… Szurdopedagógusok a kétnyelvű siketoktatásról és annak bevezetéséről
Bartha Csilla, Bokor Julianna. 2016. Vizuális nyelvi hozzáférés, kognitív fejlődés és tanulási sikeresség: A hallássérült gyermekek magyarországi oktatásának kritikai újragondolása: Előadás. Elhangzott XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17–19.
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
Bokor Julianna, Pásztor Diána, Tarr Zoltán. 2015. A magyar jelnyelv új online szótára
BOKOR JULIANNA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Az anyanyelvi nevelés kulcsproblémái a magyarországi nemzetiségek és kisebbségek körében: Mindennapi Többnyelvűség, Fenntartható Nyelvi Sokszínűség és Többnyelvű Bevonódás - kisebbségi nyelvek kutatása, oktatási gyakorlat és politika: a módszertan, tanulás és bevett fogalmak újraértelmezése
Bokor Julianna. 2014. "Terepszemle a CODA-k világában": Kié a terep? Bevonódás, együttműködés, társadalmi felelősség avagy a "sztenderd" kritikai újraértelmezésének empirikus lehetőségei
Bokor Julianna. 2012. Siket szülők halló gyermekei nyelvhasználati jellegzetességei
Bokor Julianna. 2012. Siket szülők halló gyermekeinek identitása a nyelvhasználat tükrében
Mátyus Kinga, Bokor Julianna, Takács Szabolcs. 2010. "Abban a farmerban nem mehetsz színházba.": A (bVn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesztfeladataiban

Julianna Bokor
CV