Contact

Room

207

Phone

+36 (1) 3429372 / 6016

András KOMLÓSY
Publications

26 results
26 results
Komlósy A. 2001. A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Farrell, Ackerman, András Komlósy, and Csaba Pléh. 1989. On the Psycholinguistics of Preverbal Modifiers in Hungarian: Adult Intuitions and Children's Treatment of Modifiers. FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 23, 1-2: 181–213.
Komlósy, András. 1984. Focusing on focus in Hungarian. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK 25: 201–210.
Füredi Mihály, Komlósy András, Radics Katalin. 1981. Továbbképzési tervezet magyar szakos tanároknak. In: Szende Aladár (szerk.) Az anyanyelvi oktatás korszerüsitésének változatai: Tanulmányok,tervezetek,szakvélemények,javaslatok. Budapest: Tankönyvkiadó. 287–301.
Komlósy András, Pap Mária. 1977. Magyar nyelv a gimnázium számára. Mondattan I. Kísérleti munkafüzet. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Komlósy András. 1973. A mélyszerkezet bővítményei és az ergativitás néhány kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 75: 155–175.
Komlósy András. 1973. Megjegyzések Zsilka János válaszához. In: Telegdi Zs, Dezső L (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok IX.: Grammatikai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 223–224.
Komlósy András. 1973. Zsilka János: Nyelvi rendszer és valóság. In: Telegdi Zs, Dezső L (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok IX.: Grammatikai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 196–209.
Kenesei I, Mártonfi F, Komlósy A, Radics K, Tóth P, Terts I, Füredi M, Bánréti Z. 1972. Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás. MAGYAR NYELVŐR 96: 442–451.