Contact

Room

005

Phone

+36 (1) 3429372 / 6124

Contact

Room

005

Phone

+36 (1) 3429372 / 6124

Ágnes HÁMORI
Publications

91 results
91 results
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet járványhelyzetben: Poszt-COVID-generációs kihívások és megoldási utak felé. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” (online rendezvény). Budapest, NYTK, 2021.11.11.
Hámori Ágnes, Dér Csilla. 2020. A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’
Hámori Ágnes, Várnai Zsuzsanna. 2020. „Szibéria ékszerei”. Kisebbségi identitás és diskurzus: őslakos közösségek reprezentációja a tajmiri digitális médiában
Hámori Ágnes. 2020. „Szóval, úgyhogy, tehát...” A „bizonytalan-zárású” mondatok mint a társalgás egy sajátos mondattípusa: a konstrukció a fordulóváltás-szerveződés és pragmatikai stratégiák szolgálatában
Hámori Ágnes. 2020. Diskuráljunk a diskurzuselemzésről!. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 16–16.
Hámori Ágnes. 2020. Nyelvfejlődés csecsemő-kortól kamaszkorig
Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Dér Csilla Ilona, Huszár Anna. 2020. A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata: lehetőségek és kihívások
Krepsz, Valéria, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth. 2020. Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations
Kuna Ágnes, Hámori Ágnes. 2019. „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban
Hámori Ágnes, Horváth Viktória. 2018. Több szem többet lát, avagy a beszélőváltás pragmatikai és fonetikai szempontból
Hámori Ágnes, Kuna Ágnes. 2018. Mit adhat a nyelvészet az orvos-beteg kapcsolatnak?
Hámori Ágnes. 2018. Kulcskompetenciák fejlesztése a tanórán: metanyelv, reflexív tudatosság és metakognitív készségek kapcsolata az osztálytermi diskurzusban
Hámori Ágnes. 2018. Mit tudunk arról, amit mondunk, és mit mondunk arról, amit tudunk? A metanyelv, metakommunikáció, metakogníció és metapragmatikai tudatosság fogalmai és jelentősége a nyelvhasználatban
Hámori Ágnes. 2018. Pragmatikai tudás és metapragmatikai tudatosság 6 éves gyermekeknél
Hámori, Ágnes, Csilla Ilona Dér, Dorottya Gyarmathy, Valéria Krepsz, and Viktória Horváth. 2018. Backchannels: An old-new phenomenon bringing new perspectives to discourse analysis
Hámori Ágnes. 2017. A figyelem fő aspektusai a nyelvben, nyelvelsajátításban és az oktatásban: a társas-kognitív nyelvészet, a jelnyelvkutatás és az oktatás metszéspontjai
Hámori Ágnes. 2017. A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze
Hámori Ágnes. 2017. A vicc mint társalgási műfaj, séma és forgatókönyv: interakcionális, pragmatikai és kognitív szerep
Hámori Ágnes. 2017. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Antalné Szabó Ágnes Balázs Géza Bartha Csilla Kardosné Balogh Judit Keszler Borbála Kugler Nóra Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 1.
Hámori Ágnes. 2017. Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelvhasználat megjelenései a youtube és a facebook „virtuális” terében
Hámori Ágnes. 2017. Műfaj és szövegtípus a szociolingvisztika / diskurzuselemzés oldaláról: egy műfaj sémájának összetevői és kiépülési dinamikája
Hámori Ágnes. 2017. Nyelv, tudás és esélyek
Hámori Ágnes. 2017. Romani nyelvhasználat a facebookon: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában
Romanek, Péter Zalán, Csilla Bartha, Ágnes Hámori, and Margit Holecz. 2017. Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary: 25. International Annual Meeting of Chinese Linguistics, Budapest. 2017. június 27-28.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2016. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje: ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24.
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
Hámori Ágnes. 2016. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás a mindennapokban és az oktatásban
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Heltai Borbála, Márku Anita, Holecz Margit, Huppert Anna, Ökrös Ferenc, Pásztor Diána, Varjasi Szabolcs, Vass Ferenc (szerk.). 2015. Jelnyelvek mint anyanyelvek: A kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha, Csilla, Ágnes Hámori, Borbála Heltai, Anna Huppert, and Szabolcs Varjasi. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian Team: 3rd LEARNme Workshop Barcelona 2015. április 8–9.
Hámori, Ágnes, and Csilla Bartha. 2014. Style, sociolinguistics, social minds: Socio-cultural factors in style Budapest 2014.02.5–6.
Hámori Á. 2010. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. PhD diss.
Hámori Ágnes. 2008. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 22: 161–201.
Hámori Ágnes. 2007. Irányítás, dominancia és stílus: A Kulcsár-kihallgatás a nyelvészet szemszögéből. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 50, 2: 88–108.
Hámori Ágnes. 2007. Párbajokról nyelvészetileg: Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból. SZÁZADVÉG 12, 43: 3–35.
Hámori Ágnes. 2006. Az alá-fölérendeltségi viszonyok és a beszélői attitűdök kifejezése a társalgásban. KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG 4, 1: 97–122.