Adrienne DÖMÖTÖR

Adrienne DÖMÖTÖR

PhD

former senior research fellow

Hungarian Research Centre for Linguistics

Contact

Contact

Adrienne DÖMÖTÖR
Publications

103 results
103 results
Dömötör Adrienne. 2021. A magyar nyelvű drámairodalom legrégebbi darabja, a Három körösztyén leány. MAGYARÓRA: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BARÁTAINAK TANÁRAINAK LAPJA 3, 2: 187–190.
Dömötör Adrienne. 2020. Magyar drámák a régiségből – a kezdetek kezdete. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 6.
Dömötör Adrienne, Unger Anna. 2018. Orgona, de melyik?. Zeneakadémia Koncertmagazin x: 26–27.
Dömötör Adrienne. 2017. „And like a scurvy politician...”: Shakespeare szöveghelyének tizenkét magyar változata. ÉDES ANYANYELVÜNK 39, 4: 9.
Dömötör Adrienne. 2016. Levélszekrény – Dömötör Adrienne írja [egy újonnan megjelent könyv kapcsán]
Dömötör Adrienne. 2016. Nyelvművel - és a többi. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 1: 8.
Dömötör Adrienne. 2015. Háromféle Tartuffe. E-NYELV.HU MAGAZIN 2015, 4 Paper: http://e-nyelvmagazin.hu/2015/02/25/haromfele-tartuffe/: 14.
Dömötör Adrienne. 2015. Háromféle Tartuffe. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 4: 14.
Dömötör, Adrienne, Katalin Gugán, and Attila Novák. 2014. Historical Morphology and Annotation: possibilities, procedures, constraints. In: 16th Diachronic Generative Syntax Conference. Paper: http://www.nytud.hu/digs16/absz/domotor_etal_abstract.pdf.
Dömötör Adrienne. 2013. Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig: Nyelvtani elemzésekkel ellátott online szöveggyűjtemény. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 2013, 43: 1363–1365.
Dömötör Adrienne. 2013. Sic itur... -- Bakay Kornél tündöklése. BESZÉLŐ ONLINE 2013 Paper: http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/sic-itur-%E2%80%93-bakay-kornel-tundoklese.
Dömötör A. 2011. Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyarban, a középmagyarban és az újmagyar kor első felében. MAGYAR NYELV 107: 160–175.
Dömötör A. 2010. „Látjátok feleim…”: Időutazás a magyar írásbeliség múltjába. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 66, 2: 48–50.
Dömötör A. 2009. A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban. MAGYAR NYELV 105, 2: 166–174.
Dömötör A. 2009. A magyar nyelv helyzete, szerepe a magyarországi kultúrában az államalapítástól a nyelvújításig. Összefoglaló áttekintés. In: Szűcs Tibor, Nádor Orsolya (szerk.) Hungarológiai Évkönyv. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 141–145.
Dömötör A. 2009. Anyanyelvű könyvek a XVI. század Magyarországán. A reformáció terjesztése - könyvalapon. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 64, 51-52: 1635–1637.
Dömötör A. 2008. A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő. MAGYAR NYELV 104, 4: 427–442.
Dömötör A. 2008. Az úgy mond-tól az úgymondig. Egy diskurzusjelölő elem története az ómagyar kortól napjainkig. MAGYAR NYELVŐR 132, 1: 37–52.
Dömötör A. 2007. Nyelvrokonság-elméletek a mindennapokban. ÉDES ANYANYELVÜNK 29, 3: 1.
Dömötör Adrienne. 2004. Az egyiknek evidens, a másiknak nem. In: Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai évkönyv 5.. Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 80–85.
Dömötör A. 2003. Szinonim mondatszerkezetek és formai változatok. Vonatkozó mellékmondatos alárendelések és párhuzamaik hat korai bibliafordítás tükrében. MAGYAR NYELV 99: 448–466.
Dömötör, A. 2003. Structural synonymy and formal variants: relative clauses and their parallels in six Early Hungarian translations of the Bible. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50: 341–369.
Dömötör Adrienne. 2002. A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei. MAGYAR NYELV 98, 4: 450–461.
Dömötör A. 2001. Gyöngyösi-kódex -- az 1500-as évek elejéről: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Dömötör A. 2000. A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. MAGYAR NYELV 96, 2: 193–206.
Dömötör Adrienne. 1991. Nevek vallomása: Magyar Névtani Dolgozatok.. MAGYAR MÚZEUM 1991, 1-4: 287–289.
Dömötör Adrienne, Pólya Katalin, P. Balázs János. 1990. Szent Margit élete, 1510. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT).
Dömötör A. 1988. A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben 1.. MAGYAR NYELV 84, 3: 283–295.
Dömötör A. 1988. A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben 2.. MAGYAR NYELV 84, 4: 415–425.
Dömötör Adrienne. 1987. Petőfi szókészlete. NÉPSZAVA 115, 207: 6.
Dömötör Adrienne. 1987. Pszichológiai szakszókincsünkről. NÉPSZAVA 115, 182: 6.
Dömötör Adrienne. 1987. Újra úgymond. ÉDES ANYANYELVÜNK 9, 4: 6–6.
Dömötör A. 1986. A XVII. századi mondatalkotásról : Zrínyi Miklós különböző műfajainak mondatszerkesztési jellemzői. MAGYAR NYELVŐR 110, 4: 475–488.
Dömötör Adrienne. 1986. A függő idézetek a XVI. századi levelekben. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 1986, 29-30 Paper: 105: 99.
Dömötör Adrienne. 1985. Az idézés grammatikai módjai Heltai Gáspár nyelvében. MAGYAR NYELVŐR 109, 3: 337–348.
Dömötör Adrienne. 1983. A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző mondategységeinek kapcsolatáról. MAGYAR NYELVŐR 107, 4: 472–481.
Dömötör Adrienne. 1983. Szigetvár "bosnyák" lakóinak ragadványnevei. Budapest: ELTE BTK.
Boda Erzsébet, Dömötör Adrienne. 1980. Középpalóc nyelvjárási szövegek I.. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 24-25: 378–380.