Forrás: 

Lezárult az Erasmus+: DigiDrom projekt – összefoglaló a program eredményeiről

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja 2021-ben elnyerte az ERASMUS+ programjának támogatását. A Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 és 2023 között valósult meg. A kutatócsoport a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, valamint a Selye János Egyetem Variológiai Kutatócsoportjával nemzetközi partnerségi együttműködésben a hazai és a szomszédos országok magyarságával együtt élő cigány/roma közösségek gyermekeinek tanulási esélyeit és interkulturális kompetenciáit erősítő, a helyi romani változatokat bevonó, online többnyelvű tanulástámogató anyagokat létrehozó munkálatokat végzett.

Minthogy saját vizsgálataink mellett számos további kutatás is megerősítette, hogy a COVID-19 járvány a cigány gyermekek oktatásában eredményezte a legsúlyosabb, a végleges lemorzsolódás veszélyét is magában hordozó hátrányokat, e részvételi projekt központi célja volt a partnerség által bevont régiók cigány közösségeivel és iskoláival (tanulók, pedagógusaik, szülők) együttműködve kiemelkedő minőségű, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök kimunkálása s az ehhez szükséges módszertani, digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztése.

Főbb kimenetek:

  • Romani–magyar digitális gyermekszótár
  • Romani digitális mesetár
  • Romani digitális platform, feladat- és módszertár
  • Nem digitális tanulástámogató eszközök

Az eredmények elérhetőek az NYTK Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének kutatócsoporti honlapján, az Erasmus+ projekt menüpontjára kattintva.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.