Forrás: 

Elhunyt Grétsy László

Megrendülten tudatjuk, hogy a nyelvi ismeretterjesztő tevékenységéről országosan ismert nyelvész, Grétsy László 2024. január 21-én, életének 92. évében elhunyt. Munkásságának első, meghatározó szakasza a Nyelvtudományi Kutatóközpont jogelőd intézményéhez, az MTA Nyelvtudományi Intézetéhez kötődik.

Fotó: MTI/Cseke Csilla

Egyetemi diplomájának megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa volt, majd 1958-ban a Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő osztályán kezdett el dolgozni tudományos munkatársként. 1960-ban szerezte meg a nyelvtudományok kandidátusa címet. Kandidátusi értekezése 1962-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál A szóhasadás. Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk fejlődésében címmel. 1970-től tudományos főmunkatárs, 1971-től – Lőrincze Lajos utódaként – ő lett a nyelvművelő osztály vezetője, ő irányította az ott folyó szakmai munkát.

Grétsy László nevéhez fűződik a kétkötetes, szintetizáló jellegű Nyelvművelő kézikönyv munkálatainak szervezése és irányítása (Grétsy és Kovalovszky főszerk., 1980, 1985). A kézikönyv célja történeti áttekintéssel megalapozott és a gyakorlatban alkalmazható válaszokat adni a legfontosabb nyelvhasználati kérdésekre. Grétsy László irányításával készültek a nyelvművelő osztályon az olyan közös munkák is, mint a Mai magyar nyelvünk (Grétsy szerk., 1976), Hivatalos nyelvünk kézikönyve (Grétsy szerk., 1978), a Nyelvészet és tömegkommunikáció (Grétsy szerk., 1985), Iratszerkesztési és fogalmazási tanácsadó (Deme és Grétsy szerk., 1987); később a Képes diákszótár (Grétsy és Kemény szerk., 1992), a Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy és Kemény szerk., 1996 és Grétsy és Kemény szerk., 2005).

Munkásságának fontos része volt a nyelvművelés számos gyakorlati területe, mindenekelőtt a nyelvi ismeretterjesztés és a nyelvi tanácsadás. Irányításával megújult az intézeti nyelvi közönségszolgálat, a személyes és levélbeli tanácsadás mellett napi rendszerességű lett a telefonos nyelvi tanácsadás.

Grétsy László 1987-ig volt a Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Nagy tudásával, tekintélyével, kitűnő kapcsolatteremtő képességével jó vezetője volt közvetlen kollégáinak. A nyelvművelés számára egyre kedvezőtlenebbé váló körülmények között is mindent megtett a hatékony közönségkapcsolatok fenntartásáért a napi munkában és a kézikönyvek készítésében is.

Grétsy László emlékét és szellemi örökségét megőrizzük.