Forrás: 

A Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet két kutatóját is díjazta a Magyar Nyelvtudományi Társaság

A Magyar Nyelvtudományi Társaság a Gombocz Zoltán-díjjal a kiemelkedő munkásságú fiatal nyelvészeket jutalmazza. A Társaság 2024-ben ezt a díjat Varga Mónikának, a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet tudományos munkatársának ítélte oda. Varga Mónika egyetemista korától vesz részt az Intézetben zajló nyelvtörténeti kutatásokban és korpuszépítési munkálatokban. A szövegekkel folytatott intenzív munka során szerzett anyagismeretét bőségesen kamatoztatta vizsgálataiban. Ennek egyértelmű bizonyítéka a 2019 végén megvédett doktori értekezése, melynek átdolgozott változata 2022-ben jelent meg Kommunikáció és szövegformálás boszorkányperekben címmel a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány Gondolat-Jel c. sorozatának hatodik köteteként.

A Zsirai Miklós-díjat a Társaság azoknak ítéli oda, akik a finnugor nyelvtudomány (különös tekintettel az obi-ugor kutatásokra), valamint a magyar nyelvtudomány területén érnek el kiváló eredményeket. A díjat 2024-ben Gugán Katalin, a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet tudományos főmunkatársa kapta, akinek munkássága sok tekintetben párhuzamba állítható Zsirai Miklóséval: sikeresen végez obi-ugor és magyar nyelvtörténeti kutatásokat, oktatási feladatokat vállal, szerkeszti a Nyelvtudományi Közlemények c. folyóiratot, valamint gondot fordít a tudományos ismeretterjesztésre is.  Az általa szerkesztett Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz c. kötet 2023-tól az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtárában is elérhető.

Gratulálunk a díjazottaknak!